Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap
gepubliceerd op 20 mei 2014

School voor Overheidsbestuur die gemeenschappelijk is voor de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest. - Overbrenging Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2014, wordt Mevr. Carine PARMENTIER, vastbenoemde assiste Mevr. Carine PARMENTIER wordt benoemd in de graad van assistent (rang C3) - weddeschaal C3 en dit, (...)

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029263
pub.
20/05/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


School voor Overheidsbestuur die gemeenschappelijk is voor de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest. - Overbrenging Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/02/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014029266 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van paspoort KEL type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/02/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014029225 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van de opdrachten van de opleidingsadviseur in het onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/02/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014029258 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van de opdrachten van de kwaliteitscoördinator in het onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/02/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014029264 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de Regeringscommissarissen bij de academische polen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/02/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014029279 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing van artikel 15/1 van het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan sluiten, wordt Mevr. Carine PARMENTIER, vastbenoemde assistente - weddeschaal 201/1 - op het Ministerie van de Franse Gemeenschap, overgebracht naar de school voor overheidsbestuur die gemeenschappelijk is voor de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest opgericht bij het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 10/02/2012 numac 2012029018 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot oprichting van een « Ecole d'Administration publique » die gemeenschappelijk is voor de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest (1) type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap sluiten.

Mevr. Carine PARMENTIER wordt benoemd in de graad van assistent (rang C3) - weddeschaal C3 en dit, vanaf 1 maart 2014.

^