Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 22 juli 2019

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Luc CLAEYS, heeft op 7 juni 2019 de nietigverklaring gevor Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 9 april 2019. Deze zaak is ingeschre(...)

bron
raad van state
numac
2019041515
pub.
22/07/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Luc CLAEYS, heeft op 7 juni 2019 de nietigverklaring gevorderd van het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Beernem van 13 december 2018 houdende definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Gemeentecentrum Zuid-Oost'.

Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 9 april 2019.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 228.423/X-17.530.

Namens de Hoofdgriffier, Isabelle DEMORTIER, Hoofdsecretaris.

^