Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 15 oktober 2018

Bericht van openbaar onderzoek. - Ontwerpplan voor de Preventie en Bestrijding van Geluidshinder en Trillingen in een Stedelijke Omgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest In toepassing van de ordonnantie van 18 maart 2004 b(...) Krachtens dezelfde ordonnanties worden het Ontwerpplan voor de Preventie en Bestrijding van Geluids(...)

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018014002
pub.
15/10/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Bericht van openbaar onderzoek. - Ontwerpplan voor de Preventie en Bestrijding van Geluidshinder en Trillingen in een Stedelijke Omgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (QUIET.BRUSSELS) In toepassing van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde plannen en programma's en de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dit ontwerpplan op 13 september 2018 in eerste lezing goedgekeurd.

Krachtens dezelfde ordonnanties worden het Ontwerpplan voor de Preventie en Bestrijding van Geluidshinder en Trillingen in een Stedelijke Omgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (QUIET.BRUSSELS) en het bijbehorende milieueffectenrapport aan een openbaar onderzoek onderworpen.

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 15 oktober tot 15 december 2018.

Het Ontwerpplan en het milieueffectenrapport kunnen worden gedownload via www.leefmilieu.brussels/quietbrussels of worden geraadpleegd in het Informatiecentrum van Leefmilieu Brussel (1e verdieping - Thurn & Taxis-site - Havenlaan 86C/3000 - 1000 Brussel), van maandag tot vrijdag tussen 9u en 12u30 en tussen 13u30 en 17u. Technische toelichting kan op woensdagnamiddag worden verkregen, op afspraak (via quietbrussels@leefmilieu.brussels).

Alle documenten kunnen ook bij de gemeentelijke administraties worden geraadpleegd.

Alle opmerkingen en suggesties kunnen schriftelijk worden bezorgd aan: Leefmilieu Brussel - Plan QUIET.BRUSSELS Thurn & Taxis-site Havenlaan 86C/3000 1000 Brussel Of via quietbrussels@leefmilieu.Brussels

^