Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering
gepubliceerd op 01 juli 2021

Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2021, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap een treurzilverlinde , gelegen Lijsterbessebomenlaa(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2021042432
pub.
01/07/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2021Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/05/2021 pub. 20/05/2021 numac 2021041355 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan bij hoogdringendheid om redenen van openbaar nut ten gunste van de gemeente Ukkel voor het goed gelegen Alsembergsesteenweg 875, te 1180 Ukkel sluiten, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap een treurzilverlinde (Tilia petiolaris), gelegen Lijsterbessebomenlaan 1 in Ukkel, bekend ten kadaster te Ukkel sectie H, perceel nr 55/02T26 (deel) (Belgische Lambertcoördinaten: X: 150790 /Y: 162812), wegens zijn wetenschappelijke en esthetische waarde.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^