Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 21 oktober 2010

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/10/2010 pub. 24/11/2010 numac 2010011417 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en intrekking van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/10/2010 pub. 04/11/2010 numac 2010000635 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur als opleidingsinstelling voor het organiseren van de opleiding tot het bekomen van het « vormingsattest van gemeenschapswacht » alsmede tot erkenning van voornoemde opleiding type ministerieel besluit prom. 21/10/2010 pub. 04/11/2010 numac 2010000636 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de Provinciale Opleidingsinstelling « Institut provincial de formation du Hainaut - Ecole d'administration » als opleidingsinstelling voor het organiseren van de opleiding tot het bekomen van het « vormingsattest van gemeenschapswacht » alsmede tot erkenning van voornoemde opleiding type ministerieel besluit prom. 21/10/2010 pub. 05/11/2010 numac 2010031497 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de selectiecommissies van het ministerie en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

decreet

type decreet prom. 21/10/2010 pub. 03/11/2010 numac 2010205650 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de jachtwet van 28 februari 1882 wat betreft artikel 1quater ervan, met betrekking tot het afschotplan type decreet prom. 21/10/2010 pub. 03/11/2010 numac 2010205649 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instelling van Namen als hoofdstad van Wallonië en als zetel van de gewestelijke politieke instellingen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2010 pub. 14/12/2010 numac 2010029617 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de technische kenmerken van Bruxelles 106.1 MHz waarvan de radiofrequentie wordt toegewezen aan een dienstenuitgever voor de uitzending van een klankradio-omroepdienst via analoge terrestrische radiogolven, zonder dat een andere Gemeenschap ervan belet wordt haar eigen beleid te voeren inzake klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2010 pub. 14/12/2010 numac 2010029615 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de technische kenmerken van Bruxelles 107.2 MHz waarvan de radiofrequentie wordt toegewezen aan een dienstenuitgever voor de uitzending van een klankradio-omroepdienst via analoge terrestrische radiogolven, zonder dat een andere Gemeenschap ervan belet wordt haar eigen beleid te voeren inzake klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2010 pub. 14/12/2010 numac 2010029616 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de technische kenmerken van Bruxelles 106.8 MHz waarvan de radiofrequentie wordt toegewezen aan een dienstenuitgever voor de uitzending van een klankradio-omroepdienst via analoge terrestrische radiogolven, zonder dat een andere Gemeenschap ervan belet wordt haar eigen beleid te voeren inzake klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2010 pub. 14/12/2010 numac 2010029618 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de technische kenmerken van Bruxelles 105.4 MHz waarvan de radiofrequentie wordt toegewezen aan een dienstenuitgever voor de uitzending van een klankradio-omroepdienst via analoge terrestrische radiogolven, zonder dat een andere Gemeenschap ervan belet wordt haar eigen beleid te voeren inzake klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2010 pub. 16/12/2010 numac 2010029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de offerteaanvraag voor de toewijzing van radiofrequenties voor de uitzending van klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2010 pub. 16/12/2010 numac 2010029633 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van een lijst van de radiofrequenties die kunnen worden toegewezen aan de dienstenuitgevers voor de uitzending van klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2010 pub. 16/12/2010 numac 2010029635 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de ideologische of politieke representatieve verenigingen waaraan radio- en televisie-uitzendingen op de RTBF toegewezen kunnen worden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2010 pub. 24/12/2010 numac 2010029622 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de technische kenmerken van Bruxelles 102.2 MHz waarvan de radiofrequentie wordt toegewezen aan een dienstenuitgever voor de uitzending van een klankradio-omroepdienst via analoge terrestrische radiogolven, zonder dat een andere Gemeenschap ervan belet wordt haar eigen beleid te voeren inzake klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2010 pub. 14/12/2010 numac 2010029619 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de technische kenmerken van Bruxelles 104 MHz waarvan de radiofrequentie wordt toegewezen aan een dienstenuitgever voor de uitzending van een klankradio-omroepdienst via analoge terrestrische radiogolven, zonder dat een andere Gemeenschap ervan belet wordt haar eigen beleid te voeren inzake klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2010 pub. 24/12/2010 numac 2010029621 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de technische kenmerken van Bruxelles 104.3 MHz waarvan de radiofrequentie wordt toegewezen aan een dienstenuitgever voor de uitzending van een klankradio-omroepdienst via analoge terrestrische radiogolven, zonder dat een andere Gemeenschap ervan belet wordt haar eigen beleid te voeren inzake klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2010 pub. 24/12/2010 numac 2010029620 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de technische kenmerken van Bruxelles 103.7 MHz waarvan de radiofrequentie wordt toegewezen aan een dienstenuitgever voor de uitzending van een klankradio-omroepdienst via analoge terrestrische radiogolven, zonder dat een andere Gemeenschap ervan belet wordt haar eigen beleid te voeren inzake klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2010 pub. 22/12/2010 numac 2010029624 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de technische kenmerken van Bruxelles 100 MHz waarvan