Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 04 september 2019
gepubliceerd op 03 oktober 2019

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2014 betreffende de ambten, bekwaamheidsbewijzen en barema's tot uitvoering van de artikelen 7, 16, 50 en 263 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019014523
pub.
03/10/2019
prom.
04/09/2019
ELI
eli/besluit/2019/09/04/2019014523/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

4 SEPTEMBER 2019. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/06/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014029590 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 februari 2012 tot aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met het opmaken van een gemeenschappelijke externe proef in de wetenschappen op het einde van de derde fase van het pedagogische continuüm, voor de schooljaren 2012-2013, 2013-2014 en 2014-2015 sluiten betreffende de ambten, bekwaamheidsbewijzen en barema's tot uitvoering van de artikelen 7, 16, 50 en 263 van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 10/10/2014 numac 2014029467 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs sluiten tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 10/10/2014 numac 2014029467 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs sluiten tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs, de artikelen 7 en 16, 24bis, 50 en 263;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/06/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014029590 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 februari 2012 tot aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met het opmaken van een gemeenschappelijke externe proef in de wetenschappen op het einde van de derde fase van het pedagogische continuüm, voor de schooljaren 2012-2013, 2013-2014 en 2014-2015 sluiten betreffende de ambten, bekwaamheidsbewijzen en barema's tot uitvoering van de artikelen 7, 16, 50 en 263 van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 10/10/2014 numac 2014029467 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs sluiten tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs;

Gelet op de adviezen uitgebracht op 11 september 2018, 14 november 2018, 6 februari 2019, 19 maart 2019, 14 mei 2019 en 25 juni 2019 door de Commissie bedoeld in artikel 38 van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 10/10/2014 numac 2014029467 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs sluiten tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs;

Gelet op de gendertest uitgevoerd op 8 juli 2019 in toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het besluit van 7 januari 2016 houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 juli 2019;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 17 juli 2019;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van 22 juli 2019 van het Sectorcomité IX, van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, afdeling II en het Onderhandelingscomité voor de statuten van het personeel van het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van 22 juli 2019 van het Overlegcomité tussen de Regering van de Franse Gemeenschap en de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de inrichtende machten van het onderwijs en van de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra erkend door de Regering;

Gelet op het advies 66.474/2/V van de Raad van State, gegeven op 27 augustus 2019, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2, van de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Minister van Onderwijs en de Minister van het Onderwijs voor sociale promotie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In bijlage 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/06/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014029590 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 februari 2012 tot aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met het opmaken van een gemeenschappelijke externe proef in de wetenschappen op het einde van de derde fase van het pedagogische continuüm, voor de schooljaren 2012-2013, 2013-2014 en 2014-2015 sluiten betreffende de ambten, bekwaamheidsbewijzen en barema's tot uitvoering van de artikelen 7, 16, 50 en 263 van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 10/10/2014 numac 2014029467 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs sluiten tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs, worden volgende ambten toegevoegd:

1070

S

CT

CT Sports spécifiques: fitness DI

DI

1071

S

CT

CT Sports spécifiques: hockey DI

DI

1072

S

CT

CT Sports spécifiques: Ju Jitsu DI

DI

1073

PS

CT

CT Sports spécifiques: fitness DI

DI

1074

PS

CT

CT Sports spécifiques: hockey DI

DI

1075

PS

CT

CT Sports spécifiques: Ju Jitsu DI

DI

1076

S

CT

CT Sports spécifiques: fitness DS

DS

1077

S

CT

CT Sports spécifiques: hockey DS

DS

1078

S

CT

CT Sports spécifiques: Ju Jitsu DS

DS

1079

PS

CT

CT Sports spécifiques: fitness DS

DS

1080

PS

CT

CT Sports spécifiques: hockey DS

DS

1081

PS

CT

CT Sports spécifiques: Ju Jitsu DS

DS

1082

S

CT

CT Psychologie de la sécurité DS

DS


Art. 2.In bijlage 2 van hetzelfde besluit worden de bekwaamheidsbewijzen en barema's bepaald voor de hierna opgesomde ambten vervangen door de bekwaamheidsbewijzen en barema's opgenomen in bijlage 1 van dit besluit:

4

S

CA

CA Danse classique DI

DI

5

S

CA

CA Danse contemporaine DI

DI

7

S

CG

CG Activités de communication et de socialisation DI

DI

8

S

CG

CG Adaptation sociale DI

DI

9

S

CG

CG Allemand DI

DI

10

S

CG

CG Anglais DI

DI

11

S

CG

CG Arabe DI

DI

12

S

CG

CG Biologie DI

DI

13

S

CG

CG Chimie DI

DI

16

S

CG

CG Education plastique DI

DI

17

S

CG

CG Espagnol DI

DI

18

S

CG

CG Formation générale de base DI

DI

19

S

CG

CG Français DI

DI

20

S

CG

CG Français langue étrangère (FLE) DI

DI

22

S

CG

CG Histoire de l'art DI

DI

23

S

CG

CG Histoire DI

DI

24

S

CG

CG Italien DI

DI

25

S

CG

CG Langue des signes DI

DI

27

S

CG

CG Néerlandais DI

DI

29

S

CG

CG Russe DI

DI

30

S

CG

CG Sciences DI

DI

32

S

CG

CG Sciences humaines DI

DI

33

S

CG

CG Sciences sociales DI

DI

35

S

CT

CT Agriculture DI

DI

36

S

CT

CT Agro-alimentaire DI

DI

40

S

CT

CT Art floral DI

DI

41

S

CT

CT Arts appliqués DI

DI

43

S

CT

CT Audiovisuel DI

DI

59

S

CT

CT Couverture DI

DI

62

S

CT

CT Cuisine familiale DI

DI

64

S

CT

CT Economie sociale et familiale DI

DI

65

S

CT

CT Education technologique DI

DI

66

S

CT

CT Electricité DI

DI

67

S

CT

CT Electricité et électronique de l'automobile DI

DI

69

S

CT

CT Electronique DI

DI

70

S

CT

CT Elevage DI

DI

72

S

CT

CT Environnement DI

DI

74

S

CT

CT Etalage DI

DI

75

S

CT

CT Expression théâtrale DI

DI

77

S

CT

CT Gestion de projet DI

DI

81

S

CT

CT Horticulture DI

DI

85

S

CT

CT Informatique DI

DI

87

S

CT

CT Installations sanitaires DI

DI

91

S

CT

CT Mécanique automobile DI

DI

93

S

CT

CT Microtechnique DI

DI

107

S

CT

CT Secrétariat-bureautique DI

DI

110

S

CT

CT Soudage-constructions métalliques DI

DI

111

S

CT

CT Sports spécifiques: athlétisme DI

DI

112

S

CT

CT Sports spécifiques: basketball DI

DI

113

S

CT

CT Sports spécifiques: cyclisme DI

DI

114

S

CT

CT Sports spécifiques: équitation DI

DI

115

S

CT

CT Sports spécifiques: football DI

DI

116

S

CT

CT Sports spécifiques: gymnastique DI

DI

117

S

CT

CT Sports spécifiques: judo DI

DI

118

S

CT

CT Sports spécifiques: natation DI

DI

119

S

CT

CT Sports spécifiques: rugby DI

DI

120

S

CT

CT Sports spécifiques: tennis DI

DI

124

S

CT

CT Techniques éducatives DI

DI

127

S

CT

CT Vente DI

DI

130

S

MOR

MOR Morale DI

DI

134

S

PP

PP Adaptation professionnelle ferronnerie DI

DI

135

S

PP

PP Adaptation professionnelle horticulture DI

DI

137

S

PP

PP Agriculture DI

DI

140

S

PP

PP Art floral DI

DI

141

S

PP

PP Arts appliqués DI

DI

143

S

PP

PP Audiovisuel DI

DI

158

S

PP

PP Couverture DI

DI

161

S

PP

PP Cuisine familiale DI

DI

164

S

PP

PP Economie sociale et familiale DI

DI

165

S

PP

PP Education gestuelle DI

DI

166

S

PP

PP Electricité DI

DI

169

S

PP

PP Electronique DI

DI

170

S

PP

PP Elevage DI

DI

173

S

PP

PP Etalage DI

DI

178

S

PP

PP Horticulture DI

DI

180

S

PP

PP Installations sanitaires DI

DI

186

S

PP

