Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 07 april 2011
gepubliceerd op 09 oktober 2012

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2012205441
pub.
09/10/2012
prom.
07/04/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 APRIL 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs, inzonderheid op artikel 81, vervangen bij het decreet van 19 december 2002 en gewijzigd bij het decreet van 1 juli 2005;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 8 maart 1993 betreffende de raden van beroep in het niet-confessioneel vrij onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998 en 8 november 2001;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69 aangevuld bij het besluit van de Regering van 15 december 1998, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2001, 21 januari 2004, 14 mei 2009 en 14 oktober 2010;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 februari 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/02/2005 pub. 16/05/2008 numac 2008029243 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van beroep van het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie sluiten tot benoeming van de leden van de Raad van beroep van het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op de raadpleging van de meest representatieve groeperingen van de inrichtende machten en groeperingen van het personeel van het niet-confessioneel vrij onderwijs die aangesloten zijn bij een vakvereniging vertegenwoordigd bij de Nationale Arbeidsraad;

Overwegende dat de mandaten van de huidige leden van de Raad van beroep ten einde gekomen zijn en de samenstelling ervan dus vernieuwd moet worden;

Besluit :

Artikel 1.Tot lid van de Raad van Beroep van het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie, hierna « de Raad van beroep » genoemd, worden benoemd : - als werkende en plaatsvervangende leden, die de inrichtende machten vertegenwoordigen in het niet-confessioneel vrij onderwijs :

Werkend

Eerste plaatsvervangend

Tweede plaatsvervangend

de heer Michel BETTENS; de heer Marc FIEVET; Mevr. Bénédicte BURTON;

Mevr. Viviane PARENT; de heer Charles TESSE.

de heer Raymond VANDEUREN; Mevr. Pascale LEEGTE; Mevr. Sylvie MATIS;

Mevr. Mireille DAUMERS; de heer Patrick SOLAU. Mevr. Michèle MOMBEEK; Mevr. Brigitte DENIS; Mevr. Laurence BOUDART; de heer Diégo MESSINA; Mevr. Valérie GENTY.


- als werkende en plaatsvervangende leden, die de vakverenigingen van het personeel van het niet-confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigen, aangesloten bij een vakvereniging vertegenwoordigd bij de Nationale Arbeidsraad :

Werkend

Eerste plaatsvervangend

Tweede plaatsvervangend

de heer Joan LISMONT; Mevr. Joëlle GIJSEN; de heer Yves BRACONNIER;

Mevr. Anne-Françoise VANGANSBERGT; Mevr. Françoise WIMLOT.

de heer Bernard DE COMMER; Mevr. Joëlle SILIEN; de heer Jean-Pierre PERIN; de heer Clément BAUDUIN; de heer Marc WILLAME.

de heer Jean-Paul D'HAEYER; Mevr. Rita DEHOLLANDER; de heer Alex DUQUENNE; de heer Bernard DETIMMERMAN; de heer Marc MANSIS.


Art. 2.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 februari 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/02/2005 pub. 16/05/2008 numac 2008029243 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van beroep van het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie sluiten tot benoeming van de leden van de Raad van beroep van het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie wordt opgeheven.

Art 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 7 april 2011.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De directeur-generaal, Mevr. L. SALOMONOWICZ.

^