Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 25 augustus 2011
gepubliceerd op 20 september 2011

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling, per ambt in het onderwijs met volledig leerplan, van het aantal dagen die gepresteerd moeten zijn om in de loop van het schooljaar 2011-2012 prioritair tijdelijke te worden

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029499
pub.
20/09/2011
prom.
25/08/2011
ELI
eli/besluit/2011/08/25/2011029499/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

25 AUGUSTUS 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling, per ambt in het onderwijs met volledig leerplan, van het aantal dagen die gepresteerd moeten zijn om in de loop van het schooljaar 2011-2012 prioritair tijdelijke te worden


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 22 juni 1964 betreffende het statuut der personeelsleden van het Rijksonderwijs, gewijzigd bij de wetten van 31 maart 1967, 6 juli 1970, 27 juli 1971, 11 juli 1973, 19 december 1974, 18 februari 1977 en 2 juli 1981, bij het koninklijk besluit nr. 296 van 31 maart 1984, bij de wet van 31 juli 1984, bij het koninklijk besluit van 28 september 1984, bij het koninklijk besluit nr. 456 van 10 september 1986 en bij de decreten van 26 juni 1992, 18 mei 1993, 27 december 1993, 24 juli 1997 en 20 december 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen, inzonderheid op artikel 30 gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 februari 1983, bij de besluiten van de Regering van 10 juni 1993, 4 juli 1994 en 12 januari 1998 en bij de decreten van 17 mei 1999 en 3 maart 2004;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 april 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 19 mei 2011;

Gelet op het protocol van het Comité van sector IX van 31 mei 2011;

Gelet op het advies nr. 50.041/2/V van de Raad van State, gegeven op 26 juli 2011 bij toepassing van artikel 84, § 1, 1e lid, 2°, van de wetten op de Raad van State;

Gelet op de noodzakelijkheid de verplichting na te komen om in maart het aantal dagen, per ambt, te bepalen die gepresteerd moeten zijn op de datum van de oproep tot de kandidaten om in de loop van het volgende schooljaar prioritair tijdelijke te worden, Besluit :

Artikel 1.Het aantal dagen per ambt in het onderwijs met volledig leerplan bepaald in artikel 30 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 februari 1983, bij de besluiten van de Regering van 10 juni 1993, 4 juli 1994 en 12 januari 1998 en bij de decreten van 17 mei 1999 en 3 maart 2004 wordt als volgt vastgesteld voor het schooljaar 2011-2012 :

AMBTEN

Onderwijs met volledig leerplan Aantal dagen om prioritair tijdelijke kandidaat te worden Jaar 2011-2012

A. In het basisonderwijs :


Kleuteronderwijzer

600

Kleuteronderwijzer belast met taalbadcursussen voor het :


Aanleren van de Nederlandse taal

600

Aanleren van de Engelse taal

600

Aanleren van de Duitse taal

600

Aanleren van de Gebarentaal

600

Leermeester psychomotoriek

600

Leraar lager onderwijs

600

Leraar lager onderwijs belast met taalbadcursussen voor het :


Aanleren van de Nederlandse taal

600

Aanleren van de Engelse taal

600

Aanleren van de Duitse taal

600

Aanleren van de Gebarentaal

600

Leermeester zedenleer

600

Leermeester bijzondere vakken :


Lichamelijke opvoeding

600

Handwerk (gespecialiseerd onderwijs)

600

Snit en naad (gespecialiseerd onderwijs)

600

Huishoudeconomie (gespecialiseerd onderwijs)

600

Leermeester tweede taal (Nederlands)

600

Leermeester tweede taal (Engels)

600

Leermeester tweede taal (Duits)

600

Leermeester bijzondere vakken belast met de taalbadcursussen voor het :


Aanleren van de Nederlandse taal

600

Aanleren van de Engelse taal

600

Aanleren van de Duitse taal

600

B. In het secundair onderwijs :


Leraar oude talen

600

C. In het lager secundair onderwijs :


Leraar algemene vakken :