PP Microtechnique DI

DI

198

S

PP

PP Secrétariat-bureautique DI

DI

206

S

PP

PP Techniques éducatives DI

DI

209

S

PP

PP Vente DI

DI

216

S

CA

CA Danse classique DS

DS

217

S

CA

CA Danse contemporaine DS

DS

219

S

CG

CG Allemand DS

DS

220

S

CG

CG Anglais DS

DS

221

S

CG

CG Arabe DS

DS

222

S

CG

CG Biologie DS

DS

223

S

CG

CG Chimie DS

DS

228

S

CG

CG Français DS

DS

229

S

CG

CG Français langue étrangère (FLE) DS

DS

231

S

CG

CG Histoire de l'art DS

DS

232

S

CG

CG Histoire DS

DS

234

S

CG

CG Langue des signes DS

DS

236

S

CG

CG Néerlandais DS

DS

243

S

CG

CG Sciences humaines DS

DS

244

S

CG

CG Sciences sociales DS

DS

245

S

CT

CT Agriculture DS

DS

246

S

CT

CT Agro-alimentaire DS

DS

252

S

CT

CT Art floral DS

DS

253

S

CT

CT Arts appliqués DS

DS

255

S

CT

CT Audiovisuel DS

DS

256

S

CT

CT Automation DS

DS

267

S

CT

CT Chirurgie DS

DS

271

S

CT

CT Commande numérique DS

DS

279

S

CT

CT Couverture DS

DS

282

S

CT

CT Cuisine familiale DS

DS

286

S

CT

CT Diététique DS

DS

287

S

CT

CT Droit DS

DS

289

S

CT

CT Economie sociale et familiale DS

DS

290

S

CT

CT Electricité DS

DS

292

S

CT

CT Electromécanique DS

DS

293

S

CT

CT Electronique DS

DS

294

S

CT

CT Elevage DS

DS

296

S

CT

CT Environnement DS

DS

298

S

CT

CT Etalage DS

DS

301

S

CT

CT Gériatrie DS

DS

302

S

CT

CT Gestion de projet DS

DS

309

S

CT

CT Horticulture DS

DS

311

S

CT

CT Infographie DS

DS

315

S

CT

CT Installations sanitaires DS

DS

322

S

CT

CT Microtechnique DS

DS

329

S

CT

CT Pédiatrie DS

DS

334

S

CT

CT Plastiques industriels DS

DS

336

S

CT

CT Psychiatrie DS

DS

337

S

CT

CT Psychologie DS

DS

345

S

CT

CT Secrétariat-bureautique DS

DS

348

S

CT

CT Soins animaliers DS

DS

351

S

CT

CT Soudage-constructions métalliques DS

DS

352

S

CT

CT Sports spécifiques: athlétisme DS

DS

353

S

CT

CT Sports spécifiques: basketball DS

DS

354

S

CT

CT Sports spécifiques: cyclisme DS

DS

355

S

CT

CT Sports spécifiques: équitation DS

DS

356

S

CT

CT Sports spécifiques: football DS

DS

357

S

CT

CT Sports spécifiques: gymnastique DS

DS

358

S

CT

CT Sports spécifiques: judo DS

DS

359

S

CT

CT Sports spécifiques: natation DS

DS

360

S

CT

CT Sports spécifiques: rugby DS

DS

361

S

CT

CT Sports spécifiques: tennis DS

DS

367

S

CT

CT Techniques éducatives DS

DS

375

S

PP

PP Agriculture DS

DS

379

S

PP

PP Art floral DS

DS

380

S

PP

PP Arts appliqués DS

DS

382

S

PP

PP Audiovisuel DS

DS

383

S

PP

PP Automation DS

DS

393

S

PP

PP Chirurgie DS

DS

403

S

PP

PP Couverture DS

DS

406

S

PP

PP Cuisine familiale DS

DS

410

S

PP

PP Economie sociale et familiale DS

DS

411

S

PP

PP Electricité DS

DS

414

S

PP

PP Electronique DS

DS

415

S

PP

PP Elevage DS

DS

418

S

PP

PP Etalage DS

DS

420

S

PP

PP Gériatrie DS

DS

427

S

PP

PP Horticulture DS

DS

429

S

PP

PP Infographie DS

DS

431

S

PP

PP Installations sanitaires DS

DS

438

S

