Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 29 september 2011
gepubliceerd op 16 november 2011

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juli 1998 waarbij machtiging wordt verleend een specifiek onderwijs van ritmiek en lichamelijke expressie te organiseren in het "Institut de rythmique Jacques Dalcroze" te Brussel

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029552
pub.
16/11/2011
prom.
29/09/2011
ELI
eli/besluit/2011/09/29/2011029552/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBER 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juli 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998029371 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij machtiging wordt verleend een specifiek onderwijs van ritmiek en lichamelijke expressie te organiseren in het « Institut de rythmique Jacques-Dalcroze » te Brussel sluiten waarbij machtiging wordt verleend een specifiek onderwijs van ritmiek en lichamelijke expressie te organiseren in het "Institut de rythmique Jacques Dalcroze" te Brussel


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 2 juni 1998 houdende organisatie van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 25;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juli 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998029371 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij machtiging wordt verleend een specifiek onderwijs van ritmiek en lichamelijke expressie te organiseren in het « Institut de rythmique Jacques-Dalcroze » te Brussel sluiten waarbij machtiging wordt verleend een specifiek onderwijs van ritmiek en lichamelijke expressie te organiseren in het "Institut de rythmique Jacques Dalcroze" te Brussel;

Gelet op het protocol van 30 juni 2011 van het suboverlegcomité van de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de inrichtende machten van het onderwijs en van de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra voor het niet-confessioneel onderwijs;

Gelet op het protocol van 30 juni 2011 van het comité van de Openbare provinciale en plaatselijke diensten, afdeling II, en van het Overlegcomité voor de statuten van het personeel van het gesubsidieerd vrij onderwijs;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, verleend op 23 maart 2011;

Op de voordracht van de Minister tot wier bevoegdheid het Kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan behoort;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het opschrift van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juli 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998029371 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij machtiging wordt verleend een specifiek onderwijs van ritmiek en lichamelijke expressie te organiseren in het « Institut de rythmique Jacques-Dalcroze » te Brussel sluiten waarbij machtiging wordt verleend een specifiek onderwijs van ritmiek en lichamelijke expressie te organiseren in het "Institut de rythmique Jacques Dalcroze" te Brussel, wordt vervangen door het opschrift : « Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juli 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998029371 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij machtiging wordt verleend een specifiek onderwijs van ritmiek en lichamelijke expressie te organiseren in het « Institut de rythmique Jacques-Dalcroze » te Brussel sluiten waarbij machtiging wordt verleend een specifiek onderwijs van ritmiek en lichamelijke expressie te organiseren in het "Institut de rythmique Jacques Dalcroze de Belgique" ».

Art. 2.In artikel 1, 2° ; van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : - bij e), worden de woorden « instrumentale opleiding, specialiteit piano » vervangen door de woorden « instrumentale opleiding, klassieke instrumenten, specialiteit piano en klavieren »; - bij f), worden de woorden « instrumentale opleiding, specialiteit slagwerk » vervangen door de woorden « instrumentale opleiding, klassieke instrumenten, specialiteit slagwerk »; - bij h), worden de woorden « geschiedenis van de muziek en analyse » vervangen door de woorden « geschiedenis van de muziek - analyse »; - bij i), worden de woorden « muziek schrijven en analyse » vervangen door de woorden « muziek schrijven - analyse »; - bij j), worden de woorden « stemvorming - zang » vervangen door de woorden « stemvorming - zang en stemkamermuziek ».

Art. 3.In artikel 4, 4°, van hetzelfde besluit, wordt het aantal « 15 » vervangen door het aantal « 20 ».

Art. 4.In de bijlage nr. 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in het opschrift van de bijlage, in de Franse versie, worden de woorden « Jacques Dalcroze de Belgique à Bruxelles » vervangen door de woorden « Jacques Dalcroze de Belgique »; - in de tabel opgenomen onder het opschrift « Ritmiek », eerste kolom, 4° overgangsfilière, worden de woorden « 4 jaar studies » vervangen door de woorden « 3 jaar studies »; - in de tabel opgenomen onder het opschrift « Ritmiek », tweede kolom, tegenover 4° overgangsfilière, worden de woorden « met uitzondering van de cursus stemvorming - zang » vervangen door de woorden « met uitzondering van de cursus stemvorming - zang en stemkamermuziek »; - in de tabel opgenomen onder het opschrift « Lichamelijke expressie », eerste kolom, 4° overgangsfilière, worden de woorden « 4 jaar studies » vervangen door de woorden « 3 jaar studies »; - in de tabel opgenomen onder het opschrift « Lichamelijke expressie », tweede kolom, tegenover 4° overgangsfilière, worden de woorden « geschiedenis van de muziek en analyse; instrumentale opleiding, specialiteit slagwerk » vervangen door de woorden « geschiedenis van de muziek - analyse; instrumentale opleiding, klassieke instrumenten, specialiteit slagwerk ».

Art. 5.In de bijlage nr. 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in het opschrift van de bijlage, in de Franse versie, worden de woorden « Rythmique Jaques Dalcroze de Belgique à Bruxelles » vervangen door de woorden « Rythmique Jaques Dalcroze de Belgique »; - het opschrift van de tabel « Instrumentale opleiding, specialiteit piano » wordt door het opschrift vervangen « Instrumentale opleiding, klassieke instrumenten, specialiteit piano en klavieren »; - het opschrift van de tabel « Instrumentale opleiding, specialiteit slagwerk » wordt door het opschrift vervangen « Instrumentale opleiding, klassieke instrumenten, specialiteit slagwerk »; - het opschrift van de tabel « Geschiedenis van de muziek en analyse » wordt door het opschrift vervangen « Geschiedenis van de muziek - analyse »; - het opschrift van de tabel « Muziek schrijven en analyse » wordt door het opschrift vervangen « Muziek schrijven - analyse »; - het opschrift van de tabel « Stemvorming - zang » wordt door het opschrift vervangen « Stemvorming - zang en stemkamermuziek ».

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2011.

Art. 7.De Minister tot wier bevoegdheid het Kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 september 2011.

De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M.-D. SIMONET

^