Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 06 juli 2022
gepubliceerd op 24 oktober 2022

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het programma van de lagere school P1 en P2 van het confessioneel vrij net

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2022015390
pub.
24/10/2022
prom.
06/07/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JULI 2022. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het programma van de lagere school P1 en P2 van het confessioneel vrij net


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het wetboek voor het basis- en secundair onderwijs, de artikelen 1.4.1-3, 1.4.4-1 en volgende, 1.5.1-1 en volgende ;

Gelet op het decreet van 23 juni 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/06/2022 pub. 20/10/2022 numac 2022015073 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging en bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 september 2021 tot bepaling van het referentiekader voor de Franse en de oude talen, het referentiekader voor de culturele en artistieke opvoeding, het referentiekader voor de moderne talen, het referentiekader voor de wiskunde, het referentiekader voor de wetenschappen, het referentiekader voor de manuele, technische, technologische en numerieke opleiding, het referentiekader voor de opleiding tot filosofie en burgerschap en het referentiekader voor de lichamelijke en gezondheidsopvoeding en tot aanneming het referentiekader voor de opleiding geschiedenis, aardrijkskunde, economie en sociale wetenschappen en tot invoering van een procedure voor afwijking van deze referentiekaders sluiten tot wijziging en bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 september 2021 tot bepaling van het referentiekader voor de Franse en de oude talen, het referentiekader voor de culturele en artistieke opvoeding, het referentiekader voor de moderne talen, het referentiekader voor de wiskunde, het referentiekader voor de wetenschappen, het referentiekader voor de manuele, technische, technologische en numerieke opleiding, het referentiekader voor de opleiding tot filosofie en burgerschap en het referentiekader voor de lichamelijke en gezondheidsopvoeding en tot aanneming het referentiekader voor de opleiding geschiedenis, aardrijkskunde, economie en sociale wetenschappen en tot invoering van een procedure voor afwijking van deze referentiekaders;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs ;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het studieprogramma van het lager onderwijs P1 en P2 van het confessioneel vrij net dat voorgesteld wordt door het Secretariaat-generaal van het katholiek onderwijs (SeGEC), zoals opgenomen in de bijlagen I (Volume Nr.1), II (Volume Nr.2), III (Volume Nr.3) en IV (Volume Nr.4) wordt goedgekeurd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 3.De Minister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 6 juli 2022.

De Minister-President, P.-Y. JEHOLET De Minister van Onderwijs, C. DESIR

^