Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 09 september 2010
gepubliceerd op 22 oktober 2010

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007 betreffende de samenstelling van de Commissie opgericht bij artikel 42 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2010029580
pub.
22/10/2010
prom.
09/09/2010
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

9 SEPTEMBER 2010. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2007 pub. 18/07/2007 numac 2007029122 bron ministere de la communaute francaise Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Commissie opgericht in artikel 42 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving sluiten betreffende de samenstelling van de Commissie opgericht bij artikel 42 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 17 juli 2002 tot bevordering van de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het decreet van 26 april 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/2007 pub. 26/07/2007 numac 2007202060 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving sluiten tot wijziging van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving en inzonderheid op artikel 1;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2007 pub. 18/07/2007 numac 2007029122 bron ministere de la communaute francaise Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Commissie opgericht in artikel 42 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving sluiten betreffende de samenstelling van de Commissie opgericht bij artikel 42 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving;

Op de voordracht van de Minister van Leerplichtonderwijs,

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2007 pub. 18/07/2007 numac 2007029122 bron ministere de la communaute francaise Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Commissie opgericht in artikel 42 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving sluiten betreffende de samenstelling van de Commissie opgericht bij artikel 42 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, worden de woorden « De heer Etienne MICHA » en de woorden « Jean-Paul HOGENBOOM » respectievelijk vervangen door de woorden « De heer Philippe DUPONT » en « De heer Roland GERSTMANS ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 3.De Minister bevoegd voor het Leerplichtonderwijs wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 september 2010.

De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale promotie, Mevr. M.-D. SIMONET

^