Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 21 oktober 2010
gepubliceerd op 16 december 2010

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van een lijst van de radiofrequenties die kunnen worden toegewezen aan de dienstenuitgevers voor de uitzending van klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2010029633
pub.
16/12/2010
prom.
21/10/2010
ELI
eli/besluit/2010/10/21/2010029633/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

21 OKTOBER 2010. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van een lijst van de radiofrequenties die kunnen worden toegewezen aan de dienstenuitgevers voor de uitzending van klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 20 december 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2001 pub. 17/01/2002 numac 2002029028 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van het initieel referentierooster van de Franse Gemeenschap voor de klankradio-omroep in frequentiemodulatie op de band 87.5-108 MHz en tot wijziging van het decreet van 24 juli 1997 betreffende de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de private diensten voor klankradio-omroep van de Franse Gemeenschap sluiten tot vaststelling van het initieel referentierooster van de Franse Gemeenschap voor de klankradio-omroep in frequentiemodulatie op de band 87.5-108 MHz en tot wijziging van het decreet van 24 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997029297 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de "Conseil supérieur de l'audiovisuel" en de private diensten voor klankradio-omroep (1) sluiten betreffende de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de private diensten voor klankradio-omroep van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het decreet betreffende de mediadiensten, gecoördineerd op 26 maart 2009, inzonderheid op de artikelen 53, 54, 99, 104 en 105;

Overwegende dat de vrijheid van meningsuiting door het internationaal recht wordt gewaarborgd, inzonderheid op artikel 19 van de Universele verklaring van de rechten van de mens, artikel 19 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten, artikel 10 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en artikel 9 van het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden;

Overwegende dat de vrijheid van meningsuiting door artikel 25 van de Grondwet wordt gewaarborgd;

Overwegende dat de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten betreffende de elektronische communicatie die aangelegenheid op federaal niveau regelt;

Overwegende dat artikel 13, tweede lid, van voornoemde wet bepaalt dat het BIPT, voor de toewijzing en de coördinatie van radiofrequenties, rekening houdt met onder meer de daaromtrent internationale, regionale of bijzondere overeenkomsten alsook met de Europese bepalingen inzake de harmonisatie van radiofrequenties;

Overwegende dat artikel 14 van voornoemde wet bepaalt dat de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de technische voorschriften betreffende het gebruik van de radiofrequenties en de technische voorschriften betreffende het toekennen van radiofrequenties die uitsluitend voor omroepsignalen zijn bestemd, die gemeenschappelijk moeten blijven voor het geheel van de radioberichtgeving, ongeacht hun bestemming, bepaalt;

Overwegende dat artikel 17 van voornoemde wet bepaalt dat de coördinatie van radiofrequenties voor radio-omroep wordt geregeld door een samenwerkingsakkoord met de Gemeenschappen, met toepassing van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen;

Overwegende dat het in Ministerraad overlegd besluit ter uitvoering van artikel 14 van voornoemde wet niet werd goedgekeurd;

Overwegende dat het samenwerkingsakkoord ter uitvoering van artikel 17 van voornoemde wet niet werd aangenomen;

Overwegende dat de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten betreffende de elektronische communicatie de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving (artikel 156) heeft opgeheven;

Overwegende dat ze zodoende het koninklijk besluit van 10 januari 1992 betreffende de klankradio-omroep in frequentiemodulatie in de band 87,5 MHz-108 MHz heeft opgeheven;

Gelet op de wetgevingsleemte van de federale Staat;

Overwegende niettemin dat het principe van de coördinatie van de radiofrequenties moet worden nageleefd;

Overwegende dat de Franse Gemeenschap de berekeningen heeft verricht die vereist zijn vóór elke coördinatieprocedure;

Overwegende dat uit die berekeningen blijkt dat de kenmerken van de toewijsbare radiofrequenties een andere Gemeenschap niet beletten haar eigen beleid inzake uitzending van klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven te voeren;

Gelet op de coördinatieprocedures die bij het BIPT werden ingediend;

Overwegende dat sommige frequenties geoptimaliseerd moeten worden;

Op de voordracht van de Minister van de Audiovisuele Sector;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Overeenkomstig artikel 99 van het decreet betreffende de audiovisuele mediadiensten, gecoördineerd op 26 maart 2009, stelt de Regering de lijsten vast van de radiofrequenties die kunnen worden toegewezen aan de dienstenuitgevers voor de uitzending van klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven.

