Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 12 november 2014
gepubliceerd op 02 april 2015

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het secundair onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029116
pub.
02/04/2015
prom.
12/11/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBER 2014. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het secundair onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 12 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/05/2004 pub. 22/06/2004 numac 2004029217 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de organisatie van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het Secundair Onderwijs sluiten tot inrichting van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het secundair onderwijs;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2004 pub. 10/01/2005 numac 2004203835 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de aanstelling, de duur van de mandaten en de vacatievergoedingen van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het secundair onderwijs sluiten tot vaststelling van de nadere regels voor de aanstelling, de duur van de mandaten en de vacatievergoedingen van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het secundair onderwijs;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Mevr. Christine PONCHON, inspecteur voor het secundair onderwijs, wordt aangesteld tot voorzitter van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het secundair onderwijs vanaf 1 september 2014 tot 31 augustus 2016. § 2. Worden aangesteld tot afdelingsvoorzitter van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het secundair onderwijs vanaf 1 september 2014 tot 31 augustus 2016 : 1° de heer Franz GAROT (CE1D/CE2D);2° de heer Jean-Claude BLAISE (CESS);

Art. 2.§ 1. Mevr. Dominique Lorquet wordt aangesteld tot secretaris van de eerste afdeling van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het secundair onderwijs.

De heer François Zègres wordt aangesteld tot adjunct-secretaris van de eerste afdeling van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het secundair onderwijs. § 2. Mevr. Christiane Flamant en Mevr. Joëlle Hougardy worden aangesteld tot secretaris van de tweede afdeling van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het secundair onderwijs.

Mevr. Christine Pepinster en de heer Jacques Declercq worden aangesteld tot adjunct-secretaris van de tweede afdeling van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het secundair onderwijs.

Art. 3.Worden aangesteld tot vast lid van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het secundair onderwijs : 1° Mevr.Marianne BOUTON; 2° Mevr.Delphine COLIN; 3° Mevr.Karine DURIEUX; 4° Mevr.Mireille GOSEZ; 5° De heer Nicolo LICATA;6° De heer Eddy SPRIMONT;7° De heer Jean-Luc THOMAS.

Art. 4.Worden aangesteld tot niet-vast lid van de eerste afdeling van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het secundair onderwijs, voor de zittingen georganiseerd tussen 1 september 2014 en 31 augustus 2016. 1° Voor het officieel onderwijs : - ALSTEENS Etienne, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - BARBIER Christiane, in ruste gesteld leraar; - BAUWIN José, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - BAVAY Myriam, leraar aan het « Institut provincial d'enseignement agronomique de La Reid »; - BEDUIN Raymond, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - BOLTERYS Claudine, leraar aan het FOYA te Anderlues; - BOURGE Jacqueline, in ruste gesteld leraar; - BRASSEUR José, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - BRODKOM Annette, leraar aan de « Académie d'Ixelles »; - CAMBIER Anita, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - CHIARAMONTE Stefano, opdrachthouder; - COLLIGNON Nathalie, leraar aan het « Institut provincial d'enseignement agronomique de La Reid »; - CORBISIER Eddy, leraar aan het « CEPES » te Geldenaken; - CORDIER Francine, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - D'HOINE Hedwige, leraar aan het « Athénée royal de Jette »; - DEBOIS Philippe, DPPR; - DECHESNE Françoise, leraar aan het « A.R. » te Welkenraedt; - DEGOUYS Cédric, leraar aan de « Académie de musique de Ath »; - DEKEERSMAEKER Noël, leraar aan het « Institut Saint-Joseph" te Ciney; - DELABYE Viviane, leraar aan het « CEPES » te Geldenaken; - DELVAUX Colette, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - DEPRETZ Marie-Claire, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - DESCHUYTENEER Claude, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - DESMET Irène, « Institut Bischoffsheim » te Brussel; - DE TEMMERMAN Guy, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - DEWINTER Nancy, leraar aan het « Institut Jean Jaurès » te Charleroi; - DINEUR Françoise, leraar aan het « Athénée royal à Ciney »; - DUBOIS Lise, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - DUMONT Michel, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - DUPONT Eric, leraar aan het « Athénée royal te Borgvorm »; - ELOY Joséphine, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - FRAIPONT Danny, leraar aan het A.R. te Geldenaken; - GILLOT Albert, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - GOFFINET François, leraar aan het « Institut des Techn. et Com.

