Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 19 november 2020
gepubliceerd op 14 januari 2021

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 houdende benoeming van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen in het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2021010012
pub.
14/01/2021
prom.
19/11/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 NOVEMBER 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029536 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd officieel gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029533 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buitengewoon vrij gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs sluiten houdende benoeming van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen in het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 12 mei 2004 betreffende de definitie van de schaarste en sommige commissies in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, zoals gewijzigd, inzonderheid op de artikelen 5, 13, § 1, 14, § 1 en 25;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029536 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd officieel gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029533 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buitengewoon vrij gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs sluiten houdende benoeming van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen in het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 september 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/09/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020015525 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 78, § 1, 17° ;

Overwegende dat het passend is om leden die ontslag hebben genomen te vervangen, Besluit :

Artikel 1.Artikel 2, eerste streepje, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029536 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd officieel gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029533 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buitengewoon vrij gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs sluiten houdende benoeming van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen in het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs, zoals gewijzigd, wordt vervangen door de volgende bepaling: " - als werkende en plaatsvervangende leden, die de inrichtende machten vertegenwoordigen:

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

Mevr. Stéphanie DESSY

Mevr. Hamza ACHAIBI

Mevr. Jocelyne PULVIRENTI

Mevr. Florence DEMOULIN

Mevr. Isabelle BLOCRY

de heer Marcel BUELENS

de heer Dominique LUPERTO

Mevr. Isabelle DENYS

Mevr. Axelle BRUYNINCKX

de heer Paul VIGNERONT

de heer Patrick BEAUFORT

de heer Pierre TEMPELHOF


Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 19 november 2020.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap: De directeur-generaal, L. SALOMONOWICZ

^