Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 17 juli 2019
gepubliceerd op 22 augustus 2019

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 2006 houdende wijziging van het besluit van 9 september 1997 van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van getuigschrift van aanvraag om inschrijving met toepassing van de artikelen 80 en 88 van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019014060
pub.
22/08/2019
prom.
17/07/2019
ELI
eli/besluit/2019/07/17/2019014060/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

17 JULI 2019. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006029078 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van 9 september 1997 van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van getuigschrift van aanvraag om inschrijving van de artikelen 80 en 88 van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren sluiten houdende wijziging van het besluit van 9 september 1997 van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van getuigschrift van aanvraag om inschrijving met toepassing van de artikelen 80 en 88 van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren, inzonderheid op de artikelen 79, 80 en 88, zoals gewijzigd bij het decreet van 14 maart 2019 tot versteviging van de schoolherinschakeling van leerlingen van het gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 4 die niet meer beantwoorden aan de definitie van regelmatige leerling, en houdende diverse maatregelen inzake laattijdige inschrijving, melding, schoolbezoek en vrijstelling van bepaalde cursussen;

Overwegende dat de afwijking voor laattijdige inschrijving na 30 september wordt geschorst en dat een inrichting voor lager of secundair onderwijs met volledig leerplan de inschrijving van een leerling na 1 september al dan niet kan aanvaarden om uitzonderlijke en verantwoorde redenen, die door de directeur worden beoordeeld;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006029078 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van 9 september 1997 van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van getuigschrift van aanvraag om inschrijving van de artikelen 80 en 88 van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren sluiten houdende wijziging van het besluit van 9 september 1997 van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van getuigschrift van aanvraag om inschrijving met toepassing van de artikelen 80 en 88 van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren, worden de woorden "in bijlage IV voor de tweede en derde graden van het gewoon secundair onderwijs, in bijlage IV bis voor de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs" vervangen door de woorden "in bijlage IV voor het gewoon secundair onderwijs".

Art. 2.In hetzelfde besluit, in artikel 2, worden de woorden "in bijlage X voor de tweede en derde graden van het gewoon secundair onderwijs, in bijlage X bis voor de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs" vervangen door de woorden "in bijlage X voor het gewoon secundair onderwijs".

Art. 3.In hetzelfde besluit, in de bijlagen I tot XII, worden de woorden: « Pour la Commission zonale de BRUXELLES-CAPITALE : Mme Bernadette GENNOTTE City Center-1er étage - Bureau 1G57 Boulevard du Jardin botanique, 20-22 1000 BRUXELLES Tél. secrétariat : 02/690.81.70. - Fax : 02/690.81.68.

Pour les Commissions zonales de la Province du BRABANT WALLON et du HAINAUT ORIENTAL (Charleroi, Mons) : M. Alfred PIRAUX Ecole Pierre CORAN, site J. d'Avesnes Avenue Cornez, 1 7000 MONS Tél. : 065/31.16.87. - Fax 065/84.08.98.

Pour les Commissions zonales de l'arrondissement administratif du HAINAUT OCCIDENTAL (Mouscron, Ath, Tournai) et l'arrondissement de Soignies (Enghien, Soignies, La Louvière, Braine-le-Comte) : M. Serge DELEHOUZEE A.R. Braine-le-Comte Rue de Mons, 56 7090 BRAINE-LE-COMTE Tél. 067/33.61.72. - Fax : 067/45.82.48.

Pour la Commission zonale de la Province de LIEGE: Mme Mirianne GOFFETTE Quai Saint-Léonard, 80 4000 LIEGE Tél. : 04/228.80.60. ou 61. - Fax : 04/228.80.62.

Pour la Commission zonale de la Province de NAMUR : Mme Anne SEVRIN I.T.C.A. Chaussée de Nivelles, 204 5020 NAMUR (Suarlée) Tél. : 081/73.29.17. - Fax : 081/74.50.51.

