Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 29 oktober 1999
gepubliceerd op 15 december 1999

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benaming van de leden van de Gemeenschapsoverheid voor internationale adoptie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1999029678
pub.
15/12/1999
prom.
29/10/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 OKTOBER 1999. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benaming van de leden van de Gemeenschapsoverheid voor internationale adoptie


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 14 juli 1992 tot oprichting van de Gemeenschapsoverheid voor Internationale Adoptie;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gegrond op het feit dat de Gemeenschapsoverheid voor Internationale Adoptie ononderbroken moet kunnen verderwerken, Besluit :

Artikel 1.Worden als lid van de Gemeenschapsoverheid voor internationale adoptie voor een duur van zes jaar met ingang van 1 augustus 1999 benoemd, de personen wier namen hierna vermeld staan : Mevrn. : Anne-Marie Crine;

Danièle Gevaert-Delatte;

Sonia Vanden Eede.

De heren : Stéphane Albessard;

Didier Dehou.

Art. 2.Mevr. Danièle Gevaert-Delatte wordt als voorzitster van de gemeenschapsoverheid voor internationale adoptie benoemd.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 1999.

Brussel, 29 oktober 1999.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister voor de Hulpverlening aan de Jeugd en de Gezondheid, Mevr. N. MARECHAL

^