Agro-Alimentaire » te Suarlée; - GOFFINET Yves, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - GOHY Michel, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - GOMAND Marcel, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - GUERITTE Francis, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - HANNAERT van BRABANDT Monique, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - HEINE Roger, leraar aan het « A.R. du Condroz » te Ciney; - HIROUX Guy, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - JANSSENS Martine, leraar aan het « IPES » te Waver; - JANSSENS Paulette, leraar aan het « Institut Bischoffsheim" te Brussel; - JEUKENNE Guy, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - KERCKHOFS Francine, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - LABAR Francis, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - LAURENT Alain, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - LEFRANCQ Jacques, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - LEJEUNE Jacques, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - LEMBREE Daniel, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - LEOKA Jacques, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - LEQUEUX Michel, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - LEROUX Charles, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - LESUISSE José, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - LIMBOURG Myriam, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - LIZEN Axel, leraar aan het « Athénée royal" te Borgworm »; - LORQUET Véronique, leraar aan het « IPES » te Waver; - MANIGART Michel, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - MAROT Julien, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - MARTINI Ugo, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - MASSET Martine, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - MASSINON Béatrice, leraar aan het « Athénée royal de Jemeppe-sur-Sambre »; - MASURE Patricia, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - MEUREE Jean-Claude, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - MEURIS Jacqueline, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - MIEVIS Gisèle, leraar aan het « Institut Bischoffsheim » te Brussel; - Monsieur Jacques, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - NOEL Colette, leraar aan het « CEPES » te Geldenaken; - OBLINGER Dominique, opleider aan het « C.A.F. » te Tihange; - PAUL Michelle, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - PAULUS Josée, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - RADELET Emile, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - SAUVAGE Lucette, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - Mlle STASSIN Emilienne, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - THIRION Claire, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - TRUONG Thuyen-Mai, leraar aan het « Institut Léon Mignon », te Luik; - VALCKENEERS Philippe, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - VANBEEK Gaëtane, leraar aan het « IATA » te Namen; - VERHULST Hélène, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - VIGNOBLE Chantal, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - VOS Michèle, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - WAUTERS Jean-Paul, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - WAUTERS Micheline, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - WERY Christian, leraar toegelaten tot het rustpensioen; 2° Voor het vrij onderwijs : - BARBIEUX Guy, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - BASTAITS Yves, leraar aan het « Collège d'enseignement catholique » te Gembloux; - BERTRAND François, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - BISTON Francis, leraar aan het « Institut Sainte-Thérèse » te Florennes; - BLAFFART Théo, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - BODART Michel, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - CALMANT Anne-Marie, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - CANTAGALLO Félicetta, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - CHAPLIER Marie-José, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - CHARLIER Maurice, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - CLAUS Xavier, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - CUISINIER Gérard, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - DAGNEAU Michel, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - DANTINNE Laurent, leraar aan het « GPH » te Gosselies; - DAVISTER Thierry, leraar aan het « Collège Saint-Guibert » te Gembloux; - DEBLANDER Francine, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - DEBOIS Julie, leraar aan het « Institut Saint-Albert » te Geldenaken; - DEBOIS Philippe, leraar aan het « Institut Saint-Guibert » te Geldenaken; - DEBOIS Julie, leraar aan het « Institut Saint-Albert » te Geldenaken; - DEFRESNE Claude, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - DEGOLLA Fabien, leraar aan het « Collège Saint-Albert » te Geldenaken; - DEKEERSMAEKER Noël, leraar aan het « Institut Saint-Joseph » te Ciney; - DELOBBE Marie-Pierre, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - DELOGE Béatrice, leraar aan het « Institut de la Providence » te Waver; - DELSEMME André, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - DELVAUX Eveline, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - DEPRES Annie, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - DI MEO Aurélie, leraar aan het « Institut Saint-Joseph » te La Louvière; - DEROANNE Jean-Marie, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - DOUCET Marie-Claire, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - DUBUS Lucie, leraar aan het « Institut Saint-Henri » te Comines; - DUMORTIER Thérèse, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - DUSAUSOIT Xavier, leraar aan het « Centre scolaire du Sacré-Coeur » te Brussel; - FAVRESSE Jacques, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - FERENC Georges, leraar aan het « Institut Marie-Thérèse » te Luik; - FLAMENT Patrick, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - FLORENCE Béatrice, leraar aan de « Haute Ecole de Namur-Luik-Luxembourg »; - FOUQUET Chantal, leraar aan het « Collège Saint-François Xavier » te Verviers; - FRAIPONT Albert, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - FRANÇOIS Michel, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - FRANCQ Christine, leraar aan het « Institut du Sacré-Coeur » te Nijvel; - GAROT Chantal, leraar aan het « Institut Saint-Guibert » te Gembloux; - GENNEN Jean, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - GILLOT Jean, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - GILMARD Paul, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - GODELAINE Marie-Paul, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - GOETHALS Paul, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - GOFFAUX Brigitte, leraar aan het « Institut Sainte-Marie » te Namen; - GUERARD Marie, leraar aan het « Institut Saint-Joseph » te Carlsbourg; - GUISSET Claire, leraar aan het « Institut de la Sainte-Union » te Dour; - HANSENNE Christian, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - HEEKHOUT Yves, leraar aan het « Institut Cardinal Mercier » te Eigenbrakel; - HONOREZ Micheline, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - HUBIN Jean-Marie, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - HUSSIN Stéphane, leraar aan het « Institut Sainte-Marie » te Luik; - LACROIX Astrid, leraar aan het « Collège Saint-Albert » te Geldenaken; - LAWALREE Dominique, leraar aan de « Haute Ecole Léonard de Vinci » te Nijvel; - LEPOUTRE Annie, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - LIBOTTE Valérie, leraar aan het « CESJB » te Wanfercée-Baulet; - LORENT Jean, leraar aan het « Institut Saint-Jean-Baptiste » te Waver; - MAGIS Nicole, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - MAIRY Nicole, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - MANGON Louise, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - MANGON Nicole, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - MAQUOI Patrick, leraar aan het « Institut Saint-Sépulcre » te Luik; - MARLIERE Bernard, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - MAROT Lucien, leraar aan de « Ecole libre professionnelle » te Namen; - MOREAU Vincent, leraar aan het « Institut Sainte-Anne » te Gosselies; - MOUREAUX Bernadette, leraar aan het « Institut Sainte-Thérèse » te Florennes; - NOIROUX Gisèle, leraar aan het « Institut Maris Stella » te Brussel; - NUTTIN Joseph, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - PAQUET Christine, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - PATOUX Jules, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - PETITJEAN Catherine, leraar aan het « Institut Saint-Joseph » te Paliseul; - PIEDBOEUF Régis, leraar aan het « Collège Saint-Barthélemy » te Luik; - PLATIAU Patrick, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - POSTE Valérie, leraar aan het « Institut Marie-Thérèse » te Luik; - RAICKMAN Geneviève, leraar aan het « Institut Marie-Thérèse » te Luik; - RENARD André, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - RENARD Jean-Pierre, leraar aan het « Institut Notre-Dame » te Fleurus; - SCHMITZ Caroline, leraar aan het « Institut Marie-Thérèse » te Luik; - SCHOFFERS Louis, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - STRADELLI Bernard, leraar aan het « Institut Sainte-Anne » te Gosselies; - THIJS Gaston, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - THITEUX André, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - TREPANT Jacques, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - VANBEEK Gaëtane, leraar aan het « IATA » te Namen; - VANABELLE Albert, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - VANACKER Emilienne, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - VILAIN Michel, DPPR; - WUYLENS Laurence, leraar aan het « Centre éducatif de la Sainte-Union » te Doornik; - ZEGRES François, opdrachthouder; - ZEYEN Katharina, leraar aan het « Institut Sainte-Marie » te Hoei.

