Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 maart 2015
gepubliceerd op 02 april 2015

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op het Verkeersreglement

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2015031189
pub.
02/04/2015
prom.
19/03/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MAART 2015. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op het Verkeersreglement


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de wet van 9 juli 1875 op de trams, meer bepaald artikel 11;

Gelet op de besluitwet van 30 december 1946 betreffende het bezoldigd vervoer van personen over de weg met autobussen en met autocars, in het bijzonder artikel 31;

Gelet op de ordonnantie van 22 november 1990 betreffende de organisatie van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het bijzonder op artikel 18bis;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 september 1976 houdende reglement op de politie van personenvervoer per tram, premetro, metro, autobus en autocar, in het bijzonder op artikel 41;

Gelet op het besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering van 13 december 2007 tot vaststelling van sommige exploitatievoorwaarden van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op artikel 3, 12°, van de Wegcode betreffende de personen bevoegd om toezicht uit te oefenen op de naleving van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 januari 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/01/2009 pub. 09/03/2009 numac 2009031116 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op de Wegcode sluiten, gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei2010, 13 januari en 23 juni 2011, 12 januari 2012, 28 juni en 8 november 2012, 6 juni 2013 en 5 september 2013 en door ministerieel besluit van 7 november 2013 en 3 juni 2014 tot aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op het Verkeersreglement;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, in het bijzonder artikel 5, 31° ;

Overwegende dat het personeelsverloop binnen de MIVB een actualisering van deze lijst noodzaakt;

Op voorstel van de Minister belast met Mobiliteit en Openbare Werken, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 januari 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/01/2009 pub. 09/03/2009 numac 2009031116 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op de Wegcode sluiten, gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 2010, 13 januari en 23 juni 2011, 12 januari 2012, 28 juni en 8 november 2012, 6 juni 2013 en 5 september 2013 en door ministerieel besluit van 7 november 2013 en 3 juni 2014 tot aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op het Verkeersreglement wordt de tabel vervangen door onderstaande :

Direction générale :

Algemene Directie :

BIOUL

LUC

F

BIOUL

LUC

F

DELBROUC

LAURENT

F

DELBROUC

LAURENT

F

DELVOSAL

BENOIT

F

DELVOSAL

BENOIT

F

DE MEEUS

BRIEUC

F

DE MEEUS

BRIEUC

F

LAUWERS

KRIS

N

LAUWERS

KRIS

N

EVENEPOEL

JACQUES

N

EVENEPOEL

JACQUES

N

TAHIRAJ

SADBERE

F

TAHIRAJ

SADBERE

F

WAUTIER

ERIC

N

WAUTIER

ERIC

N

DE FABRIBECKERS

SERGE

F

DE FABRIBECKERS

SERGE

F

VAN DEN HOUTE

PATRICK

N

VAN DEN HOUTE

PATRICK

N

DONCKERS

CHRISTIAN

F

DONCKERS

CHRISTIAN

F

AMEYS

GERDA

N

AMEYS

GERDA

N

DELOZ

EMILE

N

DELOZ

EMILE

N

HERTEN

HUGO

N

HERTEN

HUGO

N

SPELTENS

FRANCIS

F

SPELTENS

FRANCIS

F

DE MAERSCHALCK

DANY

N

DE MAERSCHALCK

DANY

N

Direction Bus :

Directie Bus :


