Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 maart 2007
gepubliceerd op 24 augustus 2007

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 december 2005 houdende benoeming van de leden van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2007031345
pub.
24/08/2007
prom.
22/03/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

22 MAART 2007. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 december 2005 houdende benoeming van de leden van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, inzonderheid op het artikel 7;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 4 februari 1993 betreffende de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie;

Gelet op het besluit van 8 december 2005, houdende benoeming van de leden van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie;

Gelet op het besluit van 7 september 2006 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de leden van de Kamer van de Middenstand van de Raad;

Op voorstel van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering meer bepaald bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 5°, van het besluit van 8 december 2005 worden in hun hoedanigheid van vertegenwoordigers van Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : - M. Ferrant door M. Van Cauwenberge; - M.Meert door M. Devuyst; - M. Van Bambeke door Mme Gerard; - M. Dewil door M. Van Assche; - M. de Hemptinne door M. Deridder; - M. Andersson door M. Vanderhaegen; - M. Rousseau door M. Van Schendel; - Mme Persoone door M. De Staercke.

In artikel 1, 5°, van het besluit van 8 december 2005 moeten we de heer Jos Vancauteren in plaats van de heer Jos Vercauteren, lezen.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Ruimtelijke Ordening is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 22 maart 2007.

Voor de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : De Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid, Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE

^