Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 24 juni 2005
gepubliceerd op 09 september 2005

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende samenstelling van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies van het administratief personeel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2005029236
pub.
09/09/2005
prom.
24/06/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JUNI 2005. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende samenstelling van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies van het administratief personeel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 12 mei 2004 tot bepaling van het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 19, 20, 21;

Op de voordracht van de Minister-Presidente, belast met het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor Sociale Promotie, van de Vice-Presidente en Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen, van de Minister van Ambtenarenzaken en Sport;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 juni 2005, Besluit :

Artikel 1.Benoemd worden tot voorzitter, werkend en plaatsvervangend lid van de Zonale Commissie Brussel : 1° Voorzitster : Mevr.Bernadette GENOTTE, opdrachthouder. 2° Werkend lid dat de overheid vertegenwoordigt : Mevr.Viviane PIEDANNA, studieprefect;

Mevr. Suzanne DELMEZ, directrice;

De heer Patrick BROHAN, opvoeder-huismeester. 3° Plaatsvervangend lid dat de overheid vertegenwoordigt : Mevr.Françoise MARCHAL, bestuurster;

De heer Eric MICHIELSEN, opvoeder-huismeester;

Mevr. Maguy BOUCHERFANE, directrice. 4° Werkend lid dat de vakverenigingen vertegenwoordigt : de heer Michel PETIT; de heer Michel BEX;

Mevr. Pascale VANDERSTRAETEN. 5° Plaatsvervangend lid dat de vakverenigingen vertegenwoordigt : de heer Vincent DONATO; Mevr. Chantal HUART;

De heer Francis DEGELDER. 6° Afgevaardigd lid van de Regering : Mevr.Geneviève COTTON;

De heer Michel KAROLINSKI;

De heer Luc BARBAY. Benoemd worden respectievelijk tot secretaris en plaatsvervangende secretaris de heren Pierre LAMBERT en Joseph LESUISSE.

Art. 2.Benoemd worden tot voorzitter, werkend en plaatsvervangend lid van de Zonale Commissie Waals-Brabant : 1° Voorzitter : de heer Guy PATRIS, studieprefect.2° Werkend lid dat de overheid vertegenwoordigt : Mevr.Françoise GALOUX, studieprefect;

De heer Eric NOLMANS, bestuurder;

Mevr. Anne DECATELLE, bestuurster. 3° Plaatsvervangend lid dat de overheid vertegenwoordigt : Mevr.Thérèse HANDGRAAF, studieprefect;

Mevr. Joëlle MASSART, intern opvoeder;

De heer Etienne NOEL, onderwijzer. 4° Werkend lid dat de vakverenigingen vertegenwoordigt : de heer Michel PETIT; Mevr. Antoinette KLEIN;

Mevr. Rita VAN ROELEN. 5° Plaatsvervangend lid dat de vakverenigingen vertegenwoordigt : de heer Vincent DONATO; de heer Michel BEX;

Mevr. Isabelle WARGNIES. 6° Afgevaardigd lid van de Regering : Mevr.Geneviève COTTON;

Mevr. Delphine POUPE;

De heer Joseph DECKERS. Benoemd worden respectievelijk tot secretaris en plaatsvervangende secretaris de heren Christian HANQUET en Gérard LEMELLE.

Art. 3.Benoemd worden tot voorzitter, werkend en plaatsvervangend lid van de Zonale Commissie Namen : 1° Voorzitter : de heer Didier LETURCQ, directeur.2° Werkend lid dat de overheid vertegenwoordigt : de heer Pierre RADELET, directeur; Mevr. Laurence PLASMAN, bestuurster;

De heer Daniel WALLENS, bestuurder. 3° Plaatsvervangend lid dat de overheid vertegenwoordigt : Mevr.Yolande KUBORN, bestuurster;

De heer Etienne DEVLIEGHER, bestuurder;

Mevr. Christine MANGON, secretaresse. 4° Werkend lid dat de vakverenigingen vertegenwoordigt : de heer Jean-Luc MATAGNE; Mevr. Geneviève BROTECORNE;

Mevr. Véronique LEBEGUE. 5° Plaatsvervangend lid dat de vakverenigingen vertegenwoordigt : Mevr.Anne-Marie GERARD;

De heer Michel BEX;

Mevr. Marie-Josée ANTOINE. 6° Afgevaardigd lid van de Regering : de heer Jean-Luc BOIGELOT; de heer Jean-Marc GASPARD;

Mevr. Marie-Madeleine HOWET. Benoemd worden respectievelijk tot secretaris en plaatsvervangende secretaresse de heer Didier PRUMONT en Mevr. Laurence MINSIER.

