Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 15 juni 2007
gepubliceerd op 07 augustus 2007

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid voor de kandidaten die niet houder zijn van een diploma van het hoger onderwijs » die ressorteert onder het pedagogisch hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type van stelsel 1

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2007029169
pub.
07/08/2007
prom.
15/06/2007
ELI
eli/besluit/2007/06/15/2007029169/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUNI 2007. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid voor de kandidaten die niet houder zijn van een diploma van het hoger onderwijs » (code 981010S36D2) die ressorteert onder het pedagogisch hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type van stelsel 1


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, inzonderheid op artikel 137;

Gelet op het advies van de Overlegcommissie van het onderwijs voor sociale promotie van 2 februari 2007;

Op de voordracht van de Minister-Presidente, belast met het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor sociale promotie, Besluit :

Artikel 1.Het refertedossier van de afdeling "Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid voor de kandidaten die niet houder zijn van een diploma van het hoger onderwijs", alsook de refertedossiers van de vormingseenheden waaruit deze afdeling bestaat, worden goedgekeurd.

De afdeling en de eenheden waaruit deze afdeling bestaat, worden ingedeeld bij het pedagogisch hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type.

Art. 2.De progressieve omvorming van de betrokken bestaande structuren begint ten laatste op 1 januari 2009.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2007.

Art. 4.Dit besluit heft het besluit van 18 juli 1994 van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Afdeling houdende uitreiking van het Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid aan kandidaten die niet houder zijn van een diploma van het hoger onderwijs » (code 981010S36D1) die ressorteert onder het pedagogisch hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type van stelsel 1, op.

Art. 5.De Minister tot wier bevoegdheid het Onderwijs voor Sociale Promotie behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 15 juni 2007.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Presidente, belast met het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M. ARENA

^