Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap
gepubliceerd op 08 september 2022

Toelatingen tot het rustpensioen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 mei 2022 wordt met ingang van 1 mei 2022 eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevr. Linda ANNAERT, Directeur, mandaathouder als Adjunct-directeur- Vanaf 1 mei 2022 wordt betrokkene toegelaten haar rechten op een rustpensioen te laten gelden en de(...)

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2022015094
pub.
08/09/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


Toelatingen tot het rustpensioen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 mei 2022Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/05/2022 pub. 28/06/2022 numac 2022032537 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 17 maart 2004 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan van de personeelsleden van de diensten van de regering van de Franse Gemeenschap, van de Conseil supérieur de l'Audiovisuel en van de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van sector XVII ressorteren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/05/2022 pub. 18/08/2022 numac 2022041269 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van de bepalingen van het Wetboek voor het basis- en secundair onderwijs betreffende de territoriale polen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/05/2022 pub. 18/08/2022 numac 2022041243 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 april 2020 tot uitvoering van het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van het bestuur sluiten wordt met ingang van 1 mei 2022 eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevr. Linda ANNAERT, Directeur, mandaathouder als Adjunct-directeur-generaal belast met de Algemene Ondersteuningsdienst van de Algemene Directie Coördinatie en Ondersteuning van het Secretariaat-generaal van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, geboren op 26 oktober 1959.

Vanaf 1 mei 2022 wordt betrokkene toegelaten haar rechten op een rustpensioen te laten gelden en de eretitel van haar ambten te voeren.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 mei 2022Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/05/2022 pub. 28/06/2022 numac 2022032537 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 17 maart 2004 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan van de personeelsleden van de diensten van de regering van de Franse Gemeenschap, van de Conseil supérieur de l'Audiovisuel en van de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van sector XVII ressorteren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/05/2022 pub. 18/08/2022 numac 2022041269 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van de bepalingen van het Wetboek voor het basis- en secundair onderwijs betreffende de territoriale polen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/05/2022 pub. 18/08/2022 numac 2022041243 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 april 2020 tot uitvoering van het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van het bestuur sluiten wordt met ingang van 1 juli 2022 eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevr. Lise-Anne HANSE, Directeur-generaal, mandaathouder als Administrateur-generaal belast met de Algemene Administratie Onderwijs van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, geboren op 18 juni 1957.

Vanaf 1 juli 2022 wordt betrokkene toegelaten haar rechten op een rustpensioen te laten gelden en de eretitel van haar ambten te voeren.

^