Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 05 augustus 2020
gepubliceerd op 18 september 2020

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het opstellen van de lijst van de instellingen die ertoe gemachtigd worden het inschrijvingsverslag van een leerling in het gespecialiseerd onderwijs uit te reiken voor het schooljaar 2020-2021

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020042926
pub.
18/09/2020
prom.
05/08/2020
ELI
eli/besluit/2020/08/05/2020042926/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 AUGUSTUS 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het opstellen van de lijst van de instellingen die ertoe gemachtigd worden het inschrijvingsverslag van een leerling in het gespecialiseerd onderwijs uit te reiken voor het schooljaar 2020-2021


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 3 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/03/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004029137 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs sluiten tot organisatie van het gespecialiseerd onderwijs, inzonderheid op artikel 12, § 1;

Gelet op het decreet van 8 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/03/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007029052 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de algemene inspectiedienst, de dienst voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs, de cellen voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijs en betreffende het statuut van de personeelsleden van de algemene inspectiedienst en van de pedagogische adviseurs sluiten betreffende de Algemene inspectiedienst, inzonderheid op artikel 10, § 1, 8° ;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenarengeneraal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 70, § 1, 32°, Besluit :

Artikel 1.De lijst van de instellingen die ertoe gemachtigd worden het inschrijvingsverslag van een leerling in het gespecialiseerd onderwijs uit te reiken voor het schooljaar 2020-2021 wordt bij dit besluit gevoegd.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2020.

Brussel, 5 augustus 2020.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap: P. ERCOLINI, Adjunct-directeur-generaal

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^