Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 27 maart 2019
gepubliceerd op 17 juni 2019

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het aanhangsel nr. 16 bij de Beheersovereenkomst van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" 2013-2018

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019041044
pub.
17/06/2019
prom.
27/03/2019
ELI
eli/besluit/2019/03/27/2019041044/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MAART 2019. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het aanhangsel nr. 16 bij de Beheersovereenkomst van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" 2013-2018


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 17 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002029383 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. » sluiten houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. »;

Gelet op het decreet van 9 januari 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/01/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003029071 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de doorzichtigheid, de autonomie en de controle in verband met de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap ressorteren sluiten betreffende de doorzichtigheid, de autonomie en de controle in verband met de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap ressorteren, artikel 17;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 november 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/11/2013 pub. 05/02/2014 numac 2014029026 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de beheersovereenkomst van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" 2013-2018 sluiten tot goedkeuring van de beheersovereenkomst van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" 2013-2018, gewijzigd bij de besluiten van 12 juni 2014, 24 april 2014, 11 februari 2015, 1 juli 2015, 18 december 2015, 15 maart 2017, 6 september 2017, 15 november 2017, 6 december 2017, 20 december 2017, 23 mei 2018, 27 juni 2018 en 28 november 2018;

Gelet op de beraadslaging van de Raad van bestuur van "O.N.E." van 27 februari 2019;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 maart 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 27 maart 2019;

Op de voordracht van de Minister van Kinderwelzijn;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De Regering van de Franse Gemeenschap keurt het aanhangsel nr. 16 bij de Beheersovereenkomst van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" 2013-2018, dat bij dit besluit gevoegd is, goed.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 3.De Vicepresident en Minister van Cultuur en Kinderwelzijn is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 maart 2019.

De Minister van Cultuur en Welzijn, A. GREOLI De Minister-President, R. DEMOTTE

^