Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 30 oktober 2020
gepubliceerd op 14 januari 2021

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 houdende benoeming van de leden van de centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen in het gesubsidieerd officieel gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, het gesubsidieerd officieel secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan, het gesubsidieerd officieel kunstonderwijs en het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociale promotie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2021010002
pub.
14/01/2021
prom.
30/10/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 OKTOBER 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029534 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029537 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2011 tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie sluiten houdende benoeming van de leden van de centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen in het gesubsidieerd officieel gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, het gesubsidieerd officieel secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan, het gesubsidieerd officieel kunstonderwijs en het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociale promotie


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 12 mei 2004 betreffende de definitie van de schaarste en betreffende bepaalde door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijscommissies, zoals gewijzigd, inzonderheid op de artikelen 7, 13, § 1, 14 en 25;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029534 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029537 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2011 tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie sluiten het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029534 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029537 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2011 tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie sluiten houdende benoeming van de leden van de centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen in het gesubsidieerd officieel gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, het gesubsidieerd officieel secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan, het gesubsidieerd officieel kunstonderwijs en het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociale promotie, zoals gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 oktober 2016, 24 november 2016, 12 oktober 2017, 17 oktober 2017, 22 maart 2018, 04 juni 2018, 26 februari 2019, 20 maart 2019, 12 juni 2019, 30 oktober 2019 en 6 december 2019;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 september 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/09/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020015525 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende delegatie van bevoegdheden en ondertekening aan de ambtenaren-generaal en sommige andere personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 78, § 1, 17° ;

Overwegende dat het passend is om leden die ontslag hebben genomen te vervangen, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2, eerste streepje, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029534 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029537 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2011 tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie sluiten houdende benoeming van de leden van de centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen in het gesubsidieerd officieel gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, het gesubsidieerd officieel secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan, het gesubsidieerd officieel kunstonderwijs en het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociale promotie, zoals gewijzigd, worden de woorden "de heer Pol SOUDAN" en "Mevr. Michèle VAN AVERMAET" respectief vervangen door "Mevr. Monique CLARYS" en "Mevr. Caroline DUCK".

Art. 2.In artikel 2, tweede streepje, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029534 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029537 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2011 tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie sluiten houdende benoeming van de leden van de centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen in het gesubsidieerd officieel gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, het gesubsidieerd officieel secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan, het gesubsidieerd officieel kunstonderwijs en het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociale promotie, zoals gewijzigd, worden de woorden "de heer Jean-Pierre PERIN" en "Mevr.

Rita DE HOLLANDER" respectief vervangen door de woorden "de heer Pascal LAENEN" en "de heer Christophe DENUIT".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 30 oktober 2020.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De directeur-generaal, L. SALOMONOWICZ

^