Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 21 december 2020
gepubliceerd op 07 januari 2021

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 februari 2020 houdende benoeming van de leden van de kamer van Beroep voor het gesubsidieerd personeel van de officiële gesubsidieerde hogere kunstscholen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020044641
pub.
07/01/2021
prom.
21/12/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 februari 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/02/2020 pub. 12/03/2020 numac 2020020512 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/02/2020 pub. 12/03/2020 numac 2020020513 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 september 2015 houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde vrije hogere kunstscholen sluiten houdende benoeming van de leden van de kamer van Beroep voor het gesubsidieerd personeel van de officiële gesubsidieerde hogere kunstscholen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 20 december 2001 tot vaststelling van de specifieke regels voor het hoger kunstonderwijs in de hogere kunstscholen (organisatie, financiering, begeleiding, statuut van het personeel, rechten en plichten van de studenten), artikel 300 en artikel 302, gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2006;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 10/03/2005 numac 2005200628 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een raad van beroep voor het gesubsidieerde personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 30/03/2005 numac 2005200630 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een raad van beroep voor het gesubsidieerde personeel van de gesubsidieerde vrije Hogere Kunstscholen sluiten tot instelling van een kamer van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de officiële gesubsidieerde hogere kunstscholen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 februari 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/02/2020 pub. 12/03/2020 numac 2020020512 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/02/2020 pub. 12/03/2020 numac 2020020513 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 september 2015 houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde vrije hogere kunstscholen sluiten tot benoeming van de leden van de kamer van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de officiële gesubsidieerde hogere kunstscholen, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 november 2020;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 september 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/09/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020015525 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende delegatie van bevoegdheden en ondertekening aan de ambtenaren-generaal en sommige andere personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, artikel 78;

Overwegende dat het passend is om de leden die ontslag hebben genomen, te vervangen, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, eerste streepje, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 februari 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/02/2020 pub. 12/03/2020 numac 2020020512 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/02/2020 pub. 12/03/2020 numac 2020020513 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 september 2015 houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde vrije hogere kunstscholen sluiten tot benoeming van de leden van de kamer van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de officiële gesubsidieerde hogere kunstscholen, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 november 2020, worden de woorden "mevrouw Daphné DE HEMPTINNE", "de heer Bruno GOOSSE" en "de heer Gaëtan DIERIECKX" respectievelijk vervangen door "de heer Sébastien SCHETGEN", "de heer Gaëtan DIERIECKX" en "de heer Philippe BUSCHEN".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

In afwijking van het voorgaande lid behouden de kamers van beroep die op deze datum reeds zijn bijeengeroepen, de samenstelling die ten tijde van de oproeping hun eigen was.

Brussel, 21 december 2020.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap: De waarnemend adjunct-directeur-generaal, J. MICHIELS

^