Art. 5.Worden aangesteld tot niet-vast lid van de tweede afdeling van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het secundair onderwijs (algemeen onderwijs), voor de zittingen georganiseerd tussen 1 september 2014 en 31 augustus 2016 : 1° Voor het officieel onderwijs : - Francisca BARBA-SABALETE, Athénée royal, B-7600 Péruwelz; - Jean BEMELMANS Athénée royal du Condroz Jules Delot, B-5590 Ciney; - Julien BERTHELOT, Ecole internationale du SHAPE; - Christophe DELISTRIE, Athénée royal de Visé; - Jacqueline DESCY, Athénée royal François Bovesse, B-5000 Namen; - Guy DE TEMMERMAN, Athénée royal, B-7800 Ath; - Eric DRICOT, Athénée royal François Bovesse, B-5000 Namen; - Lise DUBOIS, in ruste gesteld; - Colette FLAMAND, Athénée royal, B-1400 Nijvel; - Christiane HOUBRECHTS, in ruste gesteld; - Guy JEUKENNE, in ruste gesteld; - Myriam LIMBOURG, Athénée royal, B-1400 Nijvel; - Jacques MARNEFFE, inspecteur voor het secundair onderwijs; - Claude RENARD, Athénée royal, B-7800 Ath; - Françoise SOUDRON, Athénée royal, B-1410 Waterloo; - Claire THIRION, in ruste gesteld; - Anne VAN HORENBEECK, Athénée royal, B-1410 Waterloo; - Michèle VASSAUX, Athénée royal Paul Delvaux, B-1340 Ottignies; - Micheline WAUTERS, Athénée royal - Bergen I, B-7000 Bergen; 2° Voor het vrij onderwijs : - François BERT, Institut Notre-Dame, B-6220 Fleurus; - Christiane BUISSERET, Institut Saint-Boniface Parnasse, B-1050 Elsene; - Marcelle CHARLIER, Lycée des Soeurs de l'Enfant-Jésus, B-1400 Nijvel; - Ghislain De BO, in ruste gesteld; - Marc DEBRUS, Communauté éducative, B-5060 Tamines; - Véronique DELATTRE, Ecole Ave Maria, B-5002 Saint-Servais; - Jean-Marie DEROANNE, Petit Séminaire de Saint-Roch, B-4190 Ferrières; - Philippe DUPONCHELLE, leraar aan het Collège te Doornik; - Emilie DUVIEUSART, Centre scolaire du Sacré-Coeur, B-6000 Charleroi; - Maryvonne GERARD, Institut libre Georges Cousot, B-5500 Dinant; - Christiane GOOR, Collège Saint-François d'Assise, B-4430 Ans; - Dominique HENRY, Institut Notre-Dame, B-6220 Fleurus; - Micheline HONOREZ, in ruste gesteld; - Sarah HOTTELET, leraar aan het « Centre scolaire Saint-Vincent de Paul » te Elsene; - Jean-Luc JELEN, Lycée Maria Assumpta, B-1020 Laeken; - Jean-François KERKHOFS, opdrachthouder; - Alain KICQ, Centre scolaire Don Bosco, B-7380 Quiévrain; - Annie LEPOUTRE, Institut Notre-Dame, B-7780 Comines; - Louise-Marie LIZIN, Centre scolaire Saint-Joseph, B-6040 Jumet; - Patrick MALICE, leraar aan het « Collège » te Doornik; - Jean-François MORTEHAM, in ruste gesteld; - Jos NUTTIN, in ruste gesteld; - Jean-Pierre RENARD, Institut Notre-Dame, B-6220 Fleurus; - Lucien SABADDINI, Institut Notre-Dame de Jupille, B-4020 Jupille-sur-Meuse; - Anna TILLIEUX, Institut Saint-Joseph, B-5590 CINEY; - Jean-Luc VAN DE WALLE, in ruste gesteld.

