Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Duitstalige Gemeenschap van 30 november 1998
gepubliceerd op 28 oktober 1999

Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot erkenning van de vrije lokale zenders

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
1999033001
pub.
28/10/1999
prom.
30/11/1998
ELI
eli/besluit/1998/11/30/1999033001/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 NOVEMBER 1998. - Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot erkenning van de vrije lokale zenders


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, gewijzigd bij de wetten van 6 juli 1990, 18 juli 1990, 5 mei 1993, 16 juli 1993 en 30 december 1993;

Gelet op het decreet van 16 juni 1986 tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden van de vrije lokale zenders;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 9 juli 1987 betreffende de erkenning van de vrije lokale zenders;

Gelet op het advies gegeven op 11 december 1997 door de Commissie van de vrije lokale zenders;

Op de voordracht van de Minister van Jeugd, Vorming, Media en Sociale Aangelegenheden, Besluit :

Artikel 1.De lokale zender Radio Studio Kelmis gevestigd te Kelmis, Kirchstrasse 28, wordt door dit besluit voor twee jaar erkend.

Art. 2.De Minister van Jeugd, Vorming, Media en Sociale Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking op 3 maart 1998.

Eupen, 30 november 1998.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, Minister van Financiën, Internationale Betrekkingen, Gezondheid, Gezin en Bejaarden, Sport en Toerisme, J. MARAITE De Minister van Jeugd, Vorming, Media en Sociale Aangelegenheden, K.-H. LAMBERTZ

^