Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 29 april 2021
gepubliceerd op 17 mei 2021

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van de Beheerraad voor gezondheid en bijstand aan personen van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2021020941
pub.
17/05/2021
prom.
29/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


29 APRIL 2021. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van de Beheerraad voor gezondheid en bijstand aan personen van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag


Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Gelet op de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag, artikelen 9, §§ 4 en 8, en 10;

Gelet op de voorgedragen kandidaat door verzekeringsinstellingen;

Op voordracht van de leden van het Verenigd College, bevoegd voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Eervol ontslag uit zijn mandaat van plaatsvervangend lid van de beheerraad voor gezondheid en bijstand aan personen van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag wordt verleend aan de heer LANGE, Bernard.

Art. 2.De heer PERL, François wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de beheerraad voor gezondheid en bijstand aan personen van de voornoemde Dienst, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een verzekeringinstelling.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Gezondheid, Bijstand aan Personen en de Gezinsbijslagen, worden belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 april 2021.

Voor het Verenigd College : De voorzitter, R. VERVOORT

^