3e en 4e taal indien Romaanse taal

600

Frans

600

Geschiedenis

600

Germaanse talen

600

Wiskunde

600

Aardrijkskunde

600

Wetenschappen

600

Economische wetenschappen

600

Sociale wetenschappen

600

Leraar algemene vakken belast met taalbadcursussen voor het :


Aanleren van de Nederlandse taal

600

Aanleren van de Engelse taal

600

Aanleren van de Duitse taal

600

Aanleren van de Gebarentaal

600

Leraar zedenleer

600

Leraar bijzondere vakken :


Lichamelijke opvoeding (meisjes)

600

Lichamelijke opvoeding (jongens)

600

Tekenen-plastische opvoeding

600

Stenotypie

600

Muziekopvoeding

600

Leraar bijzondere vakken belast met taalbadcursussen voor het :


Aanleren van de Nederlandse taal

600

Aanleren van de Engelse taal

600

Aanleren van de Duitse taal

600

Leraar technische vakken :


Landbouwkunde

600

Tuinbouw

600

Elektriciteit

600

Mechanica

600

Carrosserie

600

Automechanica

600

Kleine motoren

600

Lassen - metaalconstructies

600

Bouwkunde

600

Schrijnwerk

600

Timmerwerk

600

Huisschilderwerk (muur- en vloerbedekking)

600

Loodgieterij - zinkbewerking - sanitair

600

Hotel - keuken - zaal

600

Slagers- en varkensslagersvak

600

Brood- en banketbakkerij

600

Grafische kunsten

600

Grafische industrie

600

Fotografie

600

Haarkappen

600

Bio-esthetica

600

Agroalimentaire industrie

600

Videografie

600

Andere specialiteiten (uitsluitend buitengewoon onderwijs)

600

Leraar technische vakken belast met taalbadcursussen voor het :


Aanleren van de Nederlandse taal

600

Aanleren van de Engelse taal

600

Aanleren van de Duitse taal

600

Leraar beroepspraktijk :


Landbouw

600

Tuinbouw

600

Elektriciteit

600

Gereedschapsmachines passen

600

Carrosserie

600

Automechanica

600

Kleine motoren

600

Lassen - metaalconstructies

600

Bouwkunde

600

Schrijnwerk

600

Timmerwerk

600

Huisschilderwerk (muur- en vloerbedekking)

600

Loodgieterij - zinkbewerking - sanitair

600

Hotel - keuken - zaal

600

Slagers- en varkensslagersvak

600

Brood- en banketbakkerij

600

Haarkappen

600

Bio-esthetica

600

Andere specialiteiten (uitsluitend buitengewoon onderwijs)

600

Leraar beroepspraktijk belast met taalbadcursussen voor het :


Aanleren van de Nederlandse taal

600

Aanleren van de Engelse taal

600

Aanleren van de Duitse taal

600

Leraar technische vakken en beroepspraktijk :


Snit en naad

600

Huishoudkunde

600

Leraar technische vakken en beroepspraktijk belast met taalbadcursussen voor het :


Aanleren van de Nederlandse taal

600

Aanleren van de Engelse taal

600

Aanleren van de Duitse taal

600

Begeleider centrum voor alternerend onderwijs van de lagere graad

600

D. In het hoger secundair onderwijs


Leraar algemene vakken :


1e en 4e taal (Romaanse talen)

600

Geschiedenis

600

Germaanse talen

600

Wiskunde

600

Natuurkunde

600

Economische wetenschappen

600

Scheikunde - biologie

600

Aardrijkskunde

600

Sociale wetenschappen

600

Leraar algemene vakken belast met taalbadcursussen voor het :


Aanleren van de Nederlandse taal

600

Aanleren van de Engelse taal

600

Aanleren van de Duitse taal

600

Aanleren van de Gebarentaal

600


Leraar zedenleer

600


Leraar bijzondere vakken :


Lichamelijke opvoeding (meisjes)

600

Lichamelijke opvoeding (jongens)

600

Tekenen - plastische opvoeding

600

Stenotypie

600

Muziekopvoeding

600

Leraar bijzondere vakken belast met taalbadcursussen voor het :


