Etaamb.openjustice.be
Beschikking van 16 mei 2019
gepubliceerd op 04 juni 2019

Ordonnantie houdende instemming met : het samenwerkingsakkoord van 31 januari 2019 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot kinderopvang in Brussel

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2019012703
pub.
04/06/2019
prom.
16/05/2019
ELI
eli/ordonnantie/2019/05/16/2019012703/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


16 MEI 2019. - Ordonnantie houdende instemming met : het samenwerkingsakkoord van 31 januari 2019Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 31/01/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012208 bron brussels hoofdstedelijk gewest Samenwerkingsakkoord met betrekking tot kinderopvang in Brussel sluiten tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot kinderopvang in Brussel


De Verenigde Vergadering heeft aangenomen en Wij, Verenigd College, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 135 van de Grondwet.

Art. 2.Instemming wordt verleend met het samenwerkingsakkoord van 31 januari 2019Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 31/01/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012208 bron brussels hoofdstedelijk gewest Samenwerkingsakkoord met betrekking tot kinderopvang in Brussel sluiten tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot kinderopvang in Brussel.

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 16 mei 2019.

Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, het Openbaar Ambt, de Financiën, de Begroting en de Externe Betrekkingen, G. VANHENGEL Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, het Openbaar Ambt, de Financiën, de Begroting en de Externe Betrekkingen, D. GOSUIN Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen, het Gezinsbeleid en de Filmkeuring, P. SMET Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen, het Gezinsbeleid en de Filmkeuring, C. FREMAULT _______ Nota Documenten van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie: Gewone zitting 2018-2019 B-156/1 Ontwerp van ordonnantie.

B-156/2 Verslag.

Integraal verslag: 30 april 2019.

Bespreking en aanneming: vergadering van dinsdag 30 april 2019.

^