Art. 6.Worden aangesteld tot niet-vast lid van de tweede afdeling van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het secundair onderwijs (technisch, kunst- en beroepsonderwijs), voor de zittingen georganiseerd tussen 1 september 2014 en 31 augustus 2016 : 1° Voor het officieel onderwijs : - Michel ABRAHAM, Athénée royal François Bovesse, B-5000 Namen; - Gabriel ACHY; - Sylvie AERTS; - Nadine ANESINI, Institut d'enseignement secondaire paramédical provincial, B-7000 Bergen; - Leila BARACCHI, Athénée royal, B-1081 Koekelberk; - Francis BASTIN, Institut technique de la Communauté - hôtellerie, B-4900 Spa - Myriam BASTIN, in ruste gesteld; - France BAUDOUIN, Institut technique de la Communauté - F. Rops, B-5000 Namen - Franz BAURIRE, Athénée royal Jean Rey, B-5660 Couvin; - Salima BENBAKOURA, ITCF Renée Joffroy, B-7801 Irchonwelz; - Elfriede BERGHMANS, Haute Ecole de la Communauté Bruxelles 1, B-1180 Ukkel; - Edgard BLONDEAU, Athénée royal Lucienne Tellier, B-7910 Anvaing; - André BONNEELS, Institut technique de la Communauté, B-5500 Dinant; - Sophie BONVARLET, ITMA, B-7500 Doornik; - Danièle BOTTEMAN, Athénée royal, B-1081 Koekelberg; - Quentin BOUTIQUE, I.T.M.A. B-7500 Doornik; - Jean BRENDEL, Institut d'enseignement supérieur pédagogique de la ville, B-4000 Luik; - Emmanuel BRIDE, Institut d'enseignement secondaire paramédical provincial, B-7000 Bergen; - Edith BRUNIN, in ruste gesteld; - Dominique BUXIN, Athénée royal Baudouin Ier, B-5190 Jemeppe-sur-Sambre - Julie CARETTE; - Roger CAVENAILE, Haute Ecole de la Communauté « Charlemagne », B-4000 Luik; - Françoise CERFONTAINE, Institut Marius Renard, B-1070 Anderlecht; - Christine CHAMPAGNE, Athénée royal, B-5100 Jambes; - Nicole CHARLES, Athénée royal Bruxelles II, B-1020 Laeken; - Marcel CHENOT, Institut technique de la Communauté « Centre Ardennne », B-6800 Libramont-Chevigny; - Fabienne CLAERBOUT, Institut technique provincial, B-1490 Court-Saint-Etienne; - Jacqueline COLLARD, Athénée royal Norbert Collard, B-5570 Beauraing; - Roland COLLEAUX, in ruste gesteld; - Anne COME, Athénée royal, B-1370 Geldenaken; - Yolande CONARD, Athénée royal, B-1083 Ganshoren; - Martine CONSTANT, Ecole hôtelière provinciale de la Citadelle, B-5000 Namen; - Marie-Bernadette CORNET, Athénée royal, B-6980 La Roche-en-Ardenne; - Philippe CORNET, ITCF, B-5030 Gembloux; - Bernard COUVREUR, leraar; - Willy CRAEYE, Institut technique de la Communauté, B-7700 Moeskroen; - Eliane DAL, Institut technique de la Communauté - F. Rops, B-5000 Namen; - Jacqueline DAUBIT, Institut communal d'enseignement secondaire Léon Mignon, B-4000 Luik; - Joëlle DE BAERDEMAEKER, leraar; - Brigitte DEBLESER, Athénée royal - Bergen I, B-7000 Bergen; - Michel DEBREMME, Athénée royal à Montegnée - Grâce-Hollogne, B-4420 Saint-Nicolas; - Pascal DECHENE, Haute Ecole de la ville, B-4000 Luik; - Ariane DECOSTER, Athénée royal, B-1081 Koekelberg; - Anne DECUPERE, leraar; - Yves DEGUELLE, Académie de musique de Woluwe-Saint-Lambert, B-1200 Sint-Lambrechts-Woluwe; - Monique DEKEYSER, Académie de musique, B-1160 Oudergem; - Laurence DELFOSSE, Institut d'enseignement secondaire provincial paramédical, B-7500 Doornik; - Xavier DELMOTTE, Ecole provinciale d'équitation, B-5340 Gesves; - Aurélie DELVAUX, Institut provincial Bischoffsheim, B-1000 Brussel; - Daniel DELVAUX, Institut technique de la Communauté - H. Maus, B-5000 Namen; - Colette DEMANET, ITCF Renée Joffroy, B-7801 Irchonwelz; - Léon DENIS, in ruste gesteld; - Irène DESMET, Institut Bischoffsheim, B-1000 Brussel; - Isabelle DE STOOP, Institut provincial d'enseignement secondaire paramédical « la Samaritaine », B-6061 Montignies-sur-Sambre; - André DEWEZ, Ecole technique provinciale d'agriculture, B-5590 Ciney; - Pascal DOCHAIN, Athénée royal J. BORDET, B-1000 Brussel; - Nicole DOLPHENS; - Omer DORAENE, Athénée royal Baudouin Ier, B-5190 Jemeppe-sur-Sambre; - Danièle DOYEN, Lycée de la Communauté française, B-4432 Alleur; - Yves DRAMAIX, Athénée royal, B-1160 Oudergem; - Jean-Henri DREZE, Conservatoire royal de musique, B-4000 Luik; - Guy DRUART, Etablissement d'enseignement spécial, B-7390 Quaregnon; - Lise DUBOIS, Institut provincial de Nursing du Centre, B-7100 La Louvière; - Georges DUBUCQ, Institut technique de la Communauté, B-7700 Moeskroen; - Dominique DUCHENNE, Ecole polytechnique de Huy, B-4500 Hoei; - Martine DUDART, Centre scolaire ICMES-ITSSEP, B-1150 Sint-Pieters-Woluwe; - Stéphanie DUHAYON, Institut technique de la Communauté du Val d'Escaut, B-7500 Doornik; - Georges DUMAREY, Institut d'enseignement technologique de la ville, B-4000 Luik - Gérard DUROISIN, in ruste gesteld; - Marie-France ENGLEBERT, ITCF, B-6810 Izel; - Dino FIDANZA, Institut de la construction, des arts décoratifs et industriels, B-4000 Luik; - Jean FONTENELLE, Institut technique de la Communauté, B-7140 Morlanwelz-Mariemont; - Ernest FRICKE, Athénée royal Gatti de Gamond, B-1000 Brussel; - Béatrice