Etaamb.openjustice.be
Beschikking Van De Arbeidsrechtbank
gepubliceerd op 11 februari 2000

Arbeidsrechtbank te Brussel Bij beschikking van 1 februari 2000 werd Mevr. C. Hoyois, ereondervoorzitter in de arbeidsrechtbank te Brussel, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen, vanaf 10 februari 2000, om het ambt van plaatsvervange (...)

bron
rechterlijke macht
numac
2000009121
pub.
11/02/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RECHTERLIJKE MACHT


Arbeidsrechtbank te Brussel Bij beschikking van 1 februari 2000 werd Mevr. C. Hoyois, ereondervoorzitter in de arbeidsrechtbank te Brussel, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen, vanaf 10 februari 2000, om het ambt van plaatsvervangend magistraat uit te oefenen tot zij de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt.

^