Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 25 oktober 2018

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Didier LEDENT c.s. heeft de nietigverklaring gevor Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 juli 2018. Deze zaak is ingeschre(...)

bron
raad van state
numac
2018014339
pub.
25/10/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Didier LEDENT c.s. heeft de nietigverklaring gevorderd van het koninklijk besluit van 29 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming sluiten tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming.

Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 juli 2018.

Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A 226.182/VIII-10.950.

Voor de Hoofdgriffier, C. Bertin, wnd. Hoofdsecretaris.

^