GAILLARD, Ecole technique provinciale d'Agriculture, B-5590 Ciney; - Krystyna GALUSZKA, Institut technique de la Communauté, B-7801 Irchonwelz; - Christiane GENIN, Haute Ecole de la ville, B-4000 Luik; - Christiane GERON, Athénée royal, B-4840 Welkenraedt; - Raymond GILLES, ITCF, B-5030 Gembloux; - Pascale GILSON; - Michel GOESENS, ITCF Renée Joffroy, B-7801 Irchonwelz; - Antoine GOSET, Ecole d'enseignement spécial, B-1400 Nijvel; - Jacky GOSSIAUX, Athénée royal, B-1370 Geldenaken; - Geneviève GUSTIN, Institut technique de la Communauté - hôtellerie, B-4900 Spa; - Nadine HABRAN, Athénée royal, B-4630 Soumagne; - Sylviane HAESEVOETS, Athénée royal Marcel Tricot, B-1020 Laeken; - Marie HALLYNCK, leraar; - Claude HAMTIAUX, Athénée royal Emile Fonck, B-6900 Marche-en-Famenne; - Alix HECQ, Ecole provinciale d'agriculture, B-5590 Ciney; - Noëlle HOUSSET, Institut provincial d'enseignement secondaire, B-5300 Andenne; - Jean-Marie HOYOUX, Institut technique de la Communauté, B-5030 Gembloux; - Line HUBERT, Institut communal d'enseignement secondaire Léon Mignon, B-4000 Luik; - Jacqueline HUMBLET, ITCF, B-4000 Luik; - Félix HURET, ITCF, B-5030 Gembloux; - Freddy ISTIRY, ITCF, B-1140 Evere; - Charles JACQUET, in ruste gesteld; - Guy JEUKENNE, Institut d'enseignement supérieur pédagogique de la ville, B-4000 Luik; - André JOSSE, ITCF, B-1070 Anderlecht; - Julien KERMER, in ruste gesteld; - Fabrice KETTMUS, B-5340 Gesves; - Martine KOCH, Académie de musique, B-4300 Borgworm; - Christo KOUSSANTAS, Athénée royal, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse; - Isabelle LACHAUSSEE, H.E. de la province de Luik « André Vésale », B-4020 Luik; - Guy LAIGAUX, in ruste gesteld; - Bernadette LAMBERT, H.E. de la province de Luik « André Vésale", B-4020 Luik; - Eugène LAMBERT, Athénée royal Marcel Tricot, B-1020 Laeken; - Alain LAURENT, ITMA - 7500 Doornik; - Nicole LEBON, in ruste gesteld; - Marc LEFEBVRE, Institut provincial d'enseignement technique, B-1400 Nijvel; - Jean-Marie LEGROS, Athénée provincial Guy Lang, B-4400 Flemalle; - Jacques LEMAIRE; - Olivier LERUTH, Institut de Mot-Couvreur, B-1000 Brussel; - José LESUISSE, Institut de la construction, des arts décoratifs et industriels, B-4000 Luik; - Nicole LEWALLE, toegelaten tot het rustpensioen; - Myriam LIMBOURG, Athénée royal, B-1400 Nijvel; - André LIONNEZ, Institut technique des Métiers de l'Alimentation, B-7500 Doornik; - Jean-Paul LOCHET, Inst. sup. des sc. de l'information et des sc. sociales de la province de Luik, B-4000 Luik; - Roland LOOSEN, Athénée royal Riva Bella, B-1420 Eigenbrakel; - Véronique LORQUET, Institut provincial d'enseignement secondaire, B-1300 Waver; - Jean-Luc LOUIS, Institut Diderot, B-1000 Brussel; - Eric LOYENS, Académie royale des Beaux-Arts, B-4000 Luik; - Jean-Marie MAHIEU, Académie des Beaux-Arts et des Arts décoratifs, B-7500 Doornik; - Isabelle MARCHAND, leraar; - Michel MARCOTTY, Institut communal d'enseignement secondaire Léon Mignon, B-4000 Luik; - Brigitte MALHERBE, Académie de musique, B-7850 Edingen; - Pierre MARIN, Athénée royal, B-1083 Ganshoren; - Yves MEULENIJZER, Institut technique de la Communauté, B-7140 Morlanwelz-Mariemont; - Jacqueline MIGNON, Institut technique de la Communauté - F. Rops, B-5000 Namen; - Monique MISENGA BANYINGELA, Athénée royal, B-1400 Nijvel; - Nicole MOENS, Athénée royal Paul Delvaux, B-1340 Ottignies; - France MONOYER, leraar; - Dominique MONT, leraar; - Robert MOOR, ITCF d'Horticulture, B-4000 Luik; - Albert MOUCHENIER, Athénée royal M. Tricot, B-1020 Laeken; - Léonidas MPENGEKEZE, Athénée royal de Bruxelles 2, B-1020 Brussel; - Freddy NEVEN, in ruste gesteld; - Maud NULENS, Athénée royal, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse; - Auguste OLBRECHTS, leraar; - Marie-France OTTO, leraar - Carmen PACELLA, leraar; - Christine PARADIS, Institut d'enseignement secondaire paramédical provincial, B-7000 Bergen; - Ariane PARISIS, Athénée royal, B-1410 Waterloo; - Paul PARTHOENS, in ruste gesteld; - Arabelle PECOL; - Georges PEETERS, Athénée royal Jean d'Avesnes, B-7000 Bergen; - Viviane PENE, Athénée royal Riva-Bella, B-1420 Eigenbrakel; - Claudia PENNING, Athénée royal, B-6791 Athus; - Maurice PESESSE, Institut communal d'enseignement secondaire Léon Mignon, B-4000 Luik; - Evelyne PICQUE, prefect aan het Athénée royal Campin, B-7500 Doornik; - Myriam PITRONS, Athénée royal, B-6791 Athus; - Pierre-Moïse PIVIN, Académie de musique, B-1030 Schaarbeek; - Ingrid POOLEN, Institut communal d'enseignement secondaire Léon Mignon, B-4000 Luik; - Pérouse RADJABALI, leraar aan het Athénée royal te Koekelberg; - Marie-Claude REMY, Académie de musique de Dinant, B-5500 Dinant; - Danièle RINGOET, Athénée royal, B-1180 Ukkel; - Michel ROBA, Athénée royal, B-5600 Philippeville; - Marie-Pierre ROSEL, Athénée royal Andrée Thomas, B-1190 Vorst; - Laurence ROUCOUX, Lycée de la Communauté française, B-4432 Alleur; - Bernadette ROUELLE, in ruste