Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Franse Gemeenschapscommissie van 10 september 1998
gepubliceerd op 09 oktober 1998

Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot sluiting van de gewone zitting 1997-1998 van de Raad van de Franse Gemeenschapscommissie

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
1998031403
pub.
09/10/1998
prom.
10/09/1998
ELI
eli/besluit/1998/09/10/1998031403/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 SEPTEMBER 1998. - Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot sluiting van de gewone zitting 1997-1998 van de Raad van de Franse Gemeenschapscommissie


Het College van de Franse Gemeenschapscommissie, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse instellingen, inzonderheid op artikel 71, Besluit :

Artikel 1.De gewone zitting 1997-1998 van de Raad van de Franse Gemeenschapscommissie is gesloten.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 22 oktober 1998.

Brussel, 10 september 1998.

Namens het College van de Franse Gemeenschapscommissie : H. HASQUIN, Voorzitter van het College.

^