Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 21 april 2022
gepubliceerd op 22 juni 2022

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de beroeps- en opleidingsprofielen opgesteld door de "Service francophone des Métiers et des Qualifications"

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2022040962
pub.
22/06/2022
prom.
21/04/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 APRIL 2022. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de beroeps- en opleidingsprofielen opgesteld door de "Service francophone des Métiers et des Qualifications" (SFMQ)


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het samenwerkingsakkoord gesloten tussen de Franse gemeenschap, het Waals gewest en de Franse gemeenschapscommissie betreffende de oprichting van de "Service francophone des Métiers et des Qualifications" (SFMQ), gesloten te Brussel op 27 maart 2009;

Gelet op het decreet van 10 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2016029007 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest, en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de "Service francophone des métiers et des qualifications ( Franstalige Dienst voor beroepen en kwalificaties) (1) sluiten tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 27 maart 2009 tussen de Franse gemeenschap, het Waals gewest en de Franse gemeenschapscommissie betreffende de oprichting van de "Service francophone des Métiers et des Qualifications" (SFMQ);

Overwegende dat de "Chambre de Concertation et d'Agrément" (ChaCA - Kamer van Overleg en Goedkeuring) van de SFMQ op 25 maart 2022 de oprichting van beroeps- en opleidingsprofielen heeft goedgekeurd;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs voor sociale promotie en de Minister van Onderwijs ;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De regering van de Franse gemeenschap keurt de beroeps- en opleidingsprofielen van bestuurder van versnijmachine goed (1ste TRANS.BOIS-condu.aba-V01-2022), zoals gevalideerd door de « Chambre de Concertation et d'Agrément » (ChaCA - Kamer van Overleg en Goedkeuring) van de SFMQ in haar vergadering van 25 maart 2022.

Art. 2.De regering van de Franse gemeenschap keurt de beroeps- en opleidingsprofielen van uitsleper goed (1ste TRANS.BOIS-déba.-V01-2022), zoals gevalideerd door de « Chambre de Concertation et d'Agrément » (ChaCA - Kamer van Overleg en Goedkeuring) van de SFMQ in haar vergadering van 25 maart 2022.

Art. 3.De regering van de Franse gemeenschap keurt de beroeps- en opleidingsprofielen van operator van zagerij goed (1ste TRANS.BOIS-op.scie-V01-2022), zoals gevalideerd door de « Chambre de Concertation et d'Agrément » (ChaCA - Kamer van Overleg en Goedkeuring) van de SFMQ in haar vergadering van 25 maart 2022.

Art. 4.De regering van de Franse gemeenschap keurt de beroeps- en opleidingsprofielen van zager goed (1ste TRANS.BOIS-scieur-V01-2022), zoals gevalideerd door de « Chambre de Concertation et d'Agrément » (ChaCA - Kamer van Overleg en Goedkeuring) van de SFMQ in haar vergadering van 25 maart 2022.

Art. 5.De regering van de Franse gemeenschap keurt de beroeps- en opleidingsprofielen van boswachter goed (1ste TRANS.BOIS-ouv.forest-V01-2022), zoals gevalideerd door de « Chambre de Concertation et d'Agrément » (ChaCA - Kamer van Overleg en Goedkeuring) van de SFMQ in haar vergadering van 4 februari 2022.

Art. 6.De regering van de Franse gemeenschap keurt de beroeps- en opleidingsprofielen van houthakker goed (1ste TRANS.BOIS-buch-V01-2022), zoals gevalideerd door de « Chambre de Concertation et d'Agrément » (ChaCA - Kamer van Overleg en Goedkeuring) van de SFMQ in haar vergadering van 25 maart 2022.

Art. 7.De regering van de Franse gemeenschap keurt de beroeps- en opleidingsprofielen van bagagist luchthaven in een sorteercentrum goed (AERO-bag.tri-V01-2022), zoals gevalideerd door de « Chambre de Concertation et d'Agrément » (ChaCA - Kamer van Overleg en Goedkeuring) van de SFMQ in haar vergadering van 25 maart 2022.