Art. 2.Voor elke radiofrequentie bepaalt de Regering de geografische coördinaten, de hoogte van de antenne boven de grond, de maximumwaarde van het effectief uitgestraald vermogen en de opgelegde attenuaties.

Art. 3.Aan de dienstenuitgevers voor de uitzending van klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven kunnen worden toegewezen : ARLON 97.2 MHz

Naam van het station :

ARLON

Frequentie :

97.2 MHz

Identificatie :

0972.1

Geografische coördinaten :

49 N 39 45 / 005 E 47 04

Totaal EUV :

100 W (20 dBW)

Hoogte van de antenne boven de grond :

65 m

Polarisatie :

V


Richtingsdiagram van de antenne :

azimut [gra]

attenuatie [dB]

azimut [gra]

attenuatie [dB]

azimut [gra]

attenuatie [dB]

azimut [gra]

attenuatie [dB]

0

0.0

90

0.0

180

8.0

270

3.0

10

0.0

100

10.0

190

0.0

280

7.0

20

0.0

110

10.0

200

0.0

290

7.0

30

0.0

120

0.0

210

0.0

300

0.0

40

0.0

130

0.0

220

0.0

310

0.0

50

0.0

140

0.0

230

0.0

320

0.0

60

1.0

150

16.0

240

0.0

330

0.0

70

1.0

160

19.0

250

0.0

340

0.0

80

0.0

170

19.0

260

0.0

350

0.0


BOUSSU 107.5 MHz

Naam van het station :

BOUSSU

Frequentie :

107.5 MHz

Identificatie :

1075.0

Geografische coördinaten :

50 N 23 54 / 003 E 49 06

Totaal EUV :

2000 W (33 dBW)

Hoogte van de antenne boven de grond :

47 m

Polarisatie :

V


Richtingsdiagram van de antenne :

azimut [gra]

attenuatie [dB]

azimut [gra]

attenuatie [dB]

azimut [gra]

attenuatie [dB]

azimut [gra]

attenuatie [dB]

0

24.0

90

15.0

180

0.0

270

0.0

10

24.0

100

12.0

190

0.0

280

15.0

20

31.0

110

14.0

200

0.0

290

20.0

30

31.0

120

10.0

210

0.0

300

31.0

40

34.0

130

0.0

220

0.0

310

30.0

50

35.0

140

0.0

230

0.0

320

28.5

60

35.0

150

0.0

240

0.0

330

26.0

70

33.0

160

0.0

250

0.0

340

18.0

80

19.0

170

0.0

260

0.0

350

24.0


FRAMERIES 89.9 MHz

Naam van het station :

FRAMERIES

Frequentie :

89.9 MHz

Identificatie :

0899.1

Geografische coördinaten :

50 N 27 11 / 003 E 57 03

Totaal EUV :

500 W (27 dBW)

Hoogte van de antenne boven de grond :

25 m

Polarisatie :

V


Richtingsdiagram van de antenne :

azimut [gra]

attenuatie [dB]

azimut [gra]

attenuatie [dB]

azimut [gra]

attenuatie [dB]

azimut [gra]

attenuatie [dB]

0

0.0

90

0.0

180

0.0

270

1.0

10

0.0

100

0.0

190

2.0

280

0.0

20

0.0

110

0.0

200

2.0

290

0.0

30

0.0

120

0.0

210

1.0

300

0.0

40

2.0

130

0.0

220

0.0

310

0.0

50

4.0

140

0.0

230

0.0

320

0.0

60

4.0

150

0.0

240

0.0

330

0.0

70

3.0

160

0.0

250

0.0

340

0.0

80

0.0

170

0.0

260

1.0

350

0.0


GOUTROUX 97.5 MHz

Naam van het station :

GOUTROUX

Frequentie :

97.5 MHz

Identificatie :

0975.0

Geografische coördinaten :

50 N 22 47 / 004 E 16 39

Totaal EUV :

100 W (20 dBW)

Hoogte van de antenne boven de grond :

30 m

Polarisatie :

V


Richtingsdiagram van de antenne :

azimut [gra]

attenuatie [dB]

azimut [gra]

attenuatie [dB]

azimut [gra]

attenuatie [dB]

azimut [gra]

attenuatie [dB]

0

11.0

90

0.0

180

0.0

270

5.0

10

10.0

100

0.0

190

0.0

280

5.0

20

10.0

110

0.0

200

0.0

290

0.0

30

6.0

120

0.0

210

0.0

300

0.0

40

2.0

130

0.0

220

0.0

310

0.0

50

0.0

140

0.0

230

3.0

320

7.0

60

0.0

150

0.0

240

3.0

330

13.0

70

0.0

160

0.0

250

0.0

340

13.0

80

0.0

170

0.0

260

0.0

350

11.0


NEUFCHATEAU 107 MHz

Naam van het station :