Art. 4.Benoemd worden tot voorzitter, werkend en plaatsvervangend lid van de Zonale Commissie Luik : 1° Voorzitster : Mevr.Emmanuelle WINDELS, directrice. 2° Werkend lid dat de overheid vertegenwoordigt : de heer Freddy KRINS, studieprefect; Mevr. Annette DELATTE, studieprefect;

Mevr. Bernadette PHILIPPART, studieprefect. 3° Plaatsvervangend lid dat de overheid vertegenwoordigt : de heer Albert KEVER, bestuurder; Mevr. Arlette SABEL, studieprefect;

Mevr. Nicole BAIRE, bestuurster. 4° Werkend lid dat de vakverenigingen vertegenwoordigt : de heer René REMACLE; Mevr. Marcelle PURNELLE;

De heer David DOME. 5° Plaatsvervangend lid dat de vakverenigingen vertegenwoordigt : Mevr.Anne-Marie GERARD;

De heer Michel BEX;

Mevr. Solange VAN WOLPUT. 6° Afgevaardigd lid van de Regering : Mevr.Marie-Christine ZEEVART;

De heer Jean-Marc GASPARD;

De heer Francis GERMEYS. Benoemd worden respectievelijk tot secretaresse en plaatsvervangende secretaresse Mevr. Ludivine RENARD en Mevr. Laurence GEORGES.

Art. 5.Benoemd worden tot voorzitter, werkend en plaatsvervangend lid van de Zonale Commissie Luxemburg : 1° Voorzitter : de heer Bernard DUPONT, opdrachthouder.2° Werkend lid dat de overheid vertegenwoordigt : de heer Hervé BRACKMAN, directeur; Mevr. Marie-Danièle LETTE, bestuurster;

De heer Emile FIEVET, directeur. 3° Plaatsvervangend lid dat de overheid vertegenwoordigt : de heer Odon JEUNEJEAN, directiesecretaris; Mevr. Anne-Marie PASTELEURS, studieprefect;

De heer Dominique DOURTE, leraar. 4° Werkend lid dat de vakverenigingen vertegenwoordigt : de heer René REMACLE; Mevr. Marie-Christine MAURE;

Mevr. Marie-Claude WEBER. 5° Plaatsvervangend lid dat de vakverenigingen vertegenwoordigt : Mevr.Anne-Marie GERARD;

De heer Michel BEX;

De heer Remy ROBERT. 6° Afgevaardigd lid van de Regering : de heer Jean-Luc BOIGELOT; Mevr. Yvonne HAVELANGE;

De heer Jacques SOBLET. Benoemd worden respectievelijk tot secretaresse en plaatsvervangende secretaris Mevr. Géraldine MENESTRET en de heer Thierry BOON.

Art. 6.Benoemd worden tot voorzitter, werkend en plaatsvervangend lid van de Zonale Commissie Henegouwen : 1° Voorzitter : de heer Jean-Luc VAN LERBERGHE, directeur.2° Werkend lid dat de overheid vertegenwoordigt : Mevr.Nadine JOELANTS, studieprefect;

De heer Alfred PIRAUX, opdrachthouder;

Mevr. Judith PHILIPPE, onderdirectrice. 3° Plaatsvervangend lid dat de overheid vertegenwoordigt : de heer Vincent DURANT, directeur; Mevr. Marie-Madeleine BROGNIEZ, bestuurster;

Mevr. Bernadette GODIN, directrice. 4° Werkend en plaatsvervangend lid dat de vakverenigingen vertegenwoordigt : Mevr.Anne-Marie GERARD;

De heer Michel BEX;

Mevr. Pascale VANDER STRAETEN. 5° Plaatsvervangend lid dat de vakverenigingen vertegenwoordigt : de heer Fabrice PAINVIN; Mevr. Véronique T'SJOEN;

Mevr. Christelle GORIS. 6° Afgevaardigd lid van de Regering : Mevr.Ingrid DUPONT;

De heer Michel VANOPSTAL;

De heer Richard PLUMES. Benoemd worden respectievelijk tot secretaris en plaatsvervangende secretaris de heren Philippe GAUTHIER en Jean-Luc DUVIVIER.

Art. 7.Benoemd worden tot voorzitter, ondervoorzitter, werkend en plaatsvervangend lid van de Interzonale Commissie : 1° Voorzitter : de heer Félicien DE LAET, directeur-generaal.2° Vice-Voorzitter : de heer Bernard GORET.3° Werkend lid dat de overheid vertegenwoordigt : de heer Bernard DUPONT, opdrachthouder; Mevr. Bernadette GENOTTE, opdrachthouder;

De heer Jacques LEBEGGE, directeur-voorzitter. 4° Plaatsvervangend lid dat de overheid vertegenwoordigt : de heer Alfred PIRAUX, opdrachthouder; Mevr. France CAMBIER, studieprefect;

De heer Thierry NOVALET, provisor. 5° Werkend lid dat de vakverenigingen vertegenwoordigt : Mevr.Anne-Marie GERARD;

De heer Michel BEX Mevr. Pascale VANDER STRAETEN. 6° Plaatsvervangend lid dat de vakverenigingen vertegenwoordigt : de heer Michel PETIT; Mevr. Marcelle PURNELLE;

Mevr. Jocelyne VILLEE. 7° Afgevaardigd lid van de Regering : de heer Jean-Marc GASPARD; Mevr. Delphine POUPE;

De heer Francis GERMEYS. Benoemd worden respectievelijk tot secretaris en plaatsvervangende secretaris de heren Sébastien NENNEN en Jean-Luc DUVIVIER.

Art. 8.De Minister van Ambtenarenzaken en Sport wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 9.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 23 maart 2005.

Brussel, 24 juni 2005.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Presidente, belast met het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M. ARENA De Vice-Presidente en Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET De Minister van Ambtenarenzaken en Sport, Cl. EERDEKENS

^