PP

PP Microtechnique DS

DS

444

S

PP

PP Pédiatrie DS

DS

449

S

PP

PP Plastiques industriels DS

DS

451

S

PP

PP Psychiatrie DS

DS

457

S

PP

PP Secrétariat-bureautique DS

DS

469

S

PP

PP Techniques éducatives DS

DS

473

S

PP

PP Vente DS

DS

477

PS

CG

CG Allemand DI

DI

478

PS

CG

CG Anglais DI

DI

479

PS

CG

CG Arabe DI

DI

480

PS

CG

CG Biologie DI

DI

481

PS

CG

CG Chimie DI

DI

482

PS

CG

CG Chinois DI

DI

483

PS

CG

CG Danois DI

DI

486

PS

CG

CG Education plastique DI

DI

487

PS

CG

CG Espagnol DI

DI

488

PS

CG

CG Formation générale de base DI

DI

489

PS

CG

CG Français DI

DI

490

PS

CG

CG Français langue étrangère (FLE) DI

DI

492

PS

CG

CG Grec moderne DI

DI

493

PS

CG

CG Histoire de l'art DI

DI

494

PS

CG

CG Histoire DI

DI

495

PS

CG

CG Hongrois DI

DI

496

PS

CG

CG Italien DI

DI

497

PS

CG

CG Japonais DI

DI

498

PS

CG

CG Langue des signes DI

DI

500

PS

CG

CG Néerlandais DI

DI

502

PS

CG

CG Polonais DI

DI

503

PS

CG

CG Portugais DI

DI

504

PS

CG

CG Roumain DI

DI

505

PS

CG

CG Russe DI

DI

506

PS

CG

CG Sciences DI

DI

508

PS

CG

CG Sciences humaines DI

DI

509

PS

CG

CG Sciences sociales DI

DI

510

PS

CG

CG Suédois DI

DI

511

PS

CG

CG Turc DI

DI

512

PS

CT

CT Agriculture DI

DI

517

PS

CT

CT Art floral DI

DI

518

PS

CT

CT Arts appliqués DI

DI

537

PS

CT

CT Couverture DI

DI

541

PS

CT

CT Droit DI

DI

542

PS

CT

CT Economie sociale et familiale DI

DI

543

PS

CT

CT Electricité DI

DI

544

PS

CT

CT Electricité et électronique de l'automobile DI

DI

546

PS

CT

CT Electronique DI

DI

547

PS

CT

CT Elevage DI

DI

548

PS

CT

CT Environnement DI

DI

550

PS

CT

CT Etalage DI

DI

555

PS

CT

CT Horticulture DI

DI

558

PS

CT

CT Informatique DI

DI

560

PS

CT

CT Installations sanitaires DI

DI

564

PS

CT

CT Mécanique automobile DI

DI

566

PS

CT

CT Microtechnique DI

DI

575

PS

CT

CT Psychologie DI

DI

581

PS

CT

CT Secrétariat-bureautique DI

DI

585

PS

CT

CT Soudage-constructions métalliques DI

DI

586

PS

CT

CT Sports spécifiques: athlétisme DI

DI

587

PS

CT

CT Sports spécifiques: basketball DI

DI

588

PS

CT

CT Sports spécifiques: cyclisme DI

DI

589

PS

CT

CT Sports spécifiques: équitation DI

DI

590

PS

CT

CT Sports spécifiques: football DI

DI

591

PS

CT

CT Sports spécifiques: gymnastique DI

DI

592

PS

CT

CT Sports spécifiques: judo DI

DI

593

PS

CT

CT Sports spécifiques: natation DI

DI

594

PS

CT

CT Sports spécifiques: rugby DI

DI

595

PS

CT

CT Sports spécifiques: tennis DI

DI

600

PS

CT

CT Techniques éducatives DI

DI

602

PS

CT

CT Vente DI

DI

605

PS

PP

PP Agriculture DI

DI

608

PS

PP

PP Art floral DI

DI

609

PS

PP

PP Arts appliqués DI

DI

627

PS

PP

PP Couverture DI

DI

630

PS

PP

PP Cuisine familiale DI

DI

633

PS

PP

PP Economie sociale et familiale DI

DI

634

PS

PP

PP Electricité DI

DI

637

PS

PP

PP Electronique DI

DI

638

PS

PP

PP Elevage DI

DI

640

PS

PP

PP Etalage DI

DI

645