ABDEDOU

KHALED

F

ABDEDOU

KHALED

F

ABDESLAMI

MOHAMED

F

ABDESLAMI

MOHAMED

F

ABOU MESSAOUD

MOUSTAPHA

F

ABOU MESSAOUD

MOUSTAPHA

F

ABTS

JOHAN

N

ABTS

JOHAN

N

ADIAN

FOUAD

F

ADIAN

FOUAD

F

AHALLAL

NORDINE

F

AHALLAL

NORDINE

F

AHALLY

YOUSSEF

F

AHALLY

YOUSSEF

F

AHARAG

RACHID

F

AHARAG

RACHID

F

AKALAY

NORDINE

F

AKALAY

NORDINE

F

ALKORTOBI

ZOUHIR

F

ALKORTOBI

ZOUHIR

F

APPANA

DEVADAS

F

APPANA

DEVADAS

F

BAECK

THIERRY

N

BAECK

THIERRY

N

BARTOLONI

CARLO

F

BARTOLONI

CARLO

F

BELMEHIDI

MOHAMED

F

BELMEHIDI

MOHAMED

F

BELMIR

BRAHIM

F

BELMIR

BRAHIM

F

BEN ALI

MOHAMED

F

BEN ALI

MOHAMED

F

BENMESSAOUD

ABDELHAFID

N

BENMESSAOUD

ABDELHAFID

N

BEN MESSAOUD

RACHID

F

BEN MESSAOUD

RACHID

F

BEN TAHER

MOHAMED SAID

F

BEN TAHER

MOHAMED SAID

F

BENTHAMI

RACHID

F

BENTHAMI

RACHID

F

BERRICHI

AHMED

F

BERRICHI

AHMED

F

BORLOO

GEORGES

N

BORLOO

GEORGES

N

BOUDOUASEL

HOUSSIEN

F

BOUDOUASEL

HOUSSIEN

F

BOUTAGRAT

MOHAMED

F

BOUTAGRAT

MOHAMED

F

BREDAEL

JEAN CLAUDE

F

BREDAEL

JEAN CLAUDE

F

BULINCKX

DANIEL

F

BULINCKX

DANIEL

F

CATTEEUW

MICHA"L

F

CATTEEUW

MICHA"L

F

CAUWELIER

EDDY

N

CAUWELIER

EDDY

N

CHIBANI

DRISS

F

CHIBANI

DRISS

F

COOREMAN

JOHAN

N

COOREMAN

JOHAN

N

DA SILVA PEDRAS

FRANCISCO

F

DA SILVA PEDRAS

FRANCISCO

F

DEBACKER

YVES

F

DEBACKER

YVES

F

DELCROIX

MICHA"L

F

DELCROIX

MICHA"L

F

DEPRIESTER

DANIEL

N

DEPRIESTER

DANIEL

N

DERFOUF

AHMED

F

DERFOUF

AHMED

F

DESCHOENMAEKER

GREGORY

F

DESCHOENMAEKER

GREGORY

F

DE TOBEL

RONNY

N

DE TOBEL

RONNY

N

DE VOLDER

MARCEL

F

DE VOLDER

MARCEL

F

DEVOS

JAAK

N

DEVOS

JAAK

N

DE WAELE

MARC

F

DE WAELE

MARC

F

DE WILDE

PIERRE

F

DE WILDE

PIERRE

F

DOMBRECHT

MARTINE

N

DOMBRECHT

MARTINE

N

DORET

PATRICK

F

DORET

PATRICK

F

DORET

THIERRY

F

DORET

THIERRY

F

DOUMEN

PATRICK

N

DOUMEN

PATRICK

N

EL ABDI

REDUAN

F

EL ABDI

REDUAN

F

EL FILALI

HAMID

F

EL FILALI

HAMID

F

EL KAF MOULAY

BRAHIM

F

EL KAF MOULAY

BRAHIM

F

EL MIR

MOHAMED

F

EL MIR

MOHAMED

F

ERICX

DANIEL

F

ERICX

DANIEL

F

FONTAINE

JEAN MARC

F

FONTAINE

JEAN MARC

F

GHANAM

LAHOUARI

F

GHANAM

LAHOUARI

F

GJANAJ

MIREMAN

F

GJANAJ

MIREMAN

F

GLAEZEN

DIDIER

F

GLAEZEN

DIDIER

F

GUIBANE

NAOUFEL

F

GUIBANE

NAOUFEL

F

HAYEF

ELIAS EL MADANI

F

HAYEF

ELIAS EL MADANI

F

HERMANS

STEFAN

N

