Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 06 februari 2015
gepubliceerd op 26 maart 2015

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de centrale paritaire commissie van het officieel gesubsidieerd onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029137
pub.
26/03/2015
prom.
06/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 FEBRUARI 2015. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de centrale paritaire commissie van het officieel gesubsidieerd onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 6 juni 1994 tot vaststelling van de rechtspositie van de gesubsidieerde personeelsleden van het officieel gesubsidieerd onderwijs, inzonderheid op de artikelen 85, 89 en 90;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 1995 betreffende de paritaire commissies in het officieel gesubsidieerd onderwijs, gewijzigd bij het decreet van 3 maart 2004 en bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 maart 1998, 23 november 1998 en 8 november 2001;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenarengeneraal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69 aangevuld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 december 1998, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2001, 21 januari 2004, 14 mei 2009, 14 oktober 2010 en 6 februari 2014;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004203850 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de erkenningscommissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 05/08/2005 numac 2005200613 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 september 2002 betreffende de samenstelling van de Sturingscommissie ingericht bij het decreet van 27 maart 2002 betreffende de begeleiding van het onderwijssysteem van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 05/08/2005 numac 2005200614 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 april 2004 tot aanwijzing van de leden van de Adviescommissie voor de integratie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 30/03/2005 numac 2005200630 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een raad van beroep voor het gesubsidieerde personeel van de gesubsidieerde vrije Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 10/03/2005 numac 2005200628 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een raad van beroep voor het gesubsidieerde personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen sluiten tot bepaling van de samenstelling van de leden van de Centrale paritaire commissie van het officieel gesubsidieerd onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 oktober 2007, 14 september 2009, 3 februari 2011, 13 januari 2012 en 28 november 2012, opgeheven bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 november 2014;

Gelet op de raadpleging van de meest representatieve groeperingen van de inrichtende machten en de groeperingen van het personeel van het officieel gesubsidieerd onderwijs aangesloten bij een vakvereniging vertegenwoordigd op de Nationale arbeidsraad;

Overwegende dat de leden van de Centrale paritaire commissie van het officieel gesubsidieerd onderwijs benoemd moeten worden, Besluit :

Artikel 1.Benoemd worden tot lid van de Centrale paritaire commissie van het officieel gesubsidieerd onderwijs: - Als werkend en plaatsvervangend lid, dat de inrichtende machten vertegenwoordigt van het gesubsidieerd officieel onderwijs:

Werkend

Plaatsvervangend

Mevrouw Fanny CONSTANT;

Mevrouw Axelle BRUYNINCKX ;

Mevrouw Isabelle BLOCRY ;

Mevrouw Rosanna DELUSSU ;

De heer Carlo GIANNONE ;

De heer Claude WACHTELAER ;

De heer Roberto GALLUCCIO;

De heer Alain DISEUR De heer Jean-Louis HENQUEZ; X De heer Willy MONSEUR;

De heer Patrick BAUDELOT. Mevrouw Amélie DEBROUX;

De heer Pascal POTY ;

De heer Dominique LUPERTO ;

Mevrouw Véronique GILLARD ;

De heer Frédéric DEBECQ ;

De heer Marc MINNE ;

De heer Pol SOUDAN;

De heer Marc VERDEBOUT ;

Mevrouw Dominique DAEMS; X X X.


- Als werkend en plaatsvervangend lid, dat de vakverenigingen vertegenwoordigt van het gesubsidieerd officieel onderwijs:

Werkend

Plaatsvervangend

Mevrouw Rita DEHOLLANDER ;

Mevrouw Christiane CORNET;

Mevrouw Valérie DE NAYER;

Mevrouw Joëlle GIJSEN ;

Mevrouw Michèle HONORE ;

De heer Jean-Pierre PERIN;

De heer Francis CLOSON;

De heer Eric BOONEN ;

De heer Pascal CHARDOME;

Mevrouw Laurence MAHIEUX ;

De heer Roland LAHAYE ;

De heer Stéphan SEYNAEVE. De heer Yves BRACONNIER Mevrouw Joëlle SILIEN ;

Mevrouw Isabelle NOCERA ;

De heer Olivier BOUILLON ;

De heer Marc MENU ;

De heer Philippe JONAS;

De heer Frédéric STRAET ;

De heer Michel THOMAS ;

Mevrouw Stéphanie BERTRAND ;

De heer Clément BAUDUIN ;

De heer Fabrice PINNA ;

De heer Georges GERARD.


Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 5 november 2014.

Brussel, 6 februari 2015.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap: Directeur-generaal, Lisa SALOMONOWICZ

^