gesteld; - Micheline SABLE, Institut technique provincial Jean Boets, B-4000 Luik; - Danielle SACRE, leraar; - Etienne SALPETIER, Institut technique de la Communauté « Centre Ardennne », B-6800 Libramont-Chevigny; - Martine SCHELLINGS, inspecteur; - Noria SETILA, leraar; - Godelieve SEVRIN, Centre communal d'enseignement technique Pierre Paulus (EHR), B-1060 Sint-Gillis; - André SIWY, Conservatoire de musique, B-1000 Brussel; - Monique SOHET, Institut technique des Métiers de l'Alimentation, B-7500 Doornik; - Jean STREE, leraar; - Claudine SWANN, Académie de musique de Schaarbeek, B-1030 Schaarbeek; - Chantal THERASSE, H.E. de la province de Luik « André Vésale », B-4020 Luik; - Claude THOMAS, leraar; - Christiane TIMPERMAN, Athénée royal, B-1140 Evere; - Cécile TONDU, Haute Ecole de la Communauté « Charlemagne », B-4000 Luik; - Catherine TREMONT, ITCF Renée Joffroy, B-7801 Irchonwelz; - Pierre TRIFFAUX, Athénée royal, B-1370 Geldenaken; - Brigitte URBAIN, leraar; - Marie-Claire URBING, Athénée royal François Bovesse, B-5000 Namen; - José VAN DURMEM, IPES, B-7800 Ath; - Christian VASAMILLET, leraar; - Christian VAN OVERSCHELDE, in ruste gesteld; - Anita VANVAL, leraar; - Régis VAN WETTER, Institut technique de la Communauté du Val d'Escaut, B-7500 Doornik; - Rudy VERBRUGGE, Institut technique de la Communauté, B-7700 Moeskroen; - Suzanne VERCAMMEN, Athénée royal Victor Horta, B-1060 Sint-Gillis; - Catherine VERCLEYEN, ITMA, B-7500 Doornik; - Pierre VERMEIR, Institut technique des Métiers de l'Alimentation, B-7500 Doornik; - Giuseppe VITELLARO, opdrachthouder; - Chantal VIGNOBLE, Institut de Val d'Escaut; - Olivier VOET, IPES, B-7800 Ath; - Eudoxoula VOIDANIDIS, Institut d'enseignement des langues modernes, B-4000 Luik; - Michel VOITURON, Institut technique de la Communauté du Val d'Escaut, B-7500 Doornik; - Jean-François VOLCHER, Institut communal d'électricité, de mécanique et des métaux, B-1000 Brussel; - Claude VOSSAERT, Institut prov. d'ens. secondaire, B-4040 Herstal; - Jean-Claude WAGNER, Athénée royal Marcel Tricot, B-1020 Laeken; - Mireille WASTERLAIN, in ruste gesteld; - Jean-Paul WAUTERS, DDPPR; - Pol WAUTHION, Athénée royal, B-5660 Couvin. 2. voor het vrij onderwijs : - Hélène ABRAHAM, Institut technique Saint-Vincent, B-7060 Zinnik; - Benoît ALSTEENS, Institut Saint-Etienne à Court-Saint-Etienne; - Daniel ARDENOIS, Collège Notre-Dame de la Tombe, B-7540 Kain; - Geneviève AUSLOOS, Institut technique Cardinal Mercier - Notre-Dame du Sacré-Coeur, B-1030 Schaarbeek; - Danièle AUVENS, Institut Saint-Vincent, B-7060 Zinnik; - Henri BARBIER, Institut Saint-Luc, B-7520 Ramegnies-Chin; - Paul BAUDOUR, Aumônier du Travail, B-7330 Saint-Ghislain; - Isabelle BERG, Centre scolaire Saint-Louis, B-4020 Luik; - Yvette BERNY, Institut de la Providence (2e en 3e gradens), B-1300 Waver; - Yvette BESSELING, Institut de la Sainte Famille, B-6760 Virton; - René BETTONVILLE, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - Jeanine BODART, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - Claude BONNET, in ruste gesteld; - Paulette BONTE, I.R.S.A. type 7, B-1180 Ukkel; - Marie-Cécile BOSSEAU, in ruste gesteld; - Alain BOTTELDOORN, Centre d'enseignement secondaire libre Notre-Dame des Champs, B-1180 Ukkel; - Marcel BOUCKHUYT, Institut Saint-Henri, B-7780 Comines; - Anne BOULVAIN, leraar; - Christian BOURLEAU, Institut Notre-Dame, B-1070 Anderlecht; - Frédérique BRAEM, Institut Saint-Henri, B-7780 Comines; - Nicole BRAVIN, Institut libre d'ens. technique Marie-Thérèse, B-4000 Luik; - Jacques BROECKAERT, in ruste gesteld; - Jean-Claude BRUNEEL, Institut Sainte-Anne, B-6041 Gosselies; - Gaëtan CAMPISI, Institut de la Providence, B-1070 Brussel; - Brigitte CANTILLON, Institut Maria Goretti, B-4031 Angleur; - Marie-Thérèse CAR, Institut Saint-Ferdinand, B-7012 Bergen; - René CARABIN, Institut Notre-Dame, B-4960 Malmedy; - Eliane COCQ, Institut Sainte-Anne, B-6041 Gosselies; - Jean-Claude CONGAN, Institut Sainte-Anne, B-6041 Gosselies; - Bernard CONIL, Institut Don Bosco, B-7500 Doornik; - Jean COOPMANS, Collège d'enseignement technique des Aumôniers du Travail, B-6000 Charleroi; - Nadine COPPENS, Centre scolaire Saint-Vincent de Paul - Enfant Jésus, B-1050 Elsene; - Robert COTTIN, Institut Reine Astrid, B-7000 Bergen; - Jean-Jacques CRAMPPE, Communauté scolaire Eperonniers-Mercelis (1e graad), B-1000 Brussel; - Alain CROMBEZ, Institut Saint-Luc, B-7520 Ramegnies-Chin; - Gérard CUISINIER, Institut Saint-Luc, B-7520 Ramegnies-Chin; - Janine DAFFE Ecole chrétienne Genval - La Hulpe (1e graad), B-1310 Terhulpen; - Salvator DAL MAS, Institut Sainte-Marie, B-6200 Châtelet; - Guy DAMMANS, in ruste gesteld; - Jean-Pierre DASTY, Institut d'enseignement des Arts et Techniques artisanales, B-5000 Namen; - Eric DAVAUX, Petit Séminaire, B-5150 Floreffe; - Max DE BEER, Académie de musique de Braine-le-Comte, B-7090 Braine-le-Comte; - Jean DEBOUNY, Lycée Martin V, B-1348 