Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 05 november 2014
gepubliceerd op 03 december 2014

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendaris van de paritaire commissie van het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029730
pub.
03/12/2014
prom.
05/11/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 NOVEMBER 2014. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendaris van de paritaire commissie van het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het vrij gesubsidieerd onderwijs, inzonderheid op artikel 94;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 18 februari 1993 betreffende de paritaire commissies in het confessioneel vrij onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998 en 8 november 2001 en bij het decreet van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 maart 2004;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 24/01/2007 numac 2006029208 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006029207 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006029206 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006029204 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van het confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 19/01/2007 numac 2006029205 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006029209 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 19/01/2007 numac 2006029211 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie sluiten houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2009, 1 juli 2010, 14 februari 2011, 7 april 2011 en 6 december 2012;

Overwegende dat de ondervoorzitter en de referendaris van de paritaire commissie van het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs, die respectief in ruste wordt gesteld en ontslagnemend is, dienen te worden vervangen;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De heer Michel PREUD'HOMME, sociaal bemiddelaar op de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot voorzitter van de paritaire commissie van het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs.

Mevr. Sophie ROSMAN, sociaal bemiddelaar op de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot ondervoorzitter van de paritaire commissie van het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs.

Art. 2.Mevr. Aurélie PERIN, attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap, wordt benoemd tot referendaris van de paritaire commissie van het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs.

Art. 3.Het secretariaat van de paritaire commissie van het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs wordt door de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap waargenomen.

Art. 4.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 24/01/2007 numac 2006029208 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006029207 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006029206 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006029204 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van het confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 19/01/2007 numac 2006029205 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006029209 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 19/01/2007 numac 2006029211 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie sluiten houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2009, 1 juli 2010, 14 februari 2011, 7 april 2011 en 6 december 2012, wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 6.De Minister van Onderwijs wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 5 november 2014.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Onderwijs, Cultuur en Kind, Mevr. J. MILQUET

^