HERMANS

STEFAN

N

HOAREAU

HARRY

F

HOAREAU

HARRY

F

HUBERT

LAURENT

F

HUBERT

LAURENT

F

KADIRI

MOHAMED

F

KADIRI

MOHAMED

F

KAIDI

JAMAL

F

KAIDI

JAMAL

F

KESTEMONT

PATRICK

N

KESTEMONT

PATRICK

N

KOSTIT

KHALID

F

KOSTIT

KHALID

F

LAHCENE

HASSAN

F

LAHCENE

HASSAN

F

LAMBEAU

MARC

F

LAMBEAU

MARC

F

LASUY

SERGE

N

LASUY

SERGE

N

LAVENDER

RONNY

N

LAVENDER

RONNY

N

LEBOUTTE

ISABELLE

F

LEBOUTTE

ISABELLE

F

LEHMANN

PASCAL

F

LEHMANN

PASCAL

F

MABITA MA

MOTINGIYA

F

MABITA MA

MOTINGIYA

F

MACKENS

EMMANUEL

N

MACKENS

EMMANUEL

N

MARI

ROCCO

F

MARI

ROCCO

F

MARIVOET

ERIC

F

MARIVOET

ERIC

F

MAURY

ETIENNE

F

MAURY

ETIENNE

F

MEJLOUFI

NABIL

F

MEJLOUFI

NABIL

F

MIGOM

LUC

N

MIGOM

LUC

N

MINNAERT

PETER

N

MINNAERT

PETER

N

MOLLAER

JOHNNY

N

MOLLAER

JOHNNY

N

MONROE

SEBASTIAN

F

MONROE

SEBASTIAN

F

MONTANARO

FABRIZIO

F

MONTANARO

FABRIZIO

F

MOYSON

ALAIN

F

MOYSON

ALAIN

F

M'RABETH

MOHAMED

F

M'RABETH

MOHAMED

F

MUS

ERIK

N

MUS

ERIK

N

NEIHSEN

THOMAS

F

NEIHSEN

THOMAS

F

OUAZARF

BOUMEDIEN

F

OUAZARF

BOUMEDIEN

F

OULAD EL HADJ

TARIK

F

OULAD EL HADJ

TARIK

F

OULAI

CHRISTOPHE

F

OULAI

CHRISTOPHE

F

OZAKAR

JAWAD

F

OZAKAR

JAWAD

F

PIRON

PAUL

F

PIRON

PAUL

F

PRESBURGO

LUCIANO

F

PRESBURGO

LUCIANO

F

RENER

GUY

F

RENER

GUY

F

ROEKENS

DENIS

F

ROEKENS

DENIS

F

ROELS

ANDRE

F

ROELS

ANDRE

F

SABRALLAH

AMINE

F

SABRALLAH

AMINE

F

SCHOLLAERT

FREDERIC

F

SCHOLLAERT

FREDERIC

F

SERRAI

MOHAMED

F

SERRAI

MOHAMED

F

SIMONS

JOSE

F

SIMONS

JOSE

F

SIMONS

VEERLE

N

SIMONS

VEERLE

N

SMETS

PAUL

N

SMETS

PAUL

N

SOUSSI MOUHSSIN

ALI

F

SOUSSI MOUHSSIN

ALI

F

STARING

PHILIPPE

N

STARING

PHILIPPE

N

TAHERE

MUSTAPHA

F

TAHERE

MUSTAPHA

F

THILL

JEAN PHILIPPE

F

THILL

JEAN PHILIPPE

F

ULSER

JEAN PIERRE

F

ULSER

JEAN PIERRE

F

VAN BELLE

MARC

N

VAN BELLE

MARC

N

VAN BOGAERT

LUC

F

VAN BOGAERT

LUC

F

VAN CUTSEM

YVES

F

VAN CUTSEM

YVES

F

VANDERVELDE

WILLIAM

F

VANDERVELDE

WILLIAM

F

VAN WAMBEKE

RUDY

N

VAN WAMBEKE

RUDY

N

VAN SAN

ALAIN

F

VAN SAN

ALAIN

F

VERHEYDT

MICHEL

F

VERHEYDT

MICHEL

F

VERVAENE

LUC

F

VERVAENE

LUC

F

VINCENT

MARC

F

VINCENT

MARC

F

VOLCKAERT

VIRGILE

F

VOLCKAERT

VIRGILE

F

WEBER

MICHEL

F

WEBER

MICHEL

F

WEVERBERGH

EDDY

F

WEVERBERGH

EDDY

F

Direction Tram :

Direction Tram :