NEUFCHATEAU

Frequentie :

107 MHz

Identificatie :

1070.1

Geografische coördinaten :

49 N 49 59 / 005 E 28 22

Totaal EUV :

200 W (23 dBW)

Hoogte van de antenne boven de grond :

30 m

Polarisatie :

V


Richtingsdiagram van de antenne :

azimut [gra]

attenuatie [dB]

azimut [gra]

attenuatie [dB]

azimut [gra]

attenuatie [dB]

azimut [gra]

attenuatie [dB]

0

0.0

90

0.0

180

11.0

270

0.0

10

0.0

100

0.0

190

10.0

280

1.0

20

0.0

110

0.0

200

5.0

290

1.0

30

0.0

120

0.0

210

0.0

300

1.0

40

0.0

130

0.0

220

0.0

310

3.0

50

13.0

140

0.0

230

0.0

320

6.0

60

13.0

150

13.0

240

0.0

330

6.0

70

13.0

160

13.0

250

0.0

340

6.0

80

3.0

170

13.0

260

0.0

350

1.0


PERUWELZ 87.9 MHz

Naam van het station :

PERUWELZ

Frequentie :

87.9 MHz

Identificatie :

0879.5

Geografische coördinaten :

50 N 30 47 / 003 E 35 27

Totaal EUV :

10 W (10 dBW)

Hoogte van de antenne boven de grond :

15 m

Polarisatie :

V


Richtingsdiagram van de antenne :

azimut [gra]

attenuatie [dB]

azimut [gra]

attenuatie [dB]

azimut [gra]

attenuatie [dB]

azimut [gra]

attenuatie [dB]

0

0.0

90

0.0

180

0.0

270

0.0

10

0.0

100

0.0

190

0.0

280

0.0

20

0.0

110

0.0

200

0.0

290

0.0

30

0.0

120

0.0

210

0.0

300

0.0

40

0.0

130

0.0

220

0.0

310

0.0

50

0.0

140

0.0

230

0.0

320

0.0

60

0.0

150

0.0

240

0.0

330

0.0

70

0.0

160

0.0

250

0.0

340

0.0

80

0.0

170

0.0

260

0.0

350

0.0


STOCKAY-SAINT-GEORGES 93.5 MHz

Naam van het station :

STOCKAY-SAINT-GEORGES

Frequentie :

93.5 MHz

Identificatie :

0935.0

Geografische coördinaten :

50 N 34 35 / 005 E 22 05

Totaal EUV :

100 W (20 dBW)

Hoogte van de antenne boven de grond :

32 m

Polarisatie :

V


Richtingsdiagram van de antenne :

azimut [gra]

attenuatie [dB]

azimut [gra]

attenuatie [dB]

azimut [gra]

attenuatie [dB]

azimut [gra]

attenuatie [dB]

0

0.0

90

0.0

180

0.0

270

0.0

10

0.0

100

0.0

190

0.0

280

0.0

20

0.0

110

0.0

200

0.0

290

0.0

30

0.0

120

0.0

210

0.0

300

0.0

40

0.0

130

0.0

220

0.0

310

1.0

50

0.0

140

0.0

230

0.0

320

1.0

60

0.0

150

0.0

240

0.0

330

2.0

70

0.0

160

0.0

250

0.0

340

3.0

80

0.0

170

0.0

260

0.0

350

3.0


TERTRE 94.2 MHz

Naam van het station :

TERTRE

Frequentie :

94.2 MHz

Identificatie :

0942.0

Geografische coördinaten :

50 N 29 36 / 003 E 43 00

Totaal EUV :

316 W (25 dBW)

Hoogte van de antenne boven de grond :

36 m

Polarisatie :

V


Richtingsdiagram van de antenne :

azimut [gra]

attenuatie [dB]

azimut [gra]

attenuatie [dB]

azimut [gra]

attenuatie [dB]

azimut [gra]

attenuatie [dB]