de radiofrequentie wordt toegewezen aan een dienstenuitgever voor de uitzending van een klankradio-omroepdienst via analoge terrestrische radiogolven, zonder dat een andere Gemeenschap ervan belet wordt haar eigen beleid te voeren inzake klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2010 pub. 04/01/2011 numac 2010029640 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging, wat betreft de zetel van het Instituut voor Opleidingen tijdens de loopbaan, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 februari 2004 tot vestiging van de zetel van het Instituut voor Opleidingen tijdens de loopbaan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2010 pub. 22/12/2010 numac 2010029646 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van de samenstelling van de examencommissie die ertoe gemachtigd is een getuigschrift voor de grondige kennis van een taal uit te reiken met het oog op het taalbadonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2010 pub. 22/12/2010 numac 2010029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de technische kenmerken van Bruxelles 97.8 MHz waarvan de radiofrequentie wordt toegewezen aan een dienstenuitgever voor de uitzending van een klankradio-omroepdienst via analoge terrestrische radiogolven, zonder dat een andere Gemeenschap ervan belet wordt haar eigen beleid te voeren inzake klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2010 pub. 24/12/2010 numac 2010029626 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de technische kenmerken van Bruxelles 92.1 MHz waarvan de radiofrequentie wordt toegewezen aan een dienstenuitgever voor de uitzending van een klankradio-omroepdienst via analoge terrestrische radiogolven, zonder dat een andere Gemeenschap ervan belet wordt haar eigen beleid te voeren inzake klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2010 pub. 22/12/2010 numac 2010029623 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de technische kenmerken van Bruxelles 101.4 MHz waarvan de radiofrequentie wordt toegewezen aan een dienstenuitgever voor de uitzending van een klankradio-omroepdienst via analoge terrestrische radiogolven, zonder dat een andere Gemeenschap ervan belet wordt haar eigen beleid te voeren inzake klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2010 pub. 22/12/2010 numac 2010029627 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de technische kenmerken van Bruxelles 90.2 MHz waarvan de radiofrequentie wordt toegewezen aan een dienstenuitgever voor de uitzending van een klankradio-omroepdienst via analoge terrestrische radiogolven, zonder dat een andere Gemeenschap ervan belet wordt haar eigen beleid te voeren inzake klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2010 pub. 16/12/2010 numac 2010029634 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het decreet van 20 december 2001 tot vaststelling van het initieel referentierooster van de Franse Gemeenschap voor de klankradio-omroep in frequentiemodulatie op de band 87.5-108 MHz en tot wijziging van het decreet van 24 juli 1997 betreffende de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de private diensten voor klankradio-omroep van de Franse Gemeenschap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/10/2010 pub. 12/11/2010 numac 2010205752 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het beheerscomité van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises" type besluit van de waalse regering prom. 21/10/2010 pub. 16/11/2010 numac 2010205837 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de personeelsformatie van het Gewestelijk psychiatrisch centrum "Les Marronniers" type besluit van de waalse regering prom. 21/10/2010 pub. 24/11/2010 numac 2010205905 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Mettet type besluit van de waalse regering prom. 21/10/2010 pub. 25/11/2010 numac 2010205931 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een premie voor de installatie van een zonneboiler en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 27 november 2003 tot toekenning van een premie voor de installatie van een zonneboiler type besluit van de waalse regering prom. 21/10/2010 pub. 30/11/2010 numac 2010205999 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 juni 1999 tot toekenning van een postvergoeding aan de personeelsleden van het Waalse Gewest die deel uitmaken van de gemeenschappelijke algemene afvaardiging van het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap bij de Europese Unie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2010 pub. 22/12/2010 numac 2010029642 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging, wat betreft de persoon voor wie de aanvullende regels bij het basis-huishoudelijk reglement bestemd zijn, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 juni 1999 tot vaststelling van het basis-huishoudelijk reglement voor de inrichtingen voor het secundair onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap en van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 maart 2009 tot vaststelling van het basis-huishoudelijk reglement voor de autonome scholen en de verbonden scholen van het gewoon basisonderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2010 pub. 02/02/2011 numac 2011029025 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de technische kenmerken van Bruxelles 92.1 MHz waarvan de radiofrequentie wordt toegewezen aan een dienstenuitgever voor de uitzending van een klankradio-omroepdienst via analoge terrestrische radiogolven, zonder dat een andere Gemeenschap ervan belet wordt haar eigen beleid te voeren inzake klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven. - Erratum

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 21/10/2010 pub. 23/06/2011 numac 2011031310 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2010/551 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2009/ 520 van het College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 mei 2009 tot vaststelling van het barema van de begunstigden en het statuut van de gezins-, bejaarden- en huishoudhelpers in de diensten voor thuishulp
^