ABID

ABDERRAHMANE

F

ABID

ABDERRAHMANE

F

ABID

RACHID

F

ABID

RACHID

F

ABID

SMAIL

F

ABID

SMAIL

F

AELBRECHT

MANUEL

N

AELBRECHT

MANUEL

N

AL MERIOUH

FOUAD

F

AL MERIOUH

FOUAD

F

AMRI

RACHID

F

AMRI

RACHID

F

ARRAHMOUNI

MOHAMED

F

ARRAHMOUNI

MOHAMED

F

BAIROUK

RACHID

F

BAIROUK

RACHID

F

BENKTIB

MOHAMED

F

BENKTIB

MOHAMED

F

BEN MAIMOUN

AHMED

F

BEN MAIMOUN

AHMED

F

BEN NAIM

MOUSTAFA

F

BEN NAIM

MOUSTAFA

F

BOSMAN

GUY

N

BOSMAN

GUY

N

BOUHRIGA

ABDELMAJID

F

BOUHRIGA

ABDELMAJID

F

BOUTAAROURTE

KARIM

F

BOUTAAROURTE

KARIM

F

CARRETTE

OLIVIER

F

CARRETTE

OLIVIER

F

CHAMLAL

SAID

F

CHAMLAL

SAID

F

CHARITA

MARIJKE

N

CHARITA

MARIJKE

N

CINOGLU

MUSTAFA

N

CINOGLU

MUSTAFA

N

DADDA

FATHALLAH

F

DADDA

FATHALLAH

F

DANHIEUX

FILIP

N

DANHIEUX

FILIP

N

DE BOECK

LUC

N

DE BOECK

LUC

N

DE FAUW

STEVE

F

DE FAUW

STEVE

F

DECAT

REGINE

N

DECAT

REGINE

N

D'HERDE

MARC

F

D'HERDE

MARC

F

DOUIDI

MOURAD

F

DOUIDI

MOURAD

F

EBRISIM

LEVENT

F

EBRISIM

LEVENT

F

EL ASSRI EL BADRI

OTHMAN

F

EL ASSRI EL BADRI

OTHMAN

F

EL FILLALI

MIMOUN

F

EL FILLALI

MIMOUN

F

ELAAGBANI

MOHAMED

F

ELAAGBANI

MOHAMED

F

ERPICUM

PASCAL

F

ERPICUM

PASCAL

F

FRANCOYS

ALAIN

F

FRANCOYS

ALAIN

F

GAL

JEAN-MARIE

F

GAL

JEAN-MARIE

F

GHAILANI

HICHAM

F

GHAILANI

HICHAM

F

GHAZOUANI MEDIOUI

MOHAMED

F

GHAZOUANI MEDIOUI

MOHAMED

F

GOOSSENS

WALTER

N

GOOSSENS

WALTER

N

GRIETEN

CHRISTOPHE

F

GRIETEN

CHRISTOPHE

F

HADIT

MOUNIR

F

HADIT

MOUNIR

F

HAEMERS

RONNY

N

HAEMERS

RONNY

N

HAJ M'FEDDAL

RIDWAN

F

HAJ M'FEDDAL

RIDWAN

F

HENDRIKS

FREDERIC

F

HENDRIKS

FREDERIC

F

IZZI

CARLO

F

IZZI

CARLO

F

JANSSENS

DAVID

F

JANSSENS

DAVID

F

JEBARI

MOUHSINE

F

JEBARI

MOUHSINE

F

KASMI

ABDESSAMAD

F

KASMI

ABDESSAMAD

F

LACHACH

ROUCHDI

F

LACHACH

ROUCHDI

F

LEBRUN

DAVID

F

LEBRUN

DAVID

F

LELIEVRE

VERONIQUE

N

LELIEVRE

VERONIQUE

N

LEONARD

JEAN-MARIE

F

LEONARD

JEAN-MARIE

F

LEROY

ALAIN

N

LEROY

ALAIN

N

LONNEUX

SANDRA

F

LONNEUX

SANDRA

F

LUEYA

FRANÇOIS-XAVIER

F

LUEYA

FRANÇOIS-XAVIER

F

LUQUE-GONZALEZ

CHRISTIAN

F

LUQUE-GONZALEZ

CHRISTIAN

F

L'YARAB

AHMED

F

L'YARAB

AHMED

F

MARINKOVIC

TATIANA

F

MARINKOVIC

TATIANA

F

MARZOLLA

SANDRO

F

MARZOLLA

SANDRO

F

MELLOUKI

MOHAMED

F

MELLOUKI

MOHAMED

F

MERTENS

MARC

F

MERTENS

MARC

F

MOTTET

JEAN-LOUIS

F

MOTTET

JEAN-LOUIS

F

MOUSSA

ABEL

F

MOUSSA

ABEL

F

MSADDAQ

EL HOUCINE

F

MSADDAQ

EL HOUCINE

F

OUAGHLI

SAID

F

OUAGHLI

SAID

F

PANNUS

JAN

N

PANNUS

JAN

N

PEETERS

LUC

N

PEETERS

LUC

N

PETIT

PATRICK

F

PETIT

PATRICK

F

POELMANS

PIERRE

N

POELMANS

PIERRE

N

POIRIER

MICHEL

F

POIRIER

MICHEL

F

POLOME

LAURENT

F

POLOME

LAURENT

F

PYPOPS

DANY

N

PYPOPS

DANY

N

QUEIPO GOMEZ

MANUEL

F

QUEIPO GOMEZ

MANUEL

F

RAZA

EMMANUEL

F

RAZA

EMMANUEL

F

SERLUPPENS

SERGE

F

SERLUPPENS

SERGE

F

TAHRI

ABDELOUAHHAB

N

TAHRI

ABDELOUAHHAB

N

VAN DE GUCHT

LENNERT

N

VAN DE GUCHT

LENNERT

N

VAN DER VORST

OSWALDO

N

VAN DER VORST

OSWALDO

N

VAN HECKE