Art. 8.De regering van de Franse gemeenschap keurt de beroeps- en opleidingsprofielen van vrachtlader luchthaven in opslagplaats goed (AERO-char.fret entr-V01-2022), zoals gevalideerd door de « Chambre de Concertation et d'Agrément » (ChaCA - Kamer van Overleg en Goedkeuring) van de SFMQ in haar vergadering van 25 maart 2022.

Art. 9.De regering van de Franse gemeenschap keurt de beroeps- en opleidingsprofielen van vrachtlader luchthaven op baan goed (AERO-char.fret piste-V01-2022), zoals gevalideerd door de « Chambre de Concertation et d'Agrément » (ChaCA - Kamer van Overleg en Goedkeuring) van de SFMQ in haar vergadering van 25 maart 2022.

Art. 10.De regering van de Franse gemeenschap keurt de beroeps- en opleidingsprofielen van tractoorchauffeur-lader luchthaven op baan goed (AERO-tract.char.piste-V01-2022), zoals gevalideerd door de « Chambre de Concertation et d'Agrément » (ChaCA - Kamer van Overleg en Goedkeuring) van de SFMQ in haar vergadering van 25 maart 2022.

Art. 11.De regering van de Franse gemeenschap keurt de beroeps- en opleidingsprofielen van marshaller lading vliegtuig goed (AERO-ag.piste charg-V01-2022), zoals gevalideerd door de « Chambre de Concertation et d'Agrément » (ChaCA - Kamer van Overleg en Goedkeuring) van de SFMQ in haar vergadering van 25 maart 2022.

Art. 12.De regering van de Franse gemeenschap keurt de beroeps- en opleidingsprofielen van marshaller luchtvaartverplaatsing goed (AERO-ag.piste depla-V01-2022), zoals gevalideerd door de « Chambre de Concertation et d'Agrément » (ChaCA - Kamer van Overleg en Goedkeuring) van de SFMQ in haar vergadering van 25 maart 2022.

Art. 13.De regering van de Franse gemeenschap keurt de beroeps- en opleidingsprofielen van Load Sheeter goed (AERO-load sheet-V01-2022), zoals gevalideerd door de « Chambre de Concertation et d'Agrément » (ChaCA - Kamer van Overleg en Goedkeuring) van de SFMQ in haar vergadering van 25 maart 2022.

Art. 14.De regering van de Franse gemeenschap keurt de beroeps- en opleidingsprofielen van Load Master goed (AERO-load mast-V01-2022), zoals gevalideerd door de « Chambre de Concertation et d'Agrément » (ChaCA - Kamer van Overleg en Goedkeuring) van de SFMQ in haar vergadering van 25 maart 2022.

Art. 15.De regering van de Franse gemeenschap keurt de beroeps- en opleidingsprofielen van huishoudhulp dienstencheque goed (AI.DOM-aide.men.ts-V01-2022), zoals gevalideerd door de « Chambre de Concertation et d'Agrément » (ChaCA - Kamer van Overleg en Goedkeuring) van de SFMQ in haar vergadering van 25 maart 2022.

Art. 16.De regering van de Franse gemeenschap keurt de beroeps- en opleidingsprofielen van sociale huishoudhulp goed (AI.DOM-aide.men.soc-V01-2022), zoals gevalideerd door de « Chambre de Concertation et d'Agrément » (ChaCA - Kamer van Overleg en Goedkeuring) van de SFMQ in haar vergadering van 25 maart 2022.

Art. 17.De regering van de Franse gemeenschap keurt de beroeps- en opleidingsprofielen van gezinshelper/gezinshelpster goed (AI.DOM-aide.fam-V01-2022), zoals gevalideerd door de « Chambre de Concertation et d'Agrément » (ChaCA - Kamer van Overleg en Goedkeuring) van de SFMQ in haar vergadering van 25 maart 2022.

Art. 18.De regering van de Franse gemeenschap keurt de beroeps- en opleidingsprofielen van thuisoppasser goed (AI.DOM-garde.dom-V01-2022), zoals gevalideerd door de « Chambre de Concertation et d'Agrément » (ChaCA - Kamer van Overleg en Goedkeuring) van de SFMQ in haar vergadering van 25 maart 2022.

Art. 19.De regering van de Franse gemeenschap keurt de beroeps- en opleidingsprofielen van hardware technicus in werkplaats goed (INFO-tech.hard-V01-2022), zoals gevalideerd door de « Chambre de Concertation et d'Agrément » (ChaCA - Kamer van Overleg en Goedkeuring) van de SFMQ in haar vergadering van 25 maart 2022.

Art. 20.De regering van de Franse gemeenschap keurt de beroeps- en opleidingsprofielen van technicus arbeidsplaats goed (INFO-tech.post-V01-2022), zoals gevalideerd door de « Chambre de Concertation et d'Agrément » (ChaCA - Kamer van Overleg en Goedkeuring) van de SFMQ in haar vergadering van 25 maart 2022.

Art. 21.De regering van de Franse gemeenschap keurt de beroeps- en opleidingsprofielen van operator IT-hulp goed (INFO-op.support-V01-2022), zoals gevalideerd door de « Chambre de Concertation et d'Agrément » (ChaCA - Kamer van Overleg en Goedkeuring) van de SFMQ in haar vergadering van 25 maart 2022.

Art. 22.De regering van de Franse gemeenschap keurt de beroeps- en opleidingsprofielen van netwerk & systemen technicus goed (INFO-tech.res.syst-V01-2022), zoals gevalideerd door de « Chambre de Concertation et d'Agrément » (ChaCA - Kamer van Overleg en Goedkeuring) van de SFMQ in haar vergadering van 25 maart 2022.

Art. 23.De regering van de Franse gemeenschap keurt de beroeps- en opleidingsprofielen van systeemoperator goed (INFO-op.syst-V01-2022), zoals gevalideerd door de « Chambre de Concertation et d'Agrément » (ChaCA - Kamer van Overleg en Goedkeuring) van de SFMQ in haar vergadering van 25 maart 2022.

Art. 24.De regering van de Franse gemeenschap keurt de beroeps- en opleidingsprofielen van systeembestuurder goed (INFO-adm.syst-V01-2022), zoals gevalideerd door de « Chambre de Concertation et d'Agrément » (ChaCA - Kamer van Overleg en Goedkeuring) van de SFMQ in haar vergadering van 25 maart 2022.

Art. 25.De regering van de Franse gemeenschap keurt de beroeps- en opleidingsprofielen van bewaker goed (DEF.PRE.SECU-ag.gardien-V01-2022), zoals gevalideerd door de « Chambre de Concertation et d'Agrément » (ChaCA - Kamer van Overleg en Goedkeuring) van de SFMQ in haar vergadering van 25 maart 2022.

Art. 26.De regering van de Franse gemeenschap keurt de beroeps- en opleidingsprofielen van penitentiair bewakingsassistent goed (DEF.PRE.SECU-asp-V01-2022), zoals gevalideerd door de « Chambre de Concertation et d'Agrément » (ChaCA - Kamer van Overleg en Goedkeuring) van de SFMQ in haar vergadering van 25 maart 2022.

Art. 27.De uitvoeringstermijn bedoeld in artikel 29, 2°, van het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de "Service francophone des Métiers et des Qualifications" (afgekort SFMQ) bedraagt 2 jaar en 7 dagen voor elk herzien profiel en 3 jaar en 7 dagen voor elk nieuw profiel, te rekenen vanaf van de erkenningsdatum van het profiel door de Kamer van Overleg en Goedkeuring.

Na afloop van die termijn zal artikel 31 van voornoemd akkoord van toepassing zijn.

Art. 28.De Minister van Leerplichtonderwijs en de Minister van Onderwijs voor sociale promotie zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 april 2022.

De Minister-President, P.-Y. JEHOLET De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Universitaire ziekenhuizen, Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en Promotie van Brussel, V. GLATIGNY De Minister van Onderwijs, C. DESIR

^