Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 22 augustus 2019

Officieel bericht. - Aanpassing buiten index op 1 juli 2019 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Aan het spilindexcijfer 105,10 wordt, vanaf 1 juli 2019, de bedragen van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd : Krachtens koninklijk besluit van 17 mei 2019 tot wijziging van het k(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019203707
pub.
22/08/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Officieel bericht. - Aanpassing buiten index op 1 juli 2019 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Aan het spilindexcijfer 105,10 (basis 2013 = 100) wordt, vanaf 1 juli 2019, de bedragen van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd : A. Ziekte- en invaliditeitsverzekering I. Regeling voor werknemers Krachtens koninklijk besluit van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019202586 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019202585 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012966 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012826 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde uitkeringen in de regeling voor werknemers sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 (B.S. 29.05.2019). 1. Primaire ongeschiktheid Minimum dagbedrag van de uitkering (vanaf de 1ste dag van de 7de maand van de arbeidsongeschiktheid) : .Regelmatige werknemer : - met gezinslast . . . . . 60,86 EUR - alleenstaande . . . . . 48,71 EUR - samenwonende . . . . . 41,76 EUR . Niet regelmatige werknemer : - zonder gezinslast . . . . . 35,72 EUR II. Regeling voor zelfstandigen (Forfaitaire dagbedragen) : Krachtens het koninklijk besluit van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019202586 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019202585 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012966 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012826 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde uitkeringen in de regeling voor werknemers sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 (B.S. 29.05.2019).

Krachtens het koninklijk besluit van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019202113 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten (B.S. 24.05.2019).

Krachtens het koninklijk besluit van 26 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/05/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019202670 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2019 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een uitkering voor pleegouderverlof ten gunste van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 26/05/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019202669 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 26/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019030524 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2019 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden voor pleegouderverlof ten gunste van de zelfstandigen (B.S. 06.06.2019).

Krachtens het koninklijk besluit van 26 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/05/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019202670 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2019 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een uitkering voor pleegouderverlof ten gunste van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 26/05/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019202669 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 26/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019030524 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen (B.S. 06.06.2019).

Krachtens de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012182 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende invoering van een vaderschaps- en geboorteverlof ten gunste van zelfstandigen type wet prom. 07/04/2019 pub. 20/09/2021 numac 2021032793 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoering van een vaderschaps- en geboorteverlof ten gunste van zelfstandigen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten houdende invoering van een vaderschaps- en geboorteverlof ten gunste van zelfstandigen (B.S. 8.05.2019). 1. Primaire ongeschiktheid : - met gezinslast .. . . . 60,86 EUR - alleenstaande . . . . . 48,71 EUR - samenwonende . . . . . 37,35 EUR 2. Invaliditeit : a) Zonder stopzetting van het bedrijf : - met gezinslast .. . . . 60,86 EUR - alleenstaande . . . . . 48,71 EUR - samenwonende . . . . . 37,35 EUR b) Met stopzetting van het bedrijf : - met gezinslast .. . . . 60,86 EUR - alleenstaande . . . . . 48,71 EUR - samenwonende . . . . . 41,76 EUR 3. Vaderschaps- en geboorteverlof - Dagbedrag .. . . . 81,63 EUR - Bedrag voor een halve dag . . . . . 40,81 EUR 4. Moederschapuitkering en adoptie : - wekelijkse uitkering voltijds .. . . . 489,75 EUR - wekelijkse uitkering halftijds . . . . . . . . . . 244,87 EUR 5. Pleegouderverlof : - Uitkering voor pleegouderverlof (uitbetaald per week) .. . . . . . . . . 489,75 EUR III. Invaliditeitspensioen voor mijnwerkers (jaarbedragen) Krachtens het koninklijk besluit van 22 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019202659 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019202638 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019202637 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 sluiten tot wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers (B.S. 06.06.2019). 1. Ondergrond : - gezinsbedrag .. . . . 20.566,92 EUR - bedrag alleenstaande . . . . . 16.162,32 EUR 2. Bovengrond : - gezinsbedrag .. . . . 17.604,48 EUR - bedrag alleenstaande . . . . . 14.087,76 EUR IV. Regeling voor zeelieden Krachtens koninklijk Besluit van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019202586 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019202585 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012966 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012826 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde uitkeringen in de regeling voor werknemers sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 (B.S. 29.05.2019).

