Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 08 juni 2020

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw LANDBOUWGEMEENSCHAP WASE POLDERS en de KERKFABRIEK Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 21 februari 2020. Deze zaak is inge(...)

bron
raad van state
numac
2020041503
pub.
08/06/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw LANDBOUWGEMEENSCHAP WASE POLDERS en de KERKFABRIEK ONZE-LIEVE-VROUW TEN HEMEL OPGENOMEN TE DOEL (VL-BEVEREN) die woonplaats kiezen bij Mr. Koen Van Wynsberge, advocaat, met kantoor te 9860 Oosterzele, Kwaadbeek 74a, hebben op 20 april 2020 de nietigverklaring gevorderd van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 31/01/2020 pub. 28/02/2020 numac 2020040430 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vervanging van bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019 betreffende de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor voorzieningen in de jeugdhulp type besluit van de vlaamse regering prom. 31/01/2020 pub. 04/03/2020 numac 2020040466 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017 betreffende de onderwijsbevoegdheden per vestigingsplaats van centra voor volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 31/01/2020 pub. 10/02/2020 numac 2020030044 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, wat betreft de procedure tot benoeming type besluit van de vlaamse regering prom. 31/01/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020040405 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de VLAREME van 28 oktober 2016, wat betreft het AGR-GPS-systeem voor burenregelingen type besluit van de vlaamse regering prom. 31/01/2020 pub. 10/03/2020 numac 2020040526 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 oktober 2013 tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit type besluit van de vlaamse regering prom. 31/01/2020 pub. 28/04/2020 numac 2020030231 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2019 tot vastlegging van de lijst van de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen in het academiejaar 2019-2020, wat betreft de vervanging van bijlage 3 sluiten houdende definitieve vaststelling van het voorkeursbesluit van het complex project 'Realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het Havengebied Antwerpen'.

Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 21 februari 2020.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 230.530/X-17.701.

Namens de Hoofdgriffier, Isabelle DEMORTIER, Hoofdsecretaris.

^