Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 18 mei 2018

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw ACTIEVE VERDEDIGING DER WAPENLIEFHEBBERS, Daniel BE Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 februari 2018. Deze zaak is inges(...)

bron
raad van state
numac
2018012123
pub.
18/05/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw ACTIEVE VERDEDIGING DER WAPENLIEFHEBBERS, Daniel BEETS en Xavier MAESEN, die allen woonplaats kiezen bij Mrs. Frank Judo en Tim Souverijns, met kantoor te 1000 Brussel, Keizerslaan 3, hebben op 24 april 2018 de nietigverklaring gevorderd van het koninklijk besluit van 26 februari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/02/2018 pub. 28/02/2018 numac 2018011030 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de wapenwet, betreffende de uitlening, de neutralisering en de vernietiging van vuurwapens en tot bepaling van de procedure bedoeld in artikel 45/1 van de wapenwet type koninklijk besluit prom. 26/02/2018 pub. 12/12/2019 numac 2019015373 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de wapenwet, betreffende de uitlening, de neutralisering en de vernietiging van vuurwapens en tot bepaling van de procedure bedoeld in artikel 45/1 van de wapenwet. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de wapenwet, betreffende de uitlening, de neutralisering en de vernietiging van vuurwapens en tot bepaling van de procedure bepaald in artikel 45/1 van de wapenwet.

Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 februari 2018.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 225.033/XIV-37.694.

Namens de Hoofdgriffier, Isabelle DEMORTIER, Hoofdsecretaris.

^