GUNTER

N

VAN HECKE

GUNTER

N

VAN RENTERGHEM

THIERRY

F

VAN RENTERGHEM

THIERRY

F

VANDEN BOSSCHE

DANIEL

F

VANDEN BOSSCHE

DANIEL

F

VANDEVYVER

ALAIN

F

VANDEVYVER

ALAIN

F

VANDROOGHENBROECK

JEAN-MARC

F

VANDROOGHENBROECK

JEAN-MARC

F

VANSNICK

PIERRE

F

VANSNICK

PIERRE

F

VERBEKEN

FREDERIC

F

VERBEKEN

FREDERIC

F

VERBERCKMOES

WILLIAM

N

VERBERCKMOES

WILLIAM

N

VICHOS

GEORGIOS

F

VICHOS

GEORGIOS

F

WILLEMS

PATRICK

N

WILLEMS

PATRICK

N

Directie Field Support - SECURITY

Directie Field Support - SECURITY

AARAB

RACHID

FR

AARAB

RACHID

FR

ABBOU

FOUAD

FR

ABBOU

FOUAD

FR

ABBOUTI

YASSINE

FR

ABBOUTI

YASSINE

FR

ABDESSELAMI

BILAL

FR

ABDESSELAMI

BILAL

FR

ABERKANE

M'HAMED

FR

ABERKANE

M'HAMED

FR

AHEMAME

ALI

FR

AHEMAME

ALI

FR

AHROUCH

ABOUBEKRE

FR

AHROUCH

ABOUBEKRE

FR

AJHIR

ABDERAHMAN

FR

AJHIR

ABDERAHMAN

FR

AKALAY

OTMANE

NL

AKALAY

OTMANE

NL

AKKAD

JAMAL

NL

AKKAD

JAMAL

NL

AKTAS

CEYLAN

FR

AKTAS

CEYLAN

FR

AL FAKER

KARIM

FR

AL FAKER

KARIM

FR

AL HAJAMI

JAWAD

NL

AL HAJAMI

JAWAD

NL

AL UAHABI

MOHAMED

FR

AL UAHABI

MOHAMED

FR

AMAROCHI

TIJANI

FR

AMAROCHI

TIJANI

FR

AMAROUCH

BRAHIM

FR

AMAROUCH

BRAHIM

FR

ARFALA

ALI

NL

ARFALA

ALI

NL

ASLAN

SERKAN

FR

ASLAN

SERKAN

FR

ASSOUFI

YOUSSEF

FR

ASSOUFI

YOUSSEF

FR

BAKKALI

RACHID

FR

BAKKALI

RACHID

FR

BALISTAIRE

THIERRY

FR

BALISTAIRE

THIERRY

FR

BALLET

INE

NL

BALLET

INE

NL

BARFI

KHALED

FR

BARFI

KHALED

FR

BATTIFOY

BRUNO

FR

BATTIFOY

BRUNO

FR

BEHETS

ERWIN

NL

BEHETS

ERWIN

NL

BELAICH

YOUNES

NL

BELAICH

YOUNES

NL

BELCAID

SAID ABBES

FR

BELCAID

SAID ABBES

FR

BEN ALI

ABDELHAKIM

FR

BEN ALI

ABDELHAKIM

FR

BEN ALI

TAREK

FR

BEN ALI

TAREK

FR

BEN AYAD

DAOUDI YOUSSEF

FR

BEN AYAD

DAOUDI YOUSSEF

FR

BEN MESSAOUD

YOUSSEF

FR

BEN MESSAOUD

YOUSSEF

FR

BEN MESSAOUD

ABDEL AZIZ

FR

BEN MESSAOUD

ABDEL AZIZ

FR

BEN YADIR

NASSER

FR

BEN YADIR

NASSER

FR

BENALI

ISMAIL

FR

BENALI

ISMAIL

FR

BENHADI

ABDELKALAK

FR

BENHADI

ABDELKALAK

FR

BENNANI

ZAKARIAE

NL

BENNANI

ZAKARIAE

NL

BERKERS

ALAIN

FR

BERKERS

ALAIN

FR

BERRAHOU

MOUNIR

FR

BERRAHOU

MOUNIR

FR

BESSON

PATRICK

NL

BESSON

PATRICK

NL

BIRLENBACH

ERIC

FR

BIRLENBACH

ERIC

FR

BLANCKAERT

LUC

NL

BLANCKAERT

LUC

NL

BOGARD

LINDA

FR

BOGARD

LINDA

FR

BONTE

JONATHAN

NL

BONTE

JONATHAN

NL

BOUCHARRAFI

MOHAMED

FR

BOUCHARRAFI

MOHAMED

FR

BOUCHIKHI

YAHYA

FR

BOUCHIKHI

YAHYA

FR

BOUKRICHA

SAMIR

FR

BOUKRICHA

SAMIR

FR

BOUFAIDA

NASSER

FR

BOUFAIDA

NASSER

FR

BOUFAIDA

MORAD

FR

BOUFAIDA

MORAD

FR

BOULABHAIM

TAREK

FR

BOULABHAIM

TAREK

FR

BOURKANI

HASSAN

NL

BOURKANI

HASSAN

NL

BOUTI

NAJIB

FR

BOUTI

NAJIB

FR

BOUTSAKOURIN

YOUSSEF

FR

BOUTSAKOURIN

YOUSSEF

FR

BOUZIANE

YOUNES

FR

BOUZIANE

YOUNES

FR

BRYS

CEDRIC

FR

BRYS

CEDRIC

FR

BULBUL

SEDAT

FR

BULBUL

SEDAT

FR

CANNOOT

ERIK

NL

CANNOOT

ERIK

NL

CHATT

NAJIB

FR

CHATT

NAJIB

FR

CHELLALA

MORAD

FR

CHELLALA

MORAD

FR

CHIAPPETTA

MASSIMO

FR

CHIAPPETTA

MASSIMO

FR

CLECH

RENAUD

FR

CLECH

RENAUD

FR

CLEEREN

