Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering
gepubliceerd op 28 augustus 2017

Toekenning facultatieve subsidie Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2017 wordt een subsidie van 42.000,00 euro toegekend aan de VZW College van het Executief van de Moslims van België voor het begrot(...)

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2017013033
pub.
28/08/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Toekenning facultatieve subsidie Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2017 pub. 21/08/2017 numac 2017040456 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 13 januari 1994 betreffende de bevordering van de buitenlandse handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030909 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2014 tot aanwijzing van de in de artikelen 313/3 en 313/9 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde ambtenaren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030822 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot erkenning van de islamitische gemeenschap met de naam AL-INABA type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030824 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot erkenning van de islamitische gemeenschap met de naam El Mohsinine type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030906 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van een bemiddelaar ombudsman bij de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030823 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot erkenning van de islamitische gemeenschap met de naam Centre Culturel Arrayane type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017030858 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in artikel 5 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde gemachtigde ambtenaren sluiten wordt een subsidie van 42.000,00 euro toegekend aan de VZW College van het Executief van de Moslims van België (0898.987.189) voor het begrotingsjaar 2017, in het kader van een budgettaire, boekhoudkundige en juridische begeleiding.

^