Minimum dagbedrag van de invaliditeitsuitkering toe te kennen aan de gerechtigden die de hoedanigheid hebben van : 1. Regelmatige werknemer : - met gezinslast .. . . . 60,86 EUR - alleenstaande . . . . . 48,71 EUR - samenwonende . . . . . 41,76 EUR 2. Niet regelmatige werknemer : - zonder gezinslast .. . . . 35,72 EUR B. Pensioenen I. Regeling voor werknemers Krachtens het koninklijk besluit van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019202586 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019202585 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012966 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012826 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde uitkeringen in de regeling voor werknemers sluiten tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde uitkeringen in de regeling voor werknemers (B.S. 11.06.2019). 1. Gewaarborgd minimumpensioen werknemers / minimumpensioen gemengde loopbaan, voor een onvolledige loopbaan (jaarbedragen) : a) Rustpensioen : - gezinsbedrag .. . . . 18.989,48 EUR - bedrag alleenstaande . . . . . 15.196,38 EUR b) Overlevingspensioen .. . . . 14.993,29 EUR 2. Gewaarborgd minimumpensioen werknemers / minimumpensioen gemengde loopbaan, voor een volledige loopbaan (jaarbedragen) : a) Rustpensioen : - gezinsbedrag .. . . . 18.989,48 EUR - bedrag alleenstaande . . . . . 15.196,38 EUR b) Overlevingspensioen .. . . . 14.993,30 EUR II. Gewaarborgd inkomen voor bejaarden (jaarbedragen) Krachtens het koninklijk besluit van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019202586 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019202585 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012966 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012826 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde uitkeringen in de regeling voor werknemers sluiten tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde uitkeringen in de regeling voor werknemers (B.S. 11.06.2019). 1. Gezinsbedrag a) Gewoon maximumbedrag .. . . . 12.805,09 EUR b) Maximumbedrag wanneer de aanvrager of zijn echtgenoot het genot heeft bekomen van de verhoging voorbehouden aan de mindervalide die een invaliditeit van minstens 65 pct.bewezen . . . . . . . . . . 15.138,39 EUR c) Maximumbedrag wanneer de aanvrager en zijn echtgenoot het genot hebben bekomen van de verhoging voorbehouden aan de mindervalide die een invaliditeit van minstens 65 pct.bewezen . . . . . . . . . . 17.471,69 EUR 2. Bedrag alleenstaande : a) Gewoon maximumbedrag .. . . . 9.603,99 EUR b) Maximum bedrag wanneer de aanvrager het genot heeft bekomen van de verhoging voorbehouden aan de mindervalide die een invaliditeit van minstens 65 pct.bewezen . . . . . . . . . . 11.937,29 EUR III. Inkomensgarantie voor ouderen (jaarbedragen) Krachtens het koninklijk besluit van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019202586 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019202585 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012966 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012826 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde uitkeringen in de regeling voor werknemers sluiten tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde uitkeringen in de regeling voor werknemers (B.S. 11.06.2019). a) Basisbedrag (samenwonende) .. . . . 8.973,73 EUR b) Basisbedrag x 1,5 (alleenstaande) .. . . . 13.460,60 EUR IV. Regeling voor zelfstandigen (forfaitaire jaarbedragen) Krachtens het koninklijk besluit van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019202586 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019202585 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012966 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012826 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde uitkeringen in de regeling voor werknemers sluiten tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde uitkeringen in de regeling voor werknemers (B.S. 11.06.2019). 1. Gezin : a) Minimumpensioen (volledige loopbaan) .. . . . . . . . . 18.989,48 EUR b) Minimumpensioen (onvolledige loopbaan) .. . . . . . . . . 18.989,48 EUR 2. Alleenstaande : a) Minimumpensioen (volledige loopbaan) .. . . . . . . . . 15.196,38 EUR b) Minimumpensioen (onvolledige loopbaan) .. . . . . . . . . 15.196,38 EUR 3. Overlevende echtgenoot : a) Minimumpensioen (volledige loopbaan) .. . . . . . . . . 14.993,29 EUR b) Minimumpensioen (onvolledige loopbaan) .. . . . . . . . . 14.993,29 EUR c) Minimumovergangsuitkering .. . . . 14.993,29 EUR C. Arbeidsongevallen Krachtens het koninklijk besluit van 22 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019202659 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019202638 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019202637 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (B.S. 14.06.2019).

