Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 05 november 2014
gepubliceerd op 03 december 2014

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendarissen van de paritaire gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd secundair onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029739
pub.
03/12/2014
prom.
05/11/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 NOVEMBER 2014. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendarissen van de paritaire gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd secundair onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 6 juni 1994 tot vaststelling van de rechtspositie van de gesubsidieerde personeelsleden van het officieel gesubsidieerd onderwijs, inzonderheid op de artikelen 85, 89 en 90;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 1995 betreffende de paritaire commissies in het officieel gesubsidieerd onderwijs, gewijzigd bij het decreet van 3 maart 2004 en bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 maart 1998, 23 november 1998, 8 november 2001;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 mei 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/05/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005201897 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het gesubsidieerd officieel secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/05/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005201892 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/05/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005201896 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van de Paritaire Gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/05/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005029148 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs. sluiten tot benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd secundair onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 oktober 2007, 14 september 2009, 1 juli 2010 en 23 december 2013;

Overwegende dat de ondervoorzitter en de referendarissen van de Paritaire Gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd secundair onderwijs, die respectief in ruste wordt gesteld en ontslagnemend zijn, dienen te worden vervangen;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De heer Michel PREUD'HOMME, sociaal bemiddelaar op de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot voorzitter van de Paritaire Gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd secundair onderwijs.

Mevr. Sophie ROSMAN, sociaal bemiddelaar op de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot ondervoorzitter van de Paritaire Gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd secundair onderwijs.

Art. 2.Mevr. Aurélie PERIN en de heer Stéphane DELATTE, attachés op het Ministerie van de Franse Gemeenschap, worden benoemd tot referendaris van de Paritaire Gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd basisonderwijs.

Art. 3.Het secretariaat van de Paritaire Gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd secundair onderwijs wordt door de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap waargenomen.

Art. 4.Artikel 2, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juli 2010, en de artikelen 3 en 4 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 mei 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/05/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005201897 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het gesubsidieerd officieel secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/05/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005201892 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/05/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005201896 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van de Paritaire Gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/05/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005029148 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs. sluiten tot benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd secundair onderwijs worden opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 6.De Minister van Onderwijs wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 5 november 2014.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Onderwijs, Cultuur en Kind, Mevr. J. MILQUET

^