Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 december 2003
gepubliceerd op 24 maart 2004

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de retributies verschuldigd aan de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp voor de verrichte opdrachten van brandpreventie. - Tweede erratum

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2004031127
pub.
24/03/2004
prom.
18/12/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


18 DECEMBER 2003. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de retributies verschuldigd aan de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp voor de verrichte opdrachten van brandpreventie. - Tweede erratum


In het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2004, bl. 1446 : Lees : art. 2 § 1 b. : b.2. vijf appartementen en meer : - Openingskosten van het dossier per gebouw : euro 100; en Art. 3 § 1 b. : b.2. vijf appartementen en meer : - Openingskosten van het dossier per gebouw : euro 25;

^