Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 26 oktober 2015
gepubliceerd op 09 februari 2016

Ministerieel besluit houdende delegatie van handtekening aan de leidend Ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad inzake prijzen in de rusthuizen

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2016031108
pub.
09/02/2016
prom.
26/10/2015
ELI
eli/besluit/2015/10/26/2016031108/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

26 OKTOBER 2015. - Ministerieel besluit houdende delegatie van handtekening aan de leidend Ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad inzake prijzen in de rusthuizen


De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan Personen, Gelet op het besluit van het Verenigd College van 13 juli 1989 houdende het reglement van zijn werking en delegatie van bevoegdheid inzake procedures voor de rechtbanken en tot regeling van de ondertekening der akten van het Verenigd College;

Gelet op het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 20 juli 2014 tot vaststelling van de bevoegdheden van de leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, artikel 4, Besluiten :

Artikel 1.Binnen de perken opgelegd door artikel 6, § 1, VI., vijfde lid, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, vervangen bij de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming, wordt het de leidende Ambtenaar, of zijn gedelegeerde, toegelaten om, in naam van de ministers en volgens de door hen gegeven instructies, de beslissing te ondertekenen tot bepaling van de prijs die wordt gevraagd aan de bewoners in de rust- en verzorgingstehuizen, de centra voor dagverzorging, de rusthuizen, de centra voor dagopvang, de centra voor nachtopvang en de centra voor kortverblijf voor bejaarde personen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt Brussel, 26 oktober 2015.

Het Lid van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan Personen, P. SMET

^