Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 17 juni 2015
gepubliceerd op 15 juli 2015

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Commissie voor risicopreventie voor gezondheid op sportgebied

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029318
pub.
15/07/2015
prom.
17/06/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUNI 2015. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Commissie voor risicopreventie voor gezondheid op sportgebied


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029396 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de risicopreventie voor gezondheid op sportgebied sluiten betreffende de risicopreventie voor gezondheid op sportgebied;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014029523 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking sluiten houdende regeling van haar werking;

Op de voordracht van de Minister van Sport;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Benoemd worden tot lid van de Commissie voor risicopreventie voor gezondheid op het sportgebied : 1° als vertegenwoordiger van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité : a) als werkend lid : de heer Marc Vangrinsven;b) als plaatsvervangend lid : de heer Olivier Henri;2° als vertegenwoordiger van de Hoge Raad voor de gezondheidspromotie : a) als werkend lid : Mevr.Lihsin Tsien; b) als plaatsvervangend lid : Mevr.Pascale Jeholet; 3° als vertegenwoordiger van de Hoge Raad voor de Sport: a) als werkend lid : de heer Dominique Coulon;b) als plaatsvervangend lid : Mevr.Mailis Lechien; 4° als vertegenwoordiger van de vereniging van Franstalige sportfederaties, recreatieve sportfederaties en sportverenigingen erkend door de Franse Gemeenschap : a) als werkend lid : de heer André Stein;b) als plaatsvervangend lid : de heer Joël Robin;5° als vertegenwoordiger van de wetenschappelijke, medische en sportwereld, bevoegd voor sport, sportgeneeskunde, gezondheidspromotie in de sport, preventie van doping, farmacologie of toxicologie, respectievelijk werkend en plaatsvervangend lid : De heer Alexandre Walnier, de heer Thomas DIENST; De heer Marc Francaux, de heer Thierry MARIQUE;

Mevr. Anne Daloze, de heer Julien Magotteaux;

De heer Gilles Goetghebeur, de heer Frédéric RENOTTE;

De heer Lionel Cox, Mevr. Dominique Gavage;

De heer Jean-Michel Dogné, de heer Raphaël DENOOZ;

Mevr. Séverine Macq, de heer Jean-Pierre CASTIAUX;

De heer Michel Cerfontaine, De heer Willy Kostucki;

De heer Iwan Vis, De heer Emmanuel BLAIRVACQ;

De heer Henri Nielens, Mevr. Sophie Lambrecht;

De heer Jean-François Kaux, De heer Jean-Michel Crielaard;

De heer Pascal OGER, Mevr. Nathalie GUISSARD;

Mevr. Martine Jeunehomme, Mevr. Bénédicte Forthomme;

De heer Michel Demarteau, De heer Charles-Henri BOEUR;

Mevr. Marie-Hélène Antoine, De heer Jean-Marie Colet;

De heer Xavier Bigard, De heer François Carré.

Art. 2.Benoemd wordt tot Voorzitter van de Commissie voor risicopreventie voor gezondheid op het sportgebied : De heer Marc Francaux.

Benoemd wordt tot Vice-Voorzitter van de Commissie voor risicopreventie voor gezondheid op het sportgebied : Mevr. Séverine MACQ.

Art. 3.De Voorzitter, Vice-Voorzitter en leden worden benoemd voor een periode van vijf jaar. Dit mandaat begint te lopen vanaf de bekendmaking van dit besluit.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 17 juni 2015.

De Minister-President, R. DEMOTTE Le Ministre des Sports, R. COLLIN

^