PS

PP

PP Horticulture DI

DI

647

PS

PP

PP Installations sanitaires DI

DI

653

PS

PP

PP Microtechnique DI

DI

665

PS

PP

PP Secrétariat-bureautique DI

DI

674

PS

PP

PP Techniques éducatives DI

DI

676

PS

PP

PP Vente DI

DI

678

PS

CG

CG Allemand DS

DS

679

PS

CG

CG Anglais DS

DS

680

PS

CG

CG Arabe DS

DS

681

PS

CG

CG Biologie DS

DS

682

PS

CG

CG Chimie DS

DS

683

PS

CG

CG Chinois DS

DS

689

PS

CG

CG Français DS

DS

690

PS

CG

CG Français langue étrangère (FLE) DS

DS

693

PS

CG

CG Histoire de l'art DS

DS

694

PS

CG

CG Histoire DS

DS

695

PS

CG

CG Hongrois DS

DS

698

PS

CG

CG Langue des signes DS

DS

700

PS

CG

CG Néerlandais DS

DS

709

PS

CG

CG Sciences humaines DS

DS

710

PS

CG

CG Sciences sociales DS

DS

713

PS

CT

CT Agriculture DS

DS

714

PS

CT

CT Agro-alimentaire DS

DS

722

PS

CT

CT Art floral DS

DS

723

PS

CT

CT Arts appliqués DS

DS

725

PS

CT

CT Audiovisuel DS

DS

726

PS

CT

CT Automation DS

DS

737

PS

CT

CT Chirurgie DS

DS

741

PS

CT

CT Commande numérique DS

DS

750

PS

CT

CT Couverture DS

DS

756

PS

CT

CT Dessin technique assisté par ordinateur DS

DS

757

PS

CT

CT Diététique DS

DS

759

PS

CT

CT Droit DS

DS

761

PS

CT

CT Economie sociale et familiale DS

DS

762

PS

CT

CT Electricité DS

DS

764

PS

CT

CT Electromécanique DS

DS

765

PS

CT

CT Electronique DS

DS

766

PS

CT

CT Elevage DS

DS

768

PS

CT

CT Environnement DS

DS

770

PS

CT

CT Etalage DS

DS

773

PS

CT

CT Gériatrie DS

DS

780

PS

CT

CT Horticulture DS

DS

782

PS

CT

CT Infographie DS

DS

786

PS

CT

CT Installations sanitaires DS

DS

793

PS

CT

CT Microtechnique DS

DS

799

PS

CT

CT Pédiatrie DS

DS

804

PS

CT

CT Plastiques industriels DS

DS

806

PS

CT

CT Psychiatrie DS

DS

807

PS

CT

CT Psychologie DS

DS

816

PS

CT

CT Secrétariat-bureautique DS

DS

819

PS

CT

CT Soins animaliers DS

DS

823

PS

CT

CT Soudage-constructions métalliques DS

DS

824

PS

CT

CT Sports spécifiques: athlétisme DS

DS

825

PS

CT

CT Sports spécifiques: basketball DS

DS

826

PS

CT

CT Sports spécifiques: cyclisme DS

DS

827

PS

CT

CT Sports spécifiques: équitation DS

DS

828

PS

CT

CT Sports spécifiques: football DS

DS

829

PS

CT

CT Sports spécifiques: gymnastique DS

DS

830

PS

CT

CT Sports spécifiques: judo DS

DS

831

PS

CT

CT Sports spécifiques: natation DS

DS

832

PS

CT

CT Sports spécifiques: rugby DS

DS

833

PS

CT

CT Sports spécifiques: tennis DS

DS

839

PS

CT

CT Techniques éducatives DS

DS

846

PS

PP

PP Agriculture DS

DS

850

PS

PP

PP Art floral DS

DS

851

PS

PP

PP Arts appliqués DS

DS

853

PS

PP

PP Audiovisuel DS

DS

854

PS

PP

PP Automation DS

DS

864

PS

PP

PP Chirurgie DS

DS

874

PS

PP

PP Couverture DS

DS

877

PS

PP

PP Cuisine familiale DS

DS

882

PS

PP

PP Economie sociale et familiale DS

DS

883

PS

PP

PP Electricité DS

DS

886

PS

PP

PP Electronique DS

DS

887

PS

PP

PP Elevage DS

DS

890

PS

PP

PP Etalage DS

DS

893

PS

PP

PP Gériatrie DS