Aanleren van de Nederlandse taal

600

Aanleren van de Engelse taal

600

Aanleren van de Duitse taal

600

Leraar technische vakken :


Landbouwkunde

600

Tuinbouw

600

Bosbouw

600

Elektriciteit

600

Elektronica

600

Mechanica

600

Carrosserie

600

Auto-elektriciteit

600

Landbouw- en tuinbouwmechnica

600

Automechanica

600

Kleine motoren

600

Chauffeur vrachtwagens

600

Lassen - metaalconstructies

600

Binnenhuisarchitect - decorateur

600

Bouwkunde

600

Schrijnwerk

600

Timmerwerk

600

Architectuur

600

Betegelen

600

Verwarming

600

Huisschilderwerk (muur- en vloerbekleding)

600

Loodgieterij - zinkbewerking - sanitair

600

Videografie

600

Hotel - keuken - zaal

600

Slagers- en varkensslagersvak

600

Brood- en banketbakkerij

600

Industriële confectie

600

Etalagekunst - reclamekunst

600

Grafische kunsten

600

Fotografie

600

Nursing

600

Haarkappen

600

Bio-esthetica

600

Scheikunde

600

Agroalimentaire industrie

600

Farmacie

600

Technicus informatica

600

Toerisme

600

Leraar technische vakken belast met taalbadcursussen voor het :


Aanleren van de Nederlandse taal

600

Aanleren van de Engelse taal

600

Aanleren van de Duitse taal

600

Leraar beroepspraktijk :


Landbouw

600

Tuinbouw

600

Bosbouw

600

Elektriciteit

600

Gereedschapsmachines passen

600

Carrosserie

600

Auto-elektriciteit

600

Landbouw- en tuinbouwmechnica

600

Automechanica

600

Kleine motoren

600

Chauffeur vrachtwagens

600

Lassen - metaalconstructies

600

Binnenhuisarchitect - decorateur

600

Bouwkunde

600

Schrijnwerk

600

Timmerwerk

600

Betegelen

600

Verwarming

600

Huisschilderwerk (muur- en vloerbekleding)

600

Loodgieterij - zinkbewerking - sanitair

600

Hotel - keuken - zaal

600

Slagers- en varkensslagersvak

600

Brood- en banketbakkerij

600

Industriële confectie

600

Behanger - stoffeerder

600

Etalagekunst - reclamekunst

600

Fotografie

600

Nursing

600

Haarkappen

600

Bio-esthetica

600

Videografie

600

Leraar beroepspraktijk belast met taalbadcursussen voor het :


Aanleren van de Nederlandse taal

600

Aanleren van de Engelse taal

600

Aanleren van de Duitse taal

600

Leraar technische vakken en beroepspraktijk :


Snit en naad

600

Huishoudkunde

600

Leraar technische vakken en beroepspraktijk belast met taalbadcursussen voor het :


Aanleren van de Nederlandse taal

600

Aanleren van de Engelse taal

600

Aanleren van de Duitse taal

600

Leraar psychologie, pedagogie en methodologie

600

Leraar psychologie, pedagogie en methodologie belast met taalbadcursussen voor het :


Aanleren van de Nederlandse taal

600

Aanleren van de Engelse taal

600

Aanleren van de Duitse taal

600

Begeleider centrum voor alternerend onderwijs en vorming (hogere graad)

600

OPVOEDEND HULPPERSONEEL


Studiemeester(es) - opvoeder(ster)

600

Studiemeesteres - opvoedster in een internaat

600

Studiemeester - opvoeder in een internaat

600

Secretaris - bibliothecaris

600

PARAMEDISCH PERSONEEL


Kinderverzorgster

600

Verpleger - verpleegster

600

Kinesitherapeut

600

Logopedist

600

PSYCHOLOGISCH PERSONEEL


Psycholoog

600

SOCIAAL PERSONEEL


Maatschappelijk assistent(e)

600


Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 10 maart 2011.

Art. 3.De Minister van Hoger Onderwijs en de Minister voor Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie worden, elk wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 augustus 2011.

De Minister van Hoger Onderwijs, J.-C. MARCOURT De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M.-D. SIMONET

^