Louvain-la-Neuve; - Xavier DECALUWE, Institut Notre-Dame, B-7500 Doornik; - Fernand DECKERS, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - Marie DECUYPER, leraar toegelaten tot het pensioen; - Dominique DE GUSSEM, Institut Saint-Henri, B-7780 Comines; - Annie DEJONGHE, leraar; - Jean-Michel DELANTSHEER, Don Bosco, B-1150 Sint-Pieters-Woluwe; - Brigitte DELEUZE, Institut Saint-Joseph, B-7330 Saint-Ghislain; - Pol DENDAL, leraar; - Eric DEPAEPE, Collège Saint-Vincent, B-7060 Zinnik; - Christiane DE PAUW, Institut Notre-Dame, B-5000 Namen; - Charles DEPREZ, Institut de la Providence, B-1200 Sint-Lambrechts-Woluwe; - Alain DEQUESNE, Institut Saint-Joseph Ecole technique, B-5590 Ciney; - Bernard DESART, Institut Notre-Dame, B-6220 Fleurus; - Jean-Marc DESBONNEZ; - Bernard DESPAS, leraar; - René DESORBAIS, Institut technique Saint-Joseph, B-1040 Etterbeek; - Laure DESTERCKE, Institut Saint-Louis, B-1000 Brussel; - Carine DE VINCK, Conservatoire de musique de Huy, B-4500 Hoei; - Gérard DEVOS, Institut Cardinal Mercier, B-1410 Waterloo; - Françoise DEWAME, Institut Saint-Joseph, B-7070 Le Roeulx; - Jean-Marc DIERCKX, Centre d'enseignement secondaire libre Notre-Dame des Champs, B-1180 Ukkel; - Nicole DOLPHENS, leraar; - Philippe DOR, leraar; - Johnny DORME, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - Marie-Claire DOUCET, Institut Notre-Dame, B-6900 Marche-en-Famenne; - Sophie DUBOIS, leraar; - Jacqueline DUBUISSON, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - Claude DUCHESNE, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - Thérèse DUMORTIER, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - Fabienne DUPONT, Collège Saint-François d'Assise, B-1480 Tubeke; - Pierre-Paul DUPONT, Institut Sainte-Marie Saint-Antoine, B-1060 Sint-Gillis; - Baudouin DUSSART, Collège Saint-Servais, B-5002 Namen; - Jacques FAVRESSE, in ruste gesteld; - Patrick FLAMENT, in ruste gesteld; - Anne FLUCHE, Centre scolaire Eperonniers-Mercelis, B-1050 Elsene; - Jeannine FREZZOTTI, leraar; - Françoise GENNART, Institut des Filles de Marie, B-1060 Sint-Gillis; - Etienne GERARD, Institut Saint-Henri, B-7780 Comines; - Elise GOOSSENS, leraar; - Marie-Louise HAMOIR Collège Saint-Henri (2e en 3e graden), B-7700 Moeskroen; - Alain HEERINS, Institut d'enseignement des Arts et Techniques artisanales, B-5000 Namen; - Alain HEINEN, Institut Sainte-Marie (2e en 3e graden), B-5100 Jambes; - Marie-Paule HENNAUX, Institut Saint-Joseph, B-7070 Le Roeulx; - Marguerite-Marie HONNAY, Institut de la Providence (2e en 3e graden), B-1300 Waver; - Micheline HONOREZ, in ruste gesteld; - Maryse HOVENS, in ruste gesteld; - Anne HUBERT, in ruste gesteld; - Renaud HUBERLANT, Institut supérieur libre des Arts plastiques, B-1060 Sint-Gillis; - Luc JADIN, leraar; - Benoît JAVAUX, Collège d'enseignement catholique Saint-Guibert, B-5030 Gembloux; - Nicole JEANDRAIN, Ilon Saint-Jacques, B-5000 Namen; - Carine JORISSEN, leraar; - Hervé JOSIS, in ruste gesteld; - Dominique KELEKOM, Institut du Sacré-Coeur, B-1400 Nijvel; - Chantal KLARIC, Institut du Sacré-Coeur, B-1400 Nijvel; - Alain KICQ, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - Christine LACROIX, leraar aan het « Institut Sainte-Anne » te Gosselies; - Guy LAINEZ, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - Geneviève LALOUX, Notre-Dame, B-5000 Namen; - Astrid LAMBEAUX; - Luc LAMY, Institut Saint-Luc, B-1060 Sint-Gillis; - Joëlle LANNOY, Institut Maria Goretti, B-4031 Angleur; - Dominique LAWALREE, Lycée des Soeurs de l'Enfant Jésus, B-1400 Nijvel; - Françoise LECLERCQ, Académie de musique de Waremme, B-4300 Borgworm; - Jean-François LECOMTE, Institut Don Bosco, B-1150 Sint-Pieters-Woluwe; - Ruth LEDECQ, Centre scolaire Sainte-Marie - La Sagesse, B-1030 Schaarbeek; - Liliane LEGROS, Institut Ilon Saint-Jacques, B-5000 Namen; - Pierre-Michel LELOUP, Institut Sainte-Begge, B-5300 Andenne; - Frédéric LEMAIRE, Institut technique, B-7800 Ath; - Nathalie LEMMENS, Institut du Sacré-Coeur enseignement secondaire général, B-7000 Bergen; - Philippe LEUCKX, Institut technique Saint-Vincent, B-7060 Zinnik; - Jacques LEVAUX, Institut Saint-Laurent, B-4620 Fléron; - Laurent LOSFELD, Institut professionnel le Tremplin enseignement spécial, B-7700 Moeskroen; - Anne-Marie MALHERBE, leraar; - Nicole MANGON, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - Reine MARCHAL, Institut Notre-Dame, B-5000 Namen; - Lucien MAROT, leraar; - Bruno MATHELART, Collège Saint-François d'Assise, B-1480 Tubeke; - Caroline MATTHEWS, Institut Sainte-Marie, B-6200 Châtelet; - Annick MEEUS, Institut de la Vallée Bailly, B-1420 Eigenbrakel; - Marie-Madeleine MENTION, Institut Saint-Joseph, B-7330 Saint-Ghislain; - Herbert MEYER, leraar; - Patrick MINOT, Collège Saint-François d'Assise, B-1480 Tubeke; - Jean-Marc MONIN, leraar; - Anne MOTTART, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - Philippe MOTTEQUIN, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - Marie-Pascale