MARC

FR

CLEEREN

MARC

FR

COENEN

ANDRE

FR

COENEN

ANDRE

FR

COLAK

AYDEMIR

FR

COLAK

AYDEMIR

FR

CORREA

AMADOU

FR

CORREA

AMADOU

FR

CORTOOS

CHRIS

NL

CORTOOS

CHRIS

NL

D'ANGELO

GIORGIO

NL

D'ANGELO

GIORGIO

NL

D'HOEKERS

YASSINE

NL

D'HOEKERS

YASSINE

NL

DABBOUR

MOHAMMAD

FR

DABBOUR

MOHAMMAD

FR

DAISNE

NICKY

NL

DAISNE

NICKY

NL

DAAOIK

SAID

FR

DAAOIK

SAID

FR

DE BEUKELAER

RUDY

NL

DE BEUKELAER

RUDY

NL

DE BONDT

MARC

NL

DE BONDT

MARC

NL

DE CONINCK

STEPHANE

FR

DE CONINCK

STEPHANE

FR

DE GRAEF

BRIGITTE

NL

DE GRAEF

BRIGITTE

NL

DE JAEGER

ARNOLD

FR

DE JAEGER

ARNOLD

FR

DE LA HAYE

JEROME

FR

DE LA HAYE

JEROME

FR

DE MEYER

PHILIPPE

FR

DE MEYER

PHILIPPE

FR

DE NIJS

YANNICK

NL

DE NIJS

YANNICK

NL

DE PEVER

CHRISTINE

NL

DE PEVER

CHRISTINE

NL

DE RUDDER

YVES-PATRICK

FR

DE RUDDER

YVES-PATRICK

FR

DE SOETE

TONNY

NL

DE SOETE

TONNY

NL

DE SMEDT

MICHAEL

NL

DE SMEDT

MICHAEL

NL

DE VOS

JEAN-MARIE

NL

DE VOS

JEAN-MARIE

NL

DE WIT

MARC

FR

DE WIT

MARC

FR

DEBACKER

GUY

NL

DEBACKER

GUY

NL

DEBBOUN

HECHAM

FR

DEBBOUN

HECHAM

FR

DECONINCK

PHILIPPE

NL

DECONINCK

PHILIPPE

NL

DEDOBBELEER

ERIC

FR

DEDOBBELEER

ERIC

FR

DEGERLI

HUNKAR

FR

DEGERLI

HUNKAR

FR

DEKEYSER

LAURENT

FR

DEKEYSER

LAURENT

FR

DEKOSTER

PATRICK

NL

DEKOSTER

PATRICK

NL

DELAITTE

MICHAEL

NL

DELAITTE

MICHAEL

NL

DELESTINNE

YVES

FR

DELESTINNE

YVES

FR

DE LEEUW

CHRISTOPHE

FR

DE LEEUW

CHRISTOPHE

FR

DI NATALE

CRISTOFORO

FR

DI NATALE

CRISTOFORO

FR

DERUYVER

JOHNNY

FR

DERUYVER

JOHNNY

FR

DESPLENTER

MARC

NL

DESPLENTER

MARC

NL

DEVRIESE

KENNY

NL

DEVRIESE

KENNY

NL

DEYAERT

DIDIER

FR

DEYAERT

DIDIER

FR

DIERICKX

STEVEN

NL

DIERICKX

STEVEN

NL

DREESEN

DANY

FR

DREESEN

DANY

FR

DRIESSENS

DIDIER

FR

DRIESSENS

DIDIER

FR

DUBOIS

OLIVIER

FR

DUBOIS

OLIVIER

FR

EBERTITAN

ALI

FR

EBERTITAN

ALI

FR

EGGERICKX

OLIVIER

FR

EGGERICKX

OLIVIER

FR

EL AALILI

MOHAMED

FR

EL AALILI

MOHAMED

FR

EL BEKKOURI

FAHD

FR

EL BEKKOURI

FAHD

FR

EL BOUJDAINI

FARID

FR

EL BOUJDAINI

FARID

FR

EL BOURI

FOUAD

FR

EL BOURI

FOUAD

FR

EL IDRISSI

AYOUB

FR

EL IDRISSI

AYOUB

FR

EL HABACHI

NORDINE

FR

EL HABACHI

NORDINE

FR

EL HADOUCHI

ISMAIL

FR

EL HADOUCHI

ISMAIL

FR

EL HOUARI

MUSTAPHA

FR

EL HOUARI

MUSTAPHA

FR

EL MOUJAMAI

AZZAM

FR

EL MOUJAMAI

AZZAM

FR

EL YOUSSEFI

YASSINE

FR

EL YOUSSEFI

YASSINE

FR

ESMAIRI

NAGIM

FR

ESMAIRI

NAGIM

FR

ESSADDIKI

ZAKARIA

FR

ESSADDIKI

ZAKARIA

FR

FARES

ALI

FR

FARES

ALI

FR

FERJANI

NOURREDINE

FR

FERJANI

NOURREDINE

FR

FIERENS

FRANÇOISE

FR

FIERENS

FRANÇOISE

FR

FONCE

PATRICK

FR

FONCE

PATRICK

FR

FRANCOIS

HUBERT

FR

FRANCOIS

HUBERT

FR

GEERS

GUSTAVE

FR

GEERS

GUSTAVE

FR

GEETS

MARC

NL

GEETS

MARC

NL

GENEZELE-KITOKO

YASMINE

FR

GENEZELE-KITOKO

YASMINE

FR

GHARBI

SAMI

NL

GHARBI

SAMI

NL

GHAREB

YOUSSEF

FR

GHAREB

YOUSSEF

FR

GHAZALI

BILAL

FR

GHAZALI

BILAL

FR

GIEVORS

JEAN-CLAUDE

FR

GIEVORS

JEAN-CLAUDE

FR

GOESSENS

LAURENT

FR

GOESSENS

LAURENT

FR

GONDRY

JEAN-JACQUES

