Etaamb.openjustice.be
Beschikking Van De Arbeidsrechtbank
gepubliceerd op 29 maart 2019

Arbeidsrechtbank van Luik. - Beschikking Bij beschikking van 14 maart 2019, werd de heer Roger SCHYNS, plaatsvervangend rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank van Luik, door de Voorzitter van deze Rechtbank aangeweze

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019201457
pub.
29/03/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
^