Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juli 2018
gepubliceerd op 23 juli 2018

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2017 tot aanwijzing van de in artikel 5 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde gemachtigde ambtenaren

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018031541
pub.
23/07/2018
prom.
12/07/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JULI 2018. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017030858 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in artikel 5 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde gemachtigde ambtenaren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030909 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2014 tot aanwijzing van de in de artikelen 313/3 en 313/9 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde ambtenaren sluiten tot aanwijzing van de in artikel 5 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde gemachtigde ambtenaren


De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO), inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017030858 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in artikel 5 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde gemachtigde ambtenaren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030909 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2014 tot aanwijzing van de in de artikelen 313/3 en 313/9 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde ambtenaren sluiten tot aanwijzing van de in artikel 5 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde gemachtigde ambtenaren;

Overwegende dat de continuïteit van de openbare dienst vereist dat een plaatsvervangend stelsel georganiseerd wordt als een of meerdere gemachtigde ambtenaren afwezig of verhinderd zijn;

Overwegende bovendien dat dhr. Albert Goffart uit de lijst van gemachtigde ambtenaren verwijderd dient te worden gelet het feit dat deze met pensioen is;

Op de voordracht van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en inzonderheid Ruimtelijke Ordening en Monumenten en Landschappen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017030858 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in artikel 5 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde gemachtigde ambtenaren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030909 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2014 tot aanwijzing van de in de artikelen 313/3 en 313/9 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde ambtenaren sluiten tot aanwijzing van de in artikel 5 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde gemachtigde ambtenaren worden de woorden « De heer Albert GOFFART, Directeur van de Directie Stedenbouw van BSE » verwijderd.

Art. 2.Er wordt een nieuw artikel 1bis ingevoegd, dat luidt als volgt: Indien Mevr. Waknine en dhr. Périlleux afwezig of verhinderd zijn, worden aangesteld als gemachtigde ambtenaar: - Thibaut Jossart - François Timmermans - Sarah Lagrillière - Bénédicte Annegarn - Véronique Henry Indien dhr. Wauters afwezig of verhinderd is, wordt aangesteld als gemachtigde ambtenaar: Manja Vanhaelen

Art. 3.De Minister-President, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 juli 2018.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering: De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, R. VERVOORT

^