FR

GONDRY

JEAN-JACQUES

FR

GOOSSENS

BART

NL

GOOSSENS

BART

NL

GREGOIRE

PHILIPPE

FR

GREGOIRE

PHILIPPE

FR

GUARAGNA

ROBERTO

FR

GUARAGNA

ROBERTO

FR

GUILLEN JARENO

JUAN-CARLOS

FR

GUILLEN JARENO

JUAN-CARLOS

FR

HADDAD M'SAOURI

SAMIRA

FR

HADDAD M'SAOURI

SAMIRA

FR

HADJ M'HEND

ABDELLAH

FR

HADJ M'HEND

ABDELLAH

FR

HAECK

ISABEL

NL

HAECK

ISABEL

NL

HAJ M'FEDDAL

NOUR-EDDINE

FR

HAJ M'FEDDAL

NOUR-EDDINE

FR

HAMMOUTI

EL HACHMI

FR

HAMMOUTI

EL HACHMI

FR

HANZEN

JEAN-NOEL

FR

HANZEN

JEAN-NOEL

FR

HAOUARI

CHAQUIR

FR

HAOUARI

CHAQUIR

FR

HARFI

ABDOU

FR

HARFI

ABDOU

FR

HARROUD

MOHAMED

NL

HARROUD

MOHAMED

NL

HARTIEL

STEPHANE

FR

HARTIEL

STEPHANE

FR

HEUSCHEN

JONATHAN

FR

HEUSCHEN

JONATHAN

FR

HILALI

NORDIN

FR

HILALI

NORDIN

FR

HOUDRET

PHILIPPE

FR

HOUDRET

PHILIPPE

FR

HRARTI

HICHAM

FR

HRARTI

HICHAM

FR

HUYSMAN

ANN

NL

HUYSMAN

ANN

NL

ISERENTANT

EMILE

FR

ISERENTANT

EMILE

FR

IZCI

SALIH

FR

IZCI

SALIH

FR

JABER

YASINE

NL

JABER

YASINE

NL

JANSSENS

JEAN-PIERRE

FR

JANSSENS

JEAN-PIERRE

FR

JAUMOTTE

CHRISTOPHE

NL

JAUMOTTE

CHRISTOPHE

NL

JDIA

YOUNES

FR

JDIA

YOUNES

FR

KADDOUR

MERIEM

FR

KADDOUR

MERIEM

FR

KALDAOUI

ROY

FR

KALDAOUI

ROY

FR

KAYA

MUHAREM

FR

KAYA

MUHAREM

FR

KAYEMBE

ALAIN

FR

KAYEMBE

ALAIN

FR

KEBAIER

BILEL

FR

KEBAIER

BILEL

FR

KENAITI

FOUAD

FR

KENAITI

FOUAD

FR

KHIRIJI

SOUHEIL

FR

KHIRIJI

SOUHEIL

FR

KNAPEN

PHILIPPE

FR

KNAPEN

PHILIPPE

FR

KOC

SELAHATTIN

FR

KOC

SELAHATTIN

FR

KUSTERMANS

XAVIER

FR

KUSTERMANS

XAVIER

FR

LAGNEAU

JEAN-PAUL

FR

LAGNEAU

JEAN-PAUL

FR

LAMBEETS

FRANCIS

NL

LAMBEETS

FRANCIS

NL

LAPAGE

RONALD

FR

LAPAGE

RONALD

FR

LAUWERS

HERVE

NL

LAUWERS

HERVE

NL

LEBEGGE

CHRISTIAN

NL

LEBEGGE

CHRISTIAN

NL

LEFEBVRE

MARC

FR

LEFEBVRE

MARC

FR

LEROY

RODOLPHE

FR

LEROY

RODOLPHE

FR

LFRAH

ABDELKARIM

FR

LFRAH

ABDELKARIM

FR

LIANO

RAPHAEL

FR

LIANO

RAPHAEL

FR

LIGOTTI

ANGELO

FR

LIGOTTI

ANGELO

FR

LOUASSE

BOCHRA

FR

LOUASSE

BOCHRA

FR

LOUKILI

SAMIR

FR

LOUKILI

SAMIR

FR

LUCCHESI

SYLVIE

FR

LUCCHESI

SYLVIE

FR

M'HAMDI

SAID

FR

M'HAMDI

SAID

FR

M'RABET

KHALIL

FR

M'RABET

KHALIL

FR

MAHRACH

RACHID

FR

MAHRACH

RACHID

FR

MALENGREAUX

CEDRIC

FR

MALENGREAUX

CEDRIC

FR

MARABET

KARIM

FR

MARABET

KARIM

FR

MARCOUCH

MOHAMED

FR

MARCOUCH

MOHAMED

FR

MARECHAL

PATRICK

FR

MARECHAL

PATRICK

FR

MARLAIRE

MARC

NL

MARLAIRE

MARC

NL

MASSON

PHILIPPE

FR

MASSON

PHILIPPE

FR

MAVAKALA

YANNICK

FR

MAVAKALA

YANNICK

FR

MENTEN

PASCAL

FR

MENTEN

PASCAL

FR

MERVILDE

KEVIN

FR

MERVILDE

KEVIN

FR

MES

JOHNNY

FR

MES

JOHNNY

FR

MESTARI

ABDENNASSER

FR

MESTARI

ABDENNASSER

FR

MEZGUELDI

CHOUKRI

FR

MEZGUELDI

CHOUKRI

FR

MEZGUELDI

ANOUAR

FR

MEZGUELDI

ANOUAR

FR

MIDDAGH

HENRI

FR

MIDDAGH

HENRI

FR

MKAHLI

ABDELHAMID

FR

MKAHLI

ABDELHAMID

FR

MOINY

ETIENNE

FR

MOINY

ETIENNE

FR

MOREAU

MICHEL

FR

MOREAU

MICHEL

FR

MORIAU

DANNY

NL

MORIAU

DANNY

NL

MOSSELMANS

CHRISTIAN

NL

MOSSELMANS

CHRISTIAN

NL

MOUSSIAUX

SVEN

NL

MOUSSIAUX

