Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering
gepubliceerd op 25 juni 2021

Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2021, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de totaliteit van het gebouw gelegen Paul Deschanellaan 20 in Schaarbeek, wegens zijn Het goed is gekend ten kadaster van Schaarbeek, 6de afdeling, sectie D, perceel nr. 4Y5.

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2021042302
pub.
25/06/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2021Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/05/2021 pub. 20/05/2021 numac 2021041355 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan bij hoogdringendheid om redenen van openbaar nut ten gunste van de gemeente Ukkel voor het goed gelegen Alsembergsesteenweg 875, te 1180 Ukkel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/05/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031507 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van artikel 8 van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/05/2021 pub. 04/06/2021 numac 2021041847 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de verdeling van de betrekkingen en van de subsidies inzake de professionele inschakeling van jongeren uit instellingen voor alternerend onderwijs bij de gemeentebesturen voor het schooljaar 2021-2022 sluiten, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de totaliteit van het gebouw gelegen Paul Deschanellaan 20 in Schaarbeek, wegens zijn historische en artistieke waarde.

Het goed is gekend ten kadaster van Schaarbeek, 6de afdeling, sectie D, perceel nr. 4Y5.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^