0

6.0

90

0.0

180

0.0

270

0.0

10

11.0

100

0.0

190

0.0

280

4.0

20

13.0

110

0.0

200

2.0

290

4.0

30

13.0

120

6.0

210

2.0

300

2.0

40

13.0

130

6.0

220

2.0

310

2.0

50

8.0

140

6.0

230

4.0

320

0.0

60

3.0

150

0.0

240

4.0

330

0.0

70

1.0

160

0.0

250

5.0

340

0.0

80

1.0

170

0.0

260

5.0

350

0.0


TOURNAI 95.1 MHz

Naam van het station :

TOURNAI

Frequentie :

95.1 MHz

Identificatie :

0951.2

Geografische coördinaten :

50 N 36 26 / 003 E 20 48

Totaal EUV :

300 W (25 dBW)

Hoogte van de antenne boven de grond :

22 m

Polarisatie :

V


Richtingsdiagram van de antenne :

azimut [gra]

attenuatie [dB]

azimut [gra]

attenuatie [dB]

azimut [gra]

attenuatie [dB]

azimut [gra]

attenuatie [dB]

0

10.0

90

0.0

180

10.0

270

35.0

10

5.0

100

0.0

190

20.0

280

35.0

20

2.0

110

0.0

200

30.0

290

35.0

30

1.0

120

0.0

210

35.0

300

35.0

40

0.0

130

0.0

220

35.0

310

35.0

50

0.0

140

1.0

230

35.0

320

35.0

60

0.0

150

2.0

240

35.0

330

35.0

70

0.0

160

2.0

250

35.0

340

30.0

80

0.0

170

5.0

260

35.0

350

20.0


VIRTON 107 MHz

Naam van het station :

VIRTON

Frequentie :

107 MHz

Identificatie :

Y004.70

Geografische coördinaten :

49 N 34 06 / 005 E 31 52

Totaal EUV :

100 W (20 dBW)

Hoogte van de antenne boven de grond :

30 m

Polarisatie :

V


Richtingsdiagram van de antenne :

azimut [gra]

attenuatie [dB]

azimut [gra]

attenuatie [dB]

azimut [gra]

attenuatie [dB]

azimut [gra]

attenuatie [dB]

0

1.0

90

0.0

180

0.0

270

0.0

10

0.0

100

0.0

190

0.0

280

0.0

20

0.0

110

0.0

200

0.0

290

0.0

30

0.0

120

0.0

210

0.0

300

0.0

40

0.0

130

0.0

220

0.0

310

0.0

50

0.0

140

0.0

230

0.0

320

0.0

60

0.0

150

0.0

240

0.0

330

0.0

70

0.0

160

0.0

250

0.0

340

0.0

80

0.0

170

0.0

260

0.0

350

1.0


Art. 4.In artikel 3 van het besluit van 21 december 2007 tot vaststelling van de lijst van de radiofrequenties die kunnen worden toegewezen aan de dienstenuitgevers voor de uitzending van klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven op grond van de coördinatiebepalingen vastgesteld bij het koninklijk besluit van 10 januari 1992 betreffende de klankradio-omroep in frequentiemodulatie in de band 87.5 MHz-108 MHz, worden afgeschaft : - de frequentie Fontaine-l'Evêque 106.6 MHz en de daarmee verband houdende technische kenmerken; - de frequentie Tournai 95.1 MHz en de daarmee verband houdende technische kenmerken.

Art. 5.In artikel 3 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 december 2007 tot vaststelling van de lijst van de radiofrequenties die kunnen worden toegewezen aan de dienstenuitgevers voor de uitzending van klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven waarvoor een voorafgaand technisch akkoord werd bereikt in het overlegcomité van 29 november 2002, worden afgeschaft : - de frequentie Boussu 107.5 MHz en de daarmee verband houdende technische kenmerken; - de frequentie Frameries 89.9 MHz en de daarmee verband houdende technische kenmerken; - de frequentie Neufchâteau 107.0 MHz en de daarmee verband houdende technische kenmerken; - de frequentie Stockay-Saint-Georges 106.8 MHz en de daarmee verband houdende technische kenmerken; - de frequentie Tertre 94.2 MHz en de daarmee verband houdende technische kenmerken; - de frequentie Arlon 107.0 MHz en de daarmee verband houdende technische kenmerken.

Art. 6.In artikel 3 van het besluit van 27 mei 2009 tot vaststelling van een lijst van de radiofrequenties die kunnen worden toegewezen aan de dienstenuitgevers voor de uitzending van klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven, worden de frequentie Arlon 97.2 MHz en de daarmee verband houdende technische kenmerken afgeschaft.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 8.De Minister van de Audiovisuele sector wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 oktober 2010.

De Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Gelijke Kansen, Mevr. F. LAANAN

^