Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 26 augustus 2002
gepubliceerd op 16 januari 2003

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 24, § 2, 8°, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2002029483
pub.
16/01/2003
prom.
26/08/2002
ELI
eli/besluit/2002/08/26/2002029483/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


26 AUGUSTUS 2002. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 24, § 2, 8°, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op artikel 24, § 2, 8°, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving;

Gelet op artikel 21 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1984 houdende rationalisatie en programmatie van het gewoon kleuter- en lager onderwijs;

Overwegende dat de school « Saint-Fiacre » te Dison, georganiseerd in twee vestigingsplaatsen, niet langer aan de normen inzake rationalisatie voor het schooljaar 2002-2003 zal beantwoorden;

Overwegende dat een van beide vestigingsplaatsen, gelegen rue Simon Lobet te Heusy, gemeente Verviers, wordt overgeheveld naar een andere school gelegen op het grondgebied van dezelfde gemeente;

Gelet op het verzoek van de inrichtende macht vanaf 1 september 2002 een fusie te verrichten tussen de vrije scholen « Saint-Fiacre » te Dison en « Saint-Louis » te Olne;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 augustus 2002;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 26 augustus 2002;

Op de voordracht van de Minister van Kinderwelzijn, belast met het Basisonderwijs, de opvang en de opdrachten toegewezen aan de « O.N.E. »;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 augustus 2002, Besluit : Enig artikel. Aan de Inrichtende Macht van de scholen « Saint-Fiacre » te Dison en « Saint-Louis » te Olne wordt toelating gegeven om vanaf 1 september 2002 een school te organiseren die een pedagogisch geheel vormt gelegen tussen beide gemeenten van Dison en Olne.

Brussel, 26 augustus 2002.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister belast met het Basisonderwijs, J.-M. NOLLET

^