SVEN

NL

NAJJARI

YOUNESS

FR

NAJJARI

YOUNESS

FR

NAPLES

THIERRY

NL

NAPLES

THIERRY

NL

NDUPU

CHRISTIAN

FR

NDUPU

CHRISTIAN

FR

NOISET

JEAN-PIERRE

FR

NOISET

JEAN-PIERRE

FR

NOURI

MOHAMED NABIL

FR

NOURI

MOHAMED NABIL

FR

NUTHALS

BART

NL

NUTHALS

BART

NL

OUAHALOU

ANOUAL

FR

OUAHALOU

ANOUAL

FR

ÖZALP

SABAN

FR

ÖZALP

SABAN

FR

PANNE

DIRK

NL

PANNE

DIRK

NL

PARELLO

EVELYNE

FR

PARELLO

EVELYNE

FR

PAULUS

ELINE

FR

PAULUS

ELINE

FR

PEEREBOOM

JEAN

FR

PEEREBOOM

JEAN

FR

PEETERS

CHRISTIAN

FR

PEETERS

CHRISTIAN

FR

PENASSE

CHRISTINE

FR

PENASSE

CHRISTINE

FR

PONCELET

BENOIT

FR

PONCELET

BENOIT

FR

POSADA MEDINA

EMILIO

FR

POSADA MEDINA

EMILIO

FR

PRIETO Y HEVIA

JEAN-LUC

FR

PRIETO Y HEVIA

JEAN-LUC

FR

RANSBEEK

PASCAL

FR

RANSBEEK

PASCAL

FR

RIVAN MARCE

BARTOLOMEO

FR

RIVAN MARCE

BARTOLOMEO

FR

ROBA

MICHEL

FR

ROBA

MICHEL

FR

RZINE

JAWAD

FR

RZINE

JAWAD

FR

S'LIMANI

NORDINE

NL

S'LIMANI

NORDINE

NL

SABWISA

KASEN

FR

SABWISA

KASEN

FR

SALMAN

MOUNIR

FR

SALMAN

MOUNIR

FR

SARGHINI

REDA

FR

SARGHINI

REDA

FR

SEBAGH

NABEL

FR

SEBAGH

NABEL

FR

SEDICK

NORDINNE

FR

SEDICK

NORDINNE

FR

SGHIOUAR

MOHAMED-LARBI

FR

SGHIOUAR

MOHAMED-LARBI

FR

SMETS

OLIVIER

FR

SMETS

OLIVIER

FR

SMETS

PHILIPPE

NL

SMETS

PHILIPPE

NL

SPATUZZI

GIORGIO

FR

SPATUZZI

GIORGIO

FR

STARCK

JONATHAN

FR

STARCK

JONATHAN

FR

TAC

FATMIR

FR

TAC

FATMIR

FR

TALBIOUI

NOREDDINE

NL

TALBIOUI

NOREDDINE

NL

TEN BROEKE

LAURENCE

NL

TEN BROEKE

LAURENCE

NL

THIROUX

SERGE

FR

THIROUX

SERGE

FR

THYS

JEROEN

NL

THYS

JEROEN

NL

TIRE

DENISE

FR

TIRE

DENISE

FR

TOUNSSI

ILYASSE

NL

TOUNSSI

ILYASSE

NL

TUYBENS

HANS

NL

TUYBENS

HANS

NL

UCAR

USTUNEL

FR

UCAR

USTUNEL

FR

USLU

STEVE

FR

USLU

STEVE

FR

VAN DE VOORDE

TOM

NL

VAN DE VOORDE

TOM

NL

VAN DE WINKEL

JEAN-LOUIS

FR

VAN DE WINKEL

JEAN-LOUIS

FR

VAN DEN ABEELE

SONJA

NL

VAN DEN ABEELE

SONJA

NL

VAN DEN BERGHE

GEOFFREY

FR

VAN DEN BERGHE

GEOFFREY

FR

VAN ELST

EDDY

FR

VAN ELST

EDDY

FR

VAN KERK

PHILIPPE

FR

VAN KERK

PHILIPPE

FR

VAN LOVEN

GREGORY

NL

VAN LOVEN

GREGORY

NL

VAN NUFFEL

KRIS

NL

VAN NUFFEL

KRIS

NL

VANOPHEM

MARTINE

NL

VANOPHEM

MARTINE

NL

VANVOLCKSOM

THIERRY

NL

VANVOLCKSOM

THIERRY

NL

VANBELLINGEN

FRANCIS

NL

VANBELLINGEN

FRANCIS

NL

VANBELLINGEN

PASCAL

NL

VANBELLINGEN

PASCAL

NL

VANDENBERG

OLIVIER

FR

VANDENBERG

OLIVIER

FR

VANDERRUSTEN

GREGORY

NL

VANDERRUSTEN

GREGORY

NL

VANOPDENBOSCH

SEBASTIEN

FR

VANOPDENBOSCH

SEBASTIEN

FR

VANORBEEK

ISABELLE

FR

VANORBEEK

ISABELLE

FR

VERVUST

SERGE

FR

VERVUST

SERGE

FR

VINCK

PATRICK

NL

VINCK

PATRICK

NL

VOETS

FILIP

NL

VOETS

FILIP

NL

WOUTERS

WERNER

FR

WOUTERS

WERNER

FR

WYBOU

FRANK

NL

WYBOU

FRANK

NL

ZAIDANI

SOUFIANE

FR

ZAIDANI

SOUFIANE

FR

ZEAMARI

KHADIJA

FR

ZEAMARI

KHADIJA

FR

ZEROUANI

AYOUB

FR

ZEROUANI

AYOUB

FR

ZGHIRI

AZIZ

FR

ZGHIRI

AZIZ

FR


Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 19 maart 2015.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, P. SMET

^