Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 28 juni 2004
gepubliceerd op 29 november 2004

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot afschaffing van het internaat verbonden aan het "Athénée royal" in Marche

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2004203353
pub.
29/11/2004
prom.
28/06/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JUNI 2004. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot afschaffing van het internaat verbonden aan het "Athénée royal" in Marche


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het koninklijk besluit nr. 456 van 10 september 1986 houdende rationalisatie en programmatie van de internaten van het door de Staat georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, inzonderheid op artikel 2, § 2;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 mei 2004;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 28 mei 2004;

Gelet op het advies van het Hoog Overlegcomité van sector IX, gegeven op 23 juni 2004;

Overwegende dat op 1 oktober 2003 het internaat verbonden aan het "Athénée royal" in Marche geen dertig interne leerlingen telt die regelmatig ingeschreven zijn;

Op de voordracht van de Minister van Secundair Onderwijs en Buitengewoon Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het internaat verbonden aan het "Athénée royal" in Marche wordt afgeschaft.

Art. 2.Een betrekking van bestuurder wordt afgeschaft.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2004.

Art. 4.De Minister van Secundair Onderwijs en Buitengewoon Onderwijs wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 juni 2004.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Secundair Onderwijs en Buitengewoon Onderwijs, P. HAZETTE

^