Pour la Commission zonale de la Province du LUXEMBOURG : M. Bernard DUPONT Chaussée d'Houffalize, 3 6600 BASTOGNE Tél. : 061/21.82.56. - Fax : 061/21.86.42. » vervangen door de woorden : « Pour la Commission zonale de Bruxelles-Capitale (zone 1) : Madame Annick BRATUN Athénée royal de Koekelberg Rue Omer Lepreux, 15 1081 Koekelberg Tél. : 02/343.39.7 - Fax : 02/343.19.81 Pour la Commission zonale du Brabant Wallon (zone 2) : Monsieur Alain FAURE Athénée royal de Jodoigne Chaussée de Hannut, 129 1370 Jodoigne Tél. : 010/81.12.26 - Fax : 010/81.34.53 Pour la Commission zonale de Huy-Waremme (zone 3) : Monsieur Manuel DONY Athénée royal AGRI Saint-Georges Rue Eloi Fouarge, 31 4470 Saint-Georges sur Meuse Tél. : 04/223.51.79 - Fax : 04/223.64.78 Pour la Commission zonale de Liège (zone 4) et de Verviers (zone 5) : Monsieur Jean-François ANGENOT Rue des Clarisses, 13 4000 Liège Tél. : 04/223.31.45 - Fax : 04/223.64.78 Pour la Commission zonale de Namur (zone 6) : Monsieur Marc BEAUMONT, ITCA Chaussée de Nivelles, 204 5020 Suarlée Tél. : 081/73.29.17 - Fax : 081/74.50.51 Pour la Commission zonale du Luxembourg (zone 7) : Monsieur Richard REGGERS Athénée royal de Bastogne, Chaussée d'Houffalize, 3 6600 Bastogne Tél. : 061/21.82.56 - Fax : 061/21.86.42 Pour la Commission zonale de Wallonie-Picarde (zone 8) : Monsieur Philippe DECAESTECKER Institut Renée Joffroy - Site Vauban Avenue Vauban, 6A 7800 Ath Tél. : 068/26.96.96 - Fax : 068/33.87.94 Pour la Commission zonale de Mons-Centre (zone 9) : Monsieur Francis COLLETTE Rue de chemin de fer, 433 7000 Mons Tél. : 065/55.55.51 - Fax : 02/600.08.77 Pour la Commission zonale de Charleroi Hainaut-Sud (zone 10) : Monsieur Bernard JONCKERS Athénée royal de Fleurus (internat) Sentier du Lycée, 10 6220 Fleurus Tél. : 0498 40 04 60 ».

Art. 4.In hetzelfde besluit, in de bijlagen II, IV, VIII en X, worden de woorden « l'élève est venu s'inscrire après le 30 septembre » vervangen door de woorden « l'élève est venu s'inscrire après le premier jour ouvrable scolaire de septembre sans motiver cette inscription tardive par des raisons exceptionnelles ».

Art. 5.In hetzelfde besluit, in het opschrift van de bijlagen IV en X, worden de woorden « le deuxième et le troisième degré de » geschrapt.

Art. 6.In hetzelfde besluit, in de bijlagen VII, VIII en IX, worden de woorden : « Bruxelles et Brabant wallon: M. Pierre VAN DEN BRIL Avenue de l'Eglise Saint Julien, 15 1160 AUDERGHEM Tél. : 02/663.06.62 - Fax : 02/672.53.36 Liège: M. Jean DESERT Boulevard d'Avroy, 17 4000 LIEGE Tél. : 04/230.57.15 - Fax : 04/230.57.05 Hainaut: M. Jean-Pol CAILLAUX Chaussée de Mons, 20 7100 LA LOUVIERE Tél. : 064/23.60.01 - Fax : 064/23.60.04 Namur et Luxembourg: M. Patrick PIERRET Rue de l'Evêché, 1 5000 NAMUR Tél. : 081/25.03.61 - Fax : 081/25.03.69 » vervangen door de woorden: « Bruxelles et Brabant wallon : M. Luc ZOMERS Avenue de L'Eglise Saint-Julien 15, 1160 Auderghem Tél : 02 663 06 55 - Fax : 02 272 10 61 Liège: M. Claude TILKIN Boulevard d'Avroy 17, 4000 Liège Tél : 04 230 57 07 - Fax : 04 230 57 05 Hainaut: Mme Cécile PIETTE Chaussée de Binche 151, 7000 Mons Tél : 065 377 310 - Fax : 065 377 303 Namur et Luxembourg: M. Hugues DELACROIX Rue de l'Evêché 5, 5000 Namur Tél : 081 25 03 73 ».

