Etaamb.openjustice.be
Beschikking Van De Rechtbank Van Koophandel
gepubliceerd op 16 november 2010

Rechtbank van koophandel te Kortrijk Bij beschikking van 3 mei 2010 werd de heer Arnoys, G., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Kortrijk aangewezen om, vanaf 1 december 2010, het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszak

bron
rechterlijke macht
numac
2010009919
pub.
16/11/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RECHTERLIJKE MACHT


Rechtbank van koophandel te Kortrijk Bij beschikking van 3 mei 2010 werd de heer Arnoys, G., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Kortrijk aangewezen om, vanaf 1 december 2010, het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken in deze rechtbank uit te oefenen tot hij de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt.

^