Het jaarbedrag van de aanvullende bijslag die door het Fonds voor arbeidsongevallen wordt toegekend, is gelijk aan het verschil tussen : 1° de hierna aangegeven geherwaardeerde bedragen die gekoppeld zijn aan het indexcijfer der consumptieprijzen, en 2° het bedrag van de rente vóór iedere uitkering in kapitaal, of van de jaarlijkse vergoeding die in toepassing van de arbeidsongevallenwet wordt uitbetaald. De hier beneden vermelde bedragen moeten met 17,29 % worden verhoogd, rekening houdend met de aanpassingen aan de welvaartstijging (zie *). 1. De getroffenen (bedrag per pct.blijvende ongeschiktheid) : a) met een blijvende ongeschiktheid van minder dan 10 pct.. . . . . . . . . . 82,60 EUR . . . . . 96,88 EUR* b) met een blijvende ongeschiktheid tussen 10 en 35 pct .. . . . . . . . . 120,31 EUR . . . . . 141,11 EUR* c) met een blijvende ongeschiktheid tussen 36 en 65 pct.. . . . . . . . . . 160,29 EUR . . . . . 188,00 EUR* d) met een blijvende ongeschiktheid van 66 pct.of meer, of wanneer de getroffene een vergoeding voor hulp van derden ontvangt, berekend op een hoger bedrag dan 100 pct. zonder 150 pct. te overschrijden . . . . . 203,44 EUR . . . . . 238,62 EUR* e) wanneer het ongeval vóór 15 oktober 1951 is gebeurd en de hulp van derden als noodzakelijk werd erkend bij overeenkomst tussen de partijen of bij vonnis of wanneer de bijkomende vergoeding voor de hulp van derden berekend wordt op basis van het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon .. . . . 101,78 EUR . . . . . 119,38 EUR* 2. De andere rechthebbenden : a) de overlevende echtgenoot .. . . . 4.481,82 EUR . . . . . 5.256,83 EUR* b) met een rente van 20 pct.van het basisloon . . . . . . . . . . 2.987,88 EUR . . . . . 3.504,55 EUR* c) met een rente van 15 pct.van het basisloon . . . . . . . . . . 2.240,85 EUR . . . . . 2.628,34 EUR* d) met een rente van 10 pct.van het basisloon . . . . . . . . . . 1.493,94 EUR . . . . . 1.752,28 EUR* D. Beroepsziekten Krachtens het koninklijk besluit van 22 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019202659 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019202638 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019202637 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd 3 juni 1970 (B.S. 14.06.2019).

Jaarbedrag voor de berekening van de aanvullende toeslagen die toegekend worden aan de gerechtigden op een vergoeding in uitvoering van de wetten betreffende de schadeloosstelling inzake beroepsziekten.

De hier beneden vermelde bedragen houden rekening met de aanpassingen aan de welvaartsstijging(x 17,29 %). 1. De getroffenen (bedrag per pct.blijvende ongeschiktheid): a) met een blijvende ongeschiktheid van minder dan 10 pct .. . . . . . . . . 96,8799 EUR b) met een blijvende ongeschiktheid tussen 10 en 35 pct .. . . . . . . . . 141,1104 EUR c) met een blijvende ongeschiktheid tussen 36 en 65 pct .. . . . . . . . . 188,0024 EUR d) met een blijvende ongeschiktheid van 66 pct.of meer, of wanneer de getroffene een vergoeding voor hulp van derden ontvangt, berekend op een hoger bedrag dan 100 pct. zonder 150 pct. te overschrijden . . . . . 238,6240 EUR 2. De andere rechthebbenden : a) de overlevende echtgenoot .. . . . 5.256,8252 EUR b) met een rente van 20 pct.van het basisloon . . . . . . . . . . 3.504,5502 EUR c) met een rente van 15 pct.van het basisloon . . . . . . . . . . 2.628,3402 EUR d) met een rente van 10 pct.van het basisloon . . . . . . . . . . 1.752,2751 EUR E. Uitkering overbruggingsrecht voor zelfstandigen (bedragen per maand) Krachtens het koninklijk besluit van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019202586 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019202585 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012966 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012826 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde uitkeringen in de regeling voor werknemers sluiten tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde uitkeringen in de regeling voor werknemers (B.S. 11.06.2019). - gerechtigde zonder gezinslast . . . . . 1.266,37 EUR - gerechtigde met gezinslast . . . . . 1.582,46 EUR F. Uitkering mantelzorg voor zelfstandigen (bedragen per maand) Krachtens het koninklijk besluit van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019202586 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019202585 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012966 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012826 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde uitkeringen in de regeling voor werknemers sluiten tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde uitkeringen in de regeling voor werknemers (B.S. 11.06.2019). - volledig onderbreking . . . . . 1.266,37 EUR - gedeeltelijke onderbreking . . . . . 633,18 EUR G. Tegemoetkomingen aan personen met een handicap (jaarbedragen) Krachtens het koninklijk besluit van 12 juni houdende verhoging van het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming met toepassing van artikel 6 § 6 van de wet van 27 februari 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten Duitse vertaling sluiten betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap (B.S. 21.06.2019). 1. Inkomensvervangende tegemoetkoming : a) categorie A .. . . . 7.432,25 EUR b) categorie B .. . . . 11.148,38 EUR H. Leefloon (jaarbedragen) Krachtens het koninklijk besluit van 26 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/05/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019202670 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2019 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een uitkering voor pleegouderverlof ten gunste van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 26/05/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019202669 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 26/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019030524 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon sluiten tot wijziging van de koninklijke besluiten van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon (B.S. 14.06.2019). a) samenwonende .. . . . 7.429,80 EUR b) alleenstaande .. . . . 11.144,72 EUR

^