Art. 7.In hetzelfde besluit, in de bijlagen X, Xbis, XI en XII, worden de woorden: « Bruxelles-Capitale et Brabant wallon: M. Michel LAMBERT Avenue de l'Eglise Saint-Julien, 15 1160 AUDERGHEM Tél. : 02/663.06.55. - Fax : 02/672.10.61 Liège: M. Joseph WOLLSEIFEN Boulevard d'Avroy, 17 4000 LIEGE Tél. : 04/230.57.20 - Fax: 04/230.57.05.

Hainaut: M. Hubert LAURENT Rue des Jésuites 28, 7500 TOURNAI Tél. et Fax : 069/21.57.95 Namur et Luxembourg: M. Philippe MOTTEQUIN Rue de l'Evêché, 1 5000 NAMUR Tél. : 081/25.03.71 - Fax: 081/25.03.69 » vervangen door de woorden : « Bruxelles-Capitale et Brabant wallon: M. Alain DEHAENE Avenue de L'Eglise Saint-Julien 15, 1160 Auderghem Tél : 02 663 06 61 - Fax : 02 272 10 61 Liège: M. Jean-François DELSARTE Boulevard d'Avroy 17 4000 Liège Tél : 04 230 57 06 - Fax : 04 230 57 05 Hainaut: M. François GUILBERT Chaussée de Binche 151, 7000 Mons Tél : 065 377 301 - Fax : 065 377 303 Namur et Luxembourg: M. Yannic PIELTAIN Rue de l'Evêché 5, 5000 Namur Tél : 081 25 03 77 ».

Art. 8.In hetzelfde besluit, in de bijlage VII tot XII, worden de woorden « Rue Brogniez, 42 1070 BRUXELLES » vervangen door de woorden « Avenue Jupiter, 180 1190 BRUXELLES ».

Art. 9.In hetzelfde besluit, in bijlage VIII, worden de woorden « L'élève est venu s'inscrire entre le 2ème jour ouvrable de l'année scolaire et le 30 septembre sans motiver cette inscription tardive par des raisons exceptionnelles (motif de refus uniquement valable pour l'enseignement libre subventionné et l'enseignement provincial) » en de woorden « L'élève est venu s'inscrire entre le 2ème jour ouvrable de l'année scolaire et le 30 septembre sans être domicilié dans la commune où est située l'école ou sans remplir les conditions de l'article 23, alinéa 4, des lois sur l'enseignement primaire coordonnées le 20 août 1957 et sans motiver cette inscription tardive par des raisons exceptionnelles (motif de refus uniquement valable pour l'enseignement des Villes et Communes) », geschrapt.

Art. 10.In hetzelfde besluit, in bijlage X, worden de woorden « L'élève est venu s'inscrire entre le 2ème jour ouvrable de l'année scolaire et le 15 septembre inclus sans motiver cette inscription tardive par des raisons exceptionnelles ou sans faire l'objet d'une délibération en septembre » en de woorden « L'élève est venu s'inscrire entre le 16 septembre et le 30 septembre sans motiver cette inscription tardive par des raisons exceptionnelles », geschrapt.

Art. 11.In hetzelfde besluit, in de bijlagen X, Xbis en XII, worden de woorden « Mme Nicky DE MAYER » vervangen door de woorden « Mme Suzanne COLLET ».

Art. 12.In hetzelfde besluit, worden de bijlagen IVbis et Xbis geschrapt.

Art. 13.Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2019.

Art. 14.De Minister bevoegd voor het Leerplichtonderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 juli 2019.

De Minister-President, bevoegd voor Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, R. DEMOTTE De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS

^