MOTTOUL, Institut Saint-Joseph, B-7070 Le Roeulx; - Christiane MOURY, Institut la Sainte-Union, B-7370 Dour; - Martine MUYS, Collège Saint-Henri (2e en 3e graden), B-7700 Moeskroen; - Chantal NADIN, Institut d'enseignement secondaire Sainte-Marie, B-4100 Seraing; - Robert NENS, in ruste gesteld; - Gabrielle NIX, Institut Maria Goretti, B-4031 Angleur; - Edmond NOEL, in ruste gesteld; - Gisèle NOIROUX, Institut Maris Stella, B-1020 Brussel; - Thérèse OME, Institut Sainte-Thérèse d'Avilla, B-4032 Chênée; - Christine PANIER, Institut du Sacré-Coeur, B-1400 Nijvel; - Bernard PAQUOT, inspecteur; - Alain PEELEN, Institut Saint-Luc, B-4000 Luik; - Michel PEETZ, Institut d'enseignement des Arts et Techniques artisanales, B-5000 Namen; - Jean PENASSE, in ruste gesteld; - Nadine PETIT, Ecole chrétienne Genval - La Hulpe (1e graad), B-1310 Terhulpen; - Véronique PETIT, leraar; - Catherine PETITJEAN, Institut Saint-Joseph, B-6850 Carlsbourg; - Lucien PIERET, in ruste gesteld; - Emile PIRSON, leraar; - Francine PLATTEEUW, Institut de la Providence, B-1070 Anderlecht; - Albert PULINCKX, in ruste gesteld; - Edith QUIGNON, Académie de musique de Luik, B-4020 Luik; - Guy RAEVENS, in ruste gesteld; - Geneviève RAICKMAN, Institut libre d'ens. technique Marie-Thérèse, B-4000 Luik; - Christine RODRIQUE, Institut de la Providence (2e en 3e graden), B-1300 Waver; - Marie-Christine ROSOUX, Institut Don Bosco, B-4500 Hoei; - Giuseppe SAVERINO, Institut Maria Goretti, B-4031 Angleur; - Caroline SCHMITZ, professeur à l'Institut Marie-Thérèse et à l'Institut Saint-Sépulcre te Luik; - Claudine SIBENALER, Institut Notre-Dame (2e en 3e graden), B-6700 Aarlen; - Robert SLEYPEN, Ecole industrielle Sainte-Begge, B-5300 Andenne; - Jacques SNACKERS, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - Bernard SOUGNEZ, leraar toegelaten tot het rustpensioen; - Philippe SOUTMANS, Haute Ecole, B-1348 Louvain-la-Neuve; - Jean-François STELLIAN, Collège Saint-Henri (2e en 3e graden), B-7700 Moeskroen; - Gilberte STEYAERT, Institut technique Cardinal Mercier - Notre-Dame du Sacré-Coeur, B-1030 Schaarbeek; - Pierre TASIAUX, Institut d'enseignement des Arts et Techniques artisanales, B-5000 Namen; - André TESAIN, Institut de la Providence Ecole normale humanités, B-6041 Gosselies; - Laurent THIBEAU, Aumôniers du Travail, B-7330 Saint-Ghislain; - Chantal THYRION, leraar; - Emmanuel TILQUIN, leraar; - Anne TOUSSAINT, Institut Maria Goretti, B-4031 Angleur; - Henri TREKELS, Conservatoire de musique de Huy, B-4500 Hoei; - Marie-Paul T'SJOEN, Institut technique Cardinal Mercier - Notre-Dame du Sacré-Coeur, B-1030 Schaarbeek; - Albert VANABELLE, in ruste gesteld; - François VAN BINST, Institut technique Cardinal Mercier - Notre-Dame du Sacré-Coeur, B-1030 Schaarbeek; - Anny VAN DAELE, Institut Notre-Dame, B-7780 Comines; - Claude VAN DEN HOVE, leraar; - Paul VANDEPEUTE, Collège Saint-Henri (2e en 3e graden), B-7700 Moeskroen; - Dominique VAN DE POEL, Com. scol. Marie Immaculée, B-1070 Anderlecht; - Michel VANDEPUTTE, Institut Saint-Charles, B-7711 Moeskroen; - Georges VANDEWEGHE, Saint-Henry, B-7700 Moeskroen; - Daniel VANDEWINCKEL, leraar; - Monique VANKEERBERGHEN, Institut des Ursulines Doa, B-1081 Koekelberg; - Claire VANLIL, Institut technique Cardinal Mercier - Notre-Dame du Sacré-Coeur, B-1030 Schaarbeek; - Philippe VAN RAVESTYN, Institut d'enseignement des Arts et Techniques artisanales, B-5000 Namen; - Patrick VERHEYDEN, Inst. Marie Haps, B-1050 Elsene; - Hugues VERHOYE, Collège Saint-Henry, B-7700 Moeskroen; - Marie-Christine VOISIN, Institut Saint-Charles, B-7600 Peruwelz; - Françoise WEBER, Institut de la Sainte Famille, B-6760 Virton; - Laurence YAELE, leraar; - Anne YANSIS, Collège N.-D. de Bon Secours, B-7130 Binche; - François ZEGRES, opdrachthouder.

Art. 7.De bij de artikelen 4, 5 en 6 opgenomen lijst niet-vast leden is niet uitputtend. Ze kan aangevuld worden in functie van de noden.

Art. 8.De bij de artikelen 4, 5 of 6 voor één van de drie afdelingen van de examencommissie aangewezen niet-vaste leden worden ertoe gemachtigd deel te nemen aan de drie afdelingen van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het secundair onderwijs als ondervrager.

Art. 9.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juli 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/07/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006203375 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het secundair onderwijs sluiten houdende aanwijzing van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het secundair onderwijs, wordt opgeheven.

Art. 10.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2014.

Art. 11.De Minister van Secundair Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 november 2014.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Vice-presidente en Minister van Onderwijs, Cultuur en Jong Kind, Mevr. J. MILQUET

^