Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap
gepubliceerd op 22 januari 2002

Inrustestelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 oktober 2001, wordt op 1 december 2001 eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Arsène Ponsard, eerstaanwezend attaché. Vanaf deze datum wordt de betrokken

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2001029573
pub.
22/01/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


Inrustestelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 oktober 2001, wordt op 1 december 2001 eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Arsène Ponsard, eerstaanwezend attaché.

Vanaf deze datum wordt de betrokkene toegelaten zijn rechten op een rustpensioen te laten gelden en de eretitel van zijn ambt te voeren.

^