DS

899

PS

PP

PP Horticulture DS

DS

901

PS

PP

PP Infographie DS

DS

903

PS

PP

PP Installations sanitaires DS

DS

910

PS

PP

PP Microtechnique DS

DS

916

PS

PP

PP Pédiatrie DS

DS

921

PS

PP

PP Plastiques industriels DS

DS

923

PS

PP

PP Psychiatrie DS

DS

930

PS

PP

PP Secrétariat-bureautique DS

DS

942

PS

PP

PP Techniques éducatives DS

DS

946

PS

PP

PP Vente DS

DS

953

F

Maître de morale


955

F

Maître de seconde langue : allemand


956

F

Maître de seconde langue : anglais


957

F

Maître de seconde langue : néerlandais


959

F

Maître d'éducation musicale


962

NCC

NCC

Conseiller à la formation


971

NCC

NCC

Psychologue


972

NCC

NCC

Puériculteur


975

S

CG

CG Chinois DI

DI

976

S

CG

CG Chinois DS

DS

977

S

CT

CT Infographie DI

DI

978

S

CT

CT Gardiennage DS

DS

979

S

CT

CT Législation gardiennage DS

DS

980

S

CT

CT Prévention DS

DS

981

S

CT

CT Techniques d'esquive DS

DS

983

PS

CT

CT Cuisine familiale DS

DS

987

PS

CT

CT Infographie DI

DI

988

PS

CT

CT Gardiennage DS

DS

989

PS

CT

CT Législation gardiennage DS

DS

990

PS

CT

CT Prévention DS

DS

991

PS

CT

CT Techniques d'esquive DS

DS

992

S

REL

REL Religion catholique DI

DI

993

S

REL

REL Religion islamique DI

DI

994

S

REL

REL Religion orthodoxe DI

DI

995

S

REL

REL Religion israélite DI

DI

996

S

REL

REL Religion protestante DI

DI

1002

F

RE

Maître de Religion catholique


1003

F

RE

Maître de Religion islamique


1004

F

RE

Maître de Religion orthodoxe


1005

F

RE

Maître de Religion israélite


1006

F

RE

Maître de Religion protestante


1013

PS

CT

CT Antiquité-Brocante DI

DI

1014

PS

CT

CT Dinanderie DI

DI

1015

PS

CT

CT Gestion de projet DI

DI

1017

PS

PP

PP Antiquité-Brocante DI

DI

1018

PS

PP

PP Dinanderie DI

DI

1021

PS

CT

CT Antiquité-Brocante DS

DS

1025

PS

PP

PP Antiquité-Brocante DS

DS

1028

F

Maître de Philosophie et de Citoyenneté


1036

PS

CT

CT Cuisine familiale DI

DI

1046

PS

CT

CT Gestion de projet DS

DS

1048

PS

CT

CT Communication DI

DI

1050

S

CT

CT Communication DI

DI

1052

S

CG

CG Philosophie et Citoyenneté DI

DI

1053

S

CG

CG Philosophie et Citoyenneté DS

DS

1059

S

PP

PP Adaptation professionnelle tertiaire DI

DI

1069

S

REL

REL Religion protestante F1-F2 DI

DI


Art. 3.Bijlage 5 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de bijlage 2 bij dit besluit.

Art. 4.In bijlage 6 van hetzelfde besluit worden de concordantietabellen opgenomen in bijlage 3 bij dit besluit toegevoegd.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van het schooljaar 2019-2020.

Art. 6.De Ministers bevoegd voor het leerplichtonderwijs en het onderwijs voor sociale promotie worden belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 4 september 2019.

De Minister-President, belast met Gelijke kansen en Vrouwenrechten, R. DEMOTTE De Vice-President, Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Onderzoek en Media, J.-Cl. MARCOURT De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS

^