Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 21 april 2022
gepubliceerd op 22 juni 2022

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van de statuten van de vzw Pôle académique Liège-Luxembourg

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2022040959
pub.
22/06/2022
prom.
21/04/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 APRIL 2022. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van de statuten van de vzw Pôle académique Liège-Luxembourg


De regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies sluiten tot bepaling van het landschap van het hoger onderwijs en de academische organisatie van de studies, artikel 58;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2014 tot goedkeuring van de statuten van de VZW's "Le Pôle Hainuyer", "Pôle Académique Louvain", "Pôle Académique de Namur VZW", "Pôle académique Liège-Luxembourg ASBL", "Pôle académique de Bruxelles";

Op de voordracht van de minister van Hoger Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De regering van de Franse Gemeenschap keurt de statuten goed van de vzw Pôle académique Liège-Luxembourg, zoals gevoegd in bijlage.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de dag waarop het wordt aangenomen.

Art. 3.De minister bevoegd voor het hoger onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 april 2022.

De Minister-President, P.-Y. JEHOLET De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie, Universitaire Ziekenhuizen, Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en